SOVCG: Iskoristiti 1.350.000 eura za uvećanje zarada zaposlenima u MO i VCG

"Molimo Vas da u što je moguće kraćem roku date saglasnost MO, odnosno Službi za finasijsko poslovanje MO da se pomenuta sredstva isplate zaposlenima u MO i VCG"
0 komentar(a)
Vojska Crne Gore vježba, Foto: Mod.gov.me
Vojska Crne Gore vježba, Foto: Mod.gov.me
Ažurirano: 21.11.2014. 12:32h

Sindikat Vojske Crne Gore (SOVCG) zatražio je od ministra finansija, Radoja Žugića, da u najkraćem roku da saglasnost Ministarstvu odbrane (MO) za isplatu finansijske pomoći zaposlenima u tom Vladinom resoru.

Predsjednik SOVCG, Nenad Čobeljić, je, u pismu Žugiću naveo da su, u skladu sa preporukama Ministarstva finansija, a u saradnji sa MO, sagledali unutrašnje finansijske rezerve MO koje bi bile preusmjerene prema zaposlenima u tom resoru i VCG u vidu dvokratne finansijske pomoći uz novembarsku i decembarsku platu.

"Na sastancima koji smo imali u Službi za finansijsko poslovanje MO, 19. i 20. novembra, zajednički smo utvrdili da po personalnim izdacima predviđenih budžetom za 2014. godinu postoje unutrašnje rezerve u iznosu oko 1,35 miliona eura koje se mogu iskoristiti za uvećanje zarada zaposlenima u MO i VCG linearno za mjesec novembar u neto iznosu od po 300 eura", naveo je Čobeljić.

Na sastanku je, kako je rekao, takođe dogovoreno da će unutrašnje finansijske rezerve po ostalim izdacima utvrditi u narednom periodu, a najkasnije do 15. decembra i da bi raspoloživa sredstva bila na isti način uplaćena zaposlenima uz decembarsku zaradu.

"Molimo Vas da u što je moguće kraćem roku date saglasnost MO, odnosno Službi za finasijsko poslovanje MO da se pomenuta sredstva isplate zaposlenima u MO i VCG kako je na način kako je naprijed navedeno", kazao je Čobeljić.