privremene licence

Petrol Crna Gora MNE da otkloni nepravilnosti

Iz RAE su saopštili da su njeni predstavnici početkom aprila obavili kontrolu rada benzinske stanice, za koju Petrol Crna Gora MNE posjeduje odgovarajuće licence
532 pregleda 0 komentar(a)
Benzinska pumpa Petrol, Foto: Auto.co.me
Benzinska pumpa Petrol, Foto: Auto.co.me
Ažurirano: 26.04.2014. 11:34h

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) pokrenuće postupak privremenog oduzimanja izdatih licenci za Petrol Crna Gora MNE iz Podgorice ukoliko u predviđenom roku ne otkloni nepravilnosti u radu benzinske stanice Radanovići Kotor.

Iz RAE su saopštili da su njeni predstavnici početkom aprila obavili kontrolu rada benzinske stanice, za koju Petrol Crna Gora MNE posjeduje odgovarajuće licence.

RAE je, kako se navodi u dokumentu u koji je agencija Mina-business imala uvid, u postupku kontrole konstatovala postojanje nepravilnosti u radu benzinske stanice u dijelu sprovođenja uslova iz izdatih licenci.

“Te nepravilnosti se odnose na nepoštovanje člana 3, koji tretira opšte obaveze imaoca licence, odnosno neposjedovanje potvrda o položenom stručnom ispitu i radnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim materijama, koje izdaje nadležni organ, za osam zaposlenih točilaca na benzinskoj stanici u Radanovićima u Kotoru”, naveli su predstavnici RAE.

U cilju otklanjanja utvrđenog nedostatka, kako su kazali, Petrol Crna Gora MNE je dužan da dostavi potvrde o položenom stručnom ispitu i radnoj osposobljenosti za rukovanje opasnim materijama u roku od 30 dana od prijema upozorenja.

“Ukoliko Petrol Crna Gora MNE ne postupi u skladu sa tim, RAE će pokrenuti postupak privremenog oduzimanja izdatih licenci u skladu sa Pravilima o načinu i uslovima za izdavanje, izmjenu i oduzimanje licenci za obavljanje energetskih djelatnosti”, saopštili su predstavnici RAE.

RAE je tom energetskom subjektu izdala licencu za prodaju i snabdijevanje naftnim proizvodima i gasom, sa periodom važenja od 27. jula 2008. godine do 23. jula 2016. godine, kao i licencu za skladištenje i distribuciju naftnih proizvoda i gasa koja važi od 6. marta 2009. godine do 5. marta 2024. godine.

Tim licencama je, između ostalog, propisano da je obaveza imaoca licence finansijska, tehnička i kadrovska osposobljenost da obavlja djelatnost za koju se ona izdaje, u skladu sa zakonom, pravilima, standardima usluga i drugim propisima.

Imalac licence je obavezan i da poštuje sve relevantne zakone i propise, a posebno one koji se odnose na zabranu monopolističkog ponašanja, nelojalnu konkurenciju, bezbjednost i zaštitu na radu.

“On je dužan i da poštuje sve relevantne tehničke i standarde kvaliteta, uključujući ali se ne ograničavajući na one koji se odnose na zabranu nedozvoljene manipulacije naftnim proizvodima i gasom, dodavanje nedozvoljenih aditiva, nedozvoljene manipulacije mjernim uređajima”, rekli su predstavnici RAE.

Zakonom o energetici, kako su objasnili, propisano je da se licenca za obavljanje energetske djelatnosti može izdati subjektu koji ima zaposlene osobe za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, održavanja, eksploatacije i rukovanja energetskim objektima sa položenim stručnim ispitom.

Zakonom je takođe propisano i da se licenca za obavljanje energetske djelatnosti može privremeno oduzeti.