MTBS: Global Ports ima za cilj da Bar opet bude glavna luka na Balkanu

U južnom Jadranu, Bar može biti najbolje plasirana luka u odnosu na svoje bliže konkurente - Ploče i Drač
164 pregleda 3 komentar(a)
Ažurirano: 04.09.2013. 09:51h

Turski Global Ports holdings ima iskustvo i viziju da, kako smatra konsultantska kuća MTBS, pretvori crnogorsku kompaniju Kontejnerski terminal i generalni tereti (KTGT), odnosno grad Bar, u glavni distributivni i logistički centar za područje Balkana. Holandski MTBS, u analitičkom izvještaju dostavljenom agenciji Mina-business, navodi da je cilj Global Portsa i da pozicionira crnogorsku kompaniju i Luku Bar, kao balkansku kapiju južnog Jadrana, odnosno ojača je i pretvori u industrijsku robnu luku za balkansko zaleđe. Nakon završenih pregovora sa Tenderskom komisijom, sa Global Portsom bi uskoro trebalo da bude potpisan ugovor o privatizaciji KTGT-a, odnosno čim Ministarstvo saobraćaja i pomorstva donese akt o izdavanju nove koncesije barskom preduzeću, kojeg treba da usvoji Skupština. Među ciljevima Global Portsa je i privlačenje kruzing biznisa oslanjajući se na turistički potencijale obale Crne Gore i razvijanje Luke Bar kao balkanske kapije južnog Jadrana i alternative gornjim jadranskim lukama Rijeci i Kopru.

"Gornje jadranske luke zahtijevaju dodatna dva dana plovidbe i imaju sličnu (Beograd) ili veću (Kosovo, jugozapadna Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) udaljenost od zaleđa", navodi se u izvještaju konsultanta. Luka Bar, kako se dodaje, mora biti pozicionirana kao balkanska kapija južnog Jadrana, jer je najbliža sredozemnim pomorskim putevima i blizu je balkanskog zaleđa sa dobrom željezničkom konekcijom. Jaki razlozi za to mogu se naći i u prošlosti kada je Bar bio glavna luka za balkansku regiju. Vizija i cilj Global Portsa je da joj vrati tu poziciju.

U južnom Jadranu, Bar može biti najbolje plasirana luka u odnosu na svoje bliže konkurente - Ploče i Drač, jer iz Bara željeznički operater može organizovati vrlo efikasne, direktne veze sa Srbijom i izvan nje."Organizovanje željezničkog saobraćaja iz Ploča i Drača je mnogo komplikovanije. Željeznica iz Ploča za Srbiju morati proći tri zemlje, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Željeznička veza Drača sa Srbijom ide preko Crne Gore", podsjeća konsultant. Osim toga, barska luka ima 12,5 metara gaza sa mogućnošću produbljivanja na 14,5 metara, dok Drač ima samo 7,6 metara.

Bar ima značajan prostor sa puno skladišnog kapaciteta za kontejnerski prevoz tereta i drugo, dok je Drač vrlo ograničen u prostoru. Prednost je i to što Crna Gora ima najintenzivnije ekonomske odnose sa Srbijom i Kosovom, puno jače od Albanije i Hrvatske. Global Ports može da napravi Bar kapijom južnog Jadrana nakon operativnih poboljšanja kako bi se zadovoljila brodarska preduzeća i zahtjevi krajnjih korisnika, što prije svega podrazumijeva nove dizalice. Prema navodima konsultanta, potrebna je i bliska saradnja s drugim igračima u logističkom lancu. U tom cilju, Global Ports planira da uspostavi frekventni teretni, odnosno blok-voz, za Beograd u roku od jedne godine od početka poslovanja u Baru. U cilju aktivnog privlačenja tereta iz zaleđa pristup Global Portsa biće izgrađen na dokazanom konceptu primijenjenom u luci Akdeniz u Antaliji, koji se sastoji od tri stuba - direktnog pristupa brodarima, povećanju međunarodne vidljivosti i ponudi portfolija proizvoda koji odgovara potražnji lokalnih izvoznika i uvoznika u zaleđu. Global Ports takođe namjerava da koristi svoje međunarodne veze s brodskim kompanijama, postavi skladišta sa hladnjačama u Luci Bar, u čemu će mu od koristi biti statusa barske luke kao slobodne ekonomske zone. KTGT, prema izvještaju konsultanta, zahtijeva spremnost i iskustvo za upravljanje cijelom lukom, uključujući kontejnere i generalni teret, kao i logistiku, spremnost i sposobnost za izgradnju luke na relativno maloj osnovi, uz raznovrsnu mješavinu tereta i unutar lokalnog poslovnog okruženja, kao i poštovanje i razumijevanje lokalne kulture i običaja.

Konsultant smatra da bi fokusiranje samo na kontejnere bilo strateška greška, jer oko 30 odsto prihoda se odnosi na generalni teret, a kontejnerski prevoz generiše oko 20 odsto prihoda. Važne su i logističke usluge, kao što je teretni kontejner servis (CFS - Container Freight Services). Teretni kontejner servis generiše danas oko 50 odsto kontejnerskog prometa u Luci Bar."Upravljanje generalnim teretom je značajno za izvoz industrijskih proizvoda, jer ako luka ne obrađuje generalni teret efikasno, to ima vrlo negativan uticaj na logistički lanac u industrijskom zaleđu, što u krajnjem čini takve industrije nekonkurentnim na svjetskom tržištu. S obzirom na već tešku situaciju pojedinih industrija u zaleđu, usporavanje operacija sa generalnim teretima imaće ozbiljan negativan uticaj na ekonomiju", upozorava konsultant. Generalni tereti, a pogotovo teretne kontejner operacije iziskuju naporan rad i kvalifikovane operacije, specijalizovanu opremu i objekte. Komercijalni prostor ne sastoji se samo od glavnih brodskih linija - za teretni kontejner servis komercijalno polje je lokalno (uvoznici), a za generalni teret to su lokalne industrije."Global Ports ima iskustvo i viziju da ispuni te zahtjeve", zaključuje konsultant. Tenderska komisija za privatizaciju usvojila je u julu Predlog ugovora o kupoprodaji 62,09 odsto akcija KTGT, koji će biti zaključen sa turskom kompanijom Global Ports.Turska kompanija za akcije nudi osam miliona eura, oko 6,5 miliona za isplatu prekobrojnih radnika i investicije od 21 milion eura.

Galerija

Bonus video: