Pao tender za idejno rješenja autoputa od Andrijevice do Boljara

Direktor Monteputa Jonuz Mujević nije potpisao izjavu o nepostojanju sukoba interesa
2420 pregleda 0 komentar(a)
Moraju raspisati novi tender za ovu dionicu: Monteput, Foto: Monteput
Moraju raspisati novi tender za ovu dionicu: Monteput, Foto: Monteput

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, nabavku usluge izrade idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica-Berane-Boljare, koju je naručio Monteput, odnosno njegova poslovna jedinica za autoput.

Kako je procijenjena vrijednost ove nabavke bila 170.000 eura, Državna komisija će firmi Put inženjering-žaliocu vratiti 1.700 eura uplaćenih za vođenje žalbenog postupka, na ovom tenderu, a Monteput treba da plati i 600 eura za troškove žalbe.

Prethodno je Monteput, kao najpovoljniju na tenderu, odabrao ponudu firme „Geotechnics, Projects & Consulting“ Podgorica, dok je ponuda Put Inženjeringa odbijena kao neispravna.

Ne ulazeći u ocjenu žalbenih navoda, Državna komisija je poništila tender jer je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa Zakonom, koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača ili ograničenja tržišne konkurencije.

„Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Državna komisija nalazi da je Jonuz Mujević, izvršni direktor Monteputa, u čijem sastavu je osnovana Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare, bio dužan da shodno članu 16 (stav5) Zakona o javnim nabavkama, kao ovlašćeno lice naručioca da pismenu Izjavu o nepostojanju sukoba interesa, a što u konkretnom nije učinio. Takođe, isti je bio u obavezi da, pored Odluke o pokretanju postupka predmetne javne nabavke i Odluke o izboru najpovoljnije ponude, potpiše sva ostala dokumenta u predmetnoj Tenderskoj dokumentaciji koja moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica naručioca“, navela je u rješenju Državna komisija.

Bonus video: