PRISTIGLE ČETIRI TUŽBE

Potrošači se žale na deklaracije, nepravilnosti oko cijena...

67 pregleda 0 komentar(a)
prodavnica, trgovina, Foto: Boris Pejović
prodavnica, trgovina, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 04.01.2015. 15:11h

Odboru za vansudsko rješavanje sporova potrošača pri Privrednoj komori (PKCG) u prošloj godini pristigle su četiri tužbe, a postupak po jednoj je u toku.

Iz PKCG su agenciji Mina-business kazali da se tužbe koje potrošači podnose Odboru za vansudsko rješavanje sporova uglavnom odnose na neispravnost kupljenih tehničkih uređaja, nepravilnosti u vezi sa cijenama, deklaracijom proizvoda, ispravama koje prate proizvod.

“Dakle, kršenje prava potrošača je najrasprostranjenije u oblasti pružanja usluga i prodaje tehničkih proizvoda. Svakako da treba spomenuti i pritužbe na račun izvršioca usluga – visina računa, način obračunavanja, neredovno učitavanje stanja”, rekli su iz Stručne službe PKCG.

Iz PKCG su naveli da je interes privrednih subjekata koji se bave trgovinom poslovanje koje se uz ostvarivanje dobiti, vodi i u korist potrošača.

Kada je u pitanju vrijednost sporova koji su vođeni pred Odborom za vansudsko rješavanje sporova potrošača, radi se, kako su dodali iz PKCG, o sporovima male vrijednosti, koji su tipični između potrošača i trgovaca.

“Polazeći od te činjenice, vođenje postupka pred Odborom ne zahtjeva angažovanje kvalifikovanog pravnika odnosno advokata i zasnovan je na uspostavljanju korektnih odnosa između stranaka. Svakako da je ovo jedan od razloga i prednosti kod sporova male vrijednosti, a koji su nesrazmjerni trošku i vođenju sudskog postupka”, smatraju u PKCG.

Kada je riječ o troškovima koji su karakteristični za vođenje potrošačkih sporova pred Odborom, iz PKCG su kazali da svaka stranka u postupku plaća svoje troškove.

“Izuzetno, ukoliko se radi o obavezujućoj odluci po kojoj je trgovac izgubio spor, trgovac je dužan da potrošaču naknadi troškove koje je imao u vezi sa vođenjem postupka. Ako se ustanovi da tužba predstavlja zloupotrebu prava, Odbor će narediti tužiocu odnosno potrošaču da plati naknadu u iznosu od 20 EUR”, objasnili su iz PKCG.

PKCG je, prepoznajući značaj zaštite potrošača, obezbijedila administrativno-tehničke uslove za rad Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača, u kome kao arbitri ravnopravno participiraju predstavnici privrednih društava i potrošača.

Odbor predstavlja vid alternativnog, efikasnog i jeftinog načina rješavanja potrošačkih sporova, koji je počeo sa radom krajem 2008. godine.

“Postupak pred Odborom može pokrenuti samo potrošač. Stranke u postupku pred Odborom za vansudsko rješavanje sporova su potrošač i trgovac”, rekli su iz PKCG.

Iz PKCG su dodali da su postupci koji su do sada vođeni pred Odborom za vansudsko rješavanje sporova potrošača riješeni u većini slučajeva u korist potrošača.

“U praksi se često dešava da prije sazivanja Vijeća i odlučivanja po tužbi, potrošač postigne sporazum sa trgovcem. Cilj je da pomognemo stranama da uspostave dobre odnose. Postupak pred Odborom vodi se na način kojim će se strankama omogućiti da ravnopravno iznesu činjenice, dokaze, pravna stanovišta i zahtjeve, te se time ne uskraćuje pravo ni jednoj od stranaka da naknadno koriste i mogućnost rješavanja spora pred redovnim, državnim, sudom”, zaključili su iz PKCG.