Efikasna poreska administracija smanjuje sivu ekonomiju

"Ozbiljniji poslovni rezultati mogu se postići jedino ukoliko se u tu kampanju uključe i predstavnici privrede i građani. Takođe, moramo jačati integracione procese, obezbijediti bolju međudržavnu, regionalnu i međuinstitucionalnu saradnju", rekao je Lakićević.
53 pregleda 0 komentar(a)
tender, dokumenta, Foto: Shutterstock.com
tender, dokumenta, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 03.07.2015. 13:18h

Partnerskim odnosom donosioca odluka i poslodavaca može doći do boljeg poslovnog ambijenta i smanjenja sive ekonomije za šta je potrebna jaka, moderna i efikasna poreska administracija, ocijenjeno je na sastanku koji je organizovala Unija poslodavaca (UPCG).

Direktor Poreske uprave, Milan Lakićević, kazao je da će prioritet u radu PU i Ministarstva finansija biti aktivnosti na smanjenju sive ekonomije, koja je problem ne samo u Crnoj Gori već i regionu, u skladu sa strategijom koju je usvojila Vlada i akcionim planovima koji se donose na godišnjem nivou.

"Cilj je da suzbije ili smanji nivo sive ekonomije i stvori zdrav tržišni ambijent koji se zasniva na zdravoj i lojalnoj konkurenciji, biznis etici i vladavini prava, kao i podizanje nivoa javnih prihoda čime se omogućava finansijska konsolidacija", kazao je Lakićević na konferenciji za novinare nakon sastanka UPCG sa predstavnicima Ministarstva finansija, Poreske i Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Prema njegovim riječima, da bi uspješno izašli na kraj sa problemom sive ekonomije potrebna je jaka, moderna i efikasna poreska administracija, ali ne samo PU već je potrebno da i ostali državni organi intenzivno rade na suzbijanju sive ekonomije.

"Ozbiljniji poslovni rezultati mogu se postići jedino ukoliko se u tu kampanju uključe i predstavnici privrede i građani. Takođe, moramo jačati integracione procese, obezbijediti bolju međudržavnu, regionalnu i međuinstitucionalnu saradnju", rekao je Lakićević.

Bavljenje tim problemom, kako je ocijenio, zahtijeva i reformu i modernizaciju poreske administracije, izmjenu zakonske regulative, adekvatnu kaznenu politiku i saradnju privrede i svih onih kojima takvo stanje narušava poslovni ambijent.

Predsjednik UPCG, Svetlana Vuksanović, rekla je da se samo kroz partnerski odnos između donosioca odluka i poslodavaca može doći do boljeg poslovnog ambijenta.

"Krajem 2013. godine prezentovali smo izvještaj koji ukazuje na barijere koje usporavaju rast preduzeća, o čemu je i danas bilo riječi. Tu spada regulatorni okvir koji i pored pozitivnih pomaka šalje sliku nepovoljnog poslovnog ambijenta zbog prečestih promjena zakonske regulative sa čim je povezana nepredvidivost poslovnog ambijenta ali primjedbe idu i na selektivnu primjenu zakonskih normi", precizirala je Vuksanović.

Ona je rekla da je siva ekonomija globalno prepoznat problem i u Crnoj Gori se, između ostalog, ispoljava kroz neformalnu zaposlenost.

"Otvaranjem ove teme UPCG je željela da ukaže na neophodnost preduzimanja snažnih mjera za rješavanje ovog problema na duži rok", rekla je Vuksanović i dodala da probleme predstavljaju i otežan pristup finansijskim sredstvima i naplata potraživanja koja ugrožava likvidnost.

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Vesko Lekić, kazao je da je cilj sastanka da se kroz diskusiju preduzeća upoznaju sa obavezama primjene specifičnih mjera pranja novca i finansiranja terorizma i podizanja nivoa svijesti u vezi sa tom specifičnom vrstom finansijskog kriminala.

"Sastanak je fokusiran na ulogu obveznika u procesu otkrivanja i sprečavanja pranja novca i eventualnog finansiranja terorizma, dobru međunarodnu praksu i dileme koje se mogu javiti u primjeni samog zakona", precizirao je Lekić.

Prema njegovim riječima, cilj primjene zakona nije samo otklanjanje utvrđenih nepravilnosti kod obveznika i njihovo sankcionisanje već i preventivno djelovanje obveznika što omogućava da se izbjegnu nepravilnosti i onemogući pojava tih krivičnih djela.

"Preventivne mjere predviđenje zakonom ne obuhvataju samo manipulaciju novčanim sredstvima već i prikupljanje novca ili imovine u svrhe terorizma", dodao je Lekić.