Đukanović i Barović moraju ponovo na sud

Apelacioni sud ukinuo rješenje Privrednog suda kojim je presuđeno da Eurofond vrati stari kredit Prvoj banci
0 komentar(a)
Ažurirano: 22.10.2013. 17:40h

Vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavala sudija Lidija Ivanović, ukinulo je presudu Privrednog suda kojom je usvojena tužba Prve banke protiv Eurofonda u vezi sporenja o vraćanju kredita.

Eurofond je, prema prvostepenoj presudi od kraja juna ove godine, trebalo da izvrši obaveze preuzete 2009. godine protokolom sa Prvom bankom. To je podrazumijevalo da potpišu ugovor o kupoprodaji nepokretnosti i novi ugovor o kreditu od 4,1 milion eura, kojim bi vraćali stari kredit.

Privredni sud će, zbog nejasne presude i nezakonitosti, kako je utvrdila viša sudska instanca, morati ponovo da odlučuje u ovom sporu.

„Izreka pobijane presude je nejasna, pa samim tim i neizvršiva, kako se to osnovano žalbom ukazuje, jer ne sadrži precizno obaveze tuženog, a isto tako je izreka presude u suprotnosti sa stanjem u spisima predmeta“, utvrdio je Apelacioni sud.

Utvrđeno je da prvostepeni sud nije na valjan način ocijenio akt Predugovor, niti njegovu sadržinu, te je počinio bitnu povredu postupka iz Zakona o parničnom postupku, zbog čega je presuda valjalo ukinuti i predmet Privrednom sudu vratiti na ponovni postupak i odlučivanje.

Spor između Eurofonda i Prve banke počeo je u Osnovnom sudu tako što je Eurofond tužio Prvu banku tvrdeći da im je sa računa nezakonito skinula 1,56 miliona eura kojim su namjeravali da plate porez. Osnovni sud usvojio je tužbeni zahtjev Eurofonda i naložio Prvoj banci da zajedno sa kamatama Eurofondu vrati 1,8 miliona eura. Na tu odluku prvostepenog suda Prva banka se žalila Višem sudu, ali ta sudska instanca još nije donijela odluku o tome.

Prva banka, čiji je najveći vlasnik sa 41 odsto učešća premijerov brat, biznismen Aco Đukanović, kontratužbom pred Privrednim sudom, teretila je Eurofond, koji kontroliše biznismen Veselin Vesko Barović, zbog neispunjenja Protokola od 2. septembra 2009. Njime je bilo predviđeno vraćanje kredita za više fizičkih lica kojima je taj fond bio žirant.Problem je nastao jer Eurofond nije naknadno potpisao Ugovor o kreditu u iznosu od 4,1 milion, na koji je bez konačne saglasnosti fonda insistirala Prva banka. Na taj način Eurofond je trebalo da izmiri kredite za Veselina Barovića, Miloša Drizića i Rajka Mihovića, koji su se zadužili u Prvoj banci, kupili plac u Štoju, ali kredit u iznosu od 5,68 miliona eura nijesu vratili.

“U spisima predmeta postoji fotokopija protokola u kojoj su križani neki iznosi i ručno dodavani, a iz te fotokopije se ne može na precizan način utvrditi ostatak duga, dok su na kraju takođe ručno pisane neke konstatacije“, piše u presudi Apelacionog suda

„Inače, u spisima predmeta postoji fotokopija predmetnog protokola u kojoj su križani neki iznosi i ručno dodavani, a iz te fotokopije se ne može na precizan način utvrditi ostatak duga, dok su na kraju takođe ručno pisane neke konstatacije“, ističe se u presudi Apelacionog suda.

Vijeće sutkinje Ivanović napomenulo je u presudi da predugovor u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima obavezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora, što znači da se predugovorom jedna ili obje stranke obavezuju da će zaključiti ugovor čija je sadržina već određena u samom predugovoru.

„U protivnom, predugovor nema pravno dejstvo. Istom odredbom predviđen je i rok za zaključenje glavnog ugovora“, navedeno je u presudi Apelacionog suda.

Sudija Privrednog suda Milica Popović nije prihvatila navode tuženog - Eurofonda da je tužilac (Prva banka) sa njegovog računa neovlašćeno prenio sredstva u iznosu od 1,6 miliona, kao i da zbog mjera Centralne banke nije bilo moguće izvršiti obaveze iz protokola sa Prvom.

Prvostepeni sud nije prihvatio iskaz direktora Eurofonda Boiše Šotre u dijelu da nije potpisao pismeno obavještenje od 16. jula 2010. godine kojim ga je Prva banka pozvala da 19. jula potpiše ugovora o kreditu i ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Galerija