dobitak 110.000 eura

Profit Marine Bar 17 odsto manji

Neraspoređena dobit kompanije iznosila je nešto preko milion eura, dok je akumulirani gubitak bio 824,4 hiljade eura
59 pregleda 0 komentar(a)
Marina bar, Foto: Anto Baković
Marina bar, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 10.11.2013. 13:42h

Marina Bar završila je treći kvartal sa dobitkom od 110,18 hiljada eura, 17 odsto manjim nego u istom periodu prošle godine.

Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti, poslovni prihodi barske kompanije na kraju septembra iznosili su 712,44 hiljade eura i bili su 9,5 odsto manji nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi preduzeća su na kraju trećeg tromjesečja pali pet odsto na 615,84 hiljade eura. Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 381,64 hiljade eura, materijala 29,74 hiljade, a amortizacije i rezervisanja 19,84 hiljade eura. Na ostale poslovne rashode odnosilo se 184,61 hiljadu eura.

Ukupna aktiva Marine Bar porasla je 1,7 odsto na 9,99 miliona eura.

Neraspoređena dobit kompanije iznosila je nešto preko milion eura, dok je akumulirani gubitak bio 824,4 hiljade eura. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 279,32 hiljade, a kratkoročne 643,94 hiljade eura.

Iz Ministarstva su naveli da SIA Multikapitals neovlašćeno raspolaže akcijama Marine Bar, jer ih je bez saglasnosti prodavaca založila kod Latvijas Krajbanke, što je, prema ocjeni Savjeta, suprotno kupoprodajnom ugovoru

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva predložilo je sredinom oktobra Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte da raskine ugovor o prodaji akcija i o koncesiji sa letonskim kompanijama, koje su vlasnici 54 odsto akcija Marine.

Predstavnici Ministarstva su saopštili da bi ugovore trebalo raskinuti zbog neispunjavanja obaveza iz investicionog programa, vrijednog 11,5 miliona eura. Oni su podsjetili da su ti ugovori potpisani u decembru 2009. godine, uz dodjelu koncesije na period od 30 godina i obavezu realizacije investicionog programa.

Savjet je, na sjednici održanoj krajem oktobra, razmatrao zahtjev Ministarstva i ovlastio prodavce da pokrenu proceduru raskida ugovora, što znači i onog o koncesiji.

Iz Ministarstva su naveli da SIA Multikapitals neovlašćeno raspolaže akcijama Marine Bar, jer ih je bez saglasnosti prodavaca založila kod Latvijas Krajbanke, što je, prema ocjeni Savjeta, suprotno kupoprodajnom ugovoru.

U međuvremenu je pokrenut i likvidacioni postupak protiv Latvijas Krajbanke, zbog čega ona nije u mogućnosti da realizuje ugovorne obaveze, pa je Savjet ovlastio prodavce da pokrenu proceduru raskida ugovora.

Latvijas Krajbanka je od sredine prošle godine u stečaju, a crnogorska Vlada je usvojila zaključak kojim se akcije te banke u barskoj kompaniji ne mogu prenijeti na nekog stečajnog povjerioca bez odobrenja izvršne vlasti.

Preporučujemo za Vas