Spor Đukanovića s Rudnikom uglja: Sud naložio vještačenje

Aco Đukanović je tužio Rudnik zbog izvještaja o poslovanju za 2009, koji je pod čudnim okolnostima naknadno izmijenjen, pa su akcionari ostali bez najavljene dividende
0 komentar(a)
Ažurirano: 23.03.2013. 21:24h

Privredni sud donio je rješenje kojim je zadužio vještaka finansijske struke Milenka Popovića da obavi složeno vještačenje u vezi sa starim dužničkim povjerilačkim odnosima između Rudnika uglja (RUP) i Elektroprivrede. Troškove vještačenja platiće podnosilac tužbe Aco Đukanović.

Đukanović je tužio Rudnik zbog izvještaja o poslovanju za 2009. godinu, koji je pod dosta čudnim okolnostima naknadno izmijenjen, pa su akcionari ostali bez najavljene dividende od 26 miliona eura. On je treći po veličini vlasnik akcija sa 11,4 odsto.

U sudu juče nije nastavljena rasprava po njegovoj tužbi, jer se u sudnici nije pojavio ovlašćeni predstavnik Rudnika. Sudija Snežana Pavličić posebnim rješenjem i preciziranim zadatkom vještačenja naložila je juče pljevaljskom Rudniku uglja, Elektroprivredi i Vladi da vještaku stave na raspolaganje svu raspoloživu dokumentaciju.

Ona je naredno ročište zakazala za 9. maj.

Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, samo na ime predujma troškova vještak je tražio da mu se odmah uplati 3.000 eura. Rudnik uglja ispunio je nalog suda sa prethodnog ročišta i dostavio kopiju poslovnika o radu Odbora direktora Rudnika uglja koji je usvojen 2004. godine.

Rudnik uglja u Pljevljima

Izvještaj Rudnika uglja je tokom 2010, prema tužbi, naknadno izmijenjen na štetu akcionara, a u korist Elektroprivrede (EPCG) i otpisano je 39,9 miliona eura nagomilanog duga elektroenergetske kompanije.

Đukanović tužbom traži poništenje odluka Odbora direktora kojima su naknadno izmijenjeni izvještaji o poslovanju Rudnika. Zbog tih izmjena, akcionari RUP-a su umjesto dobiti i dividende za 2009. godinu od oko 26 miliona eura morali da se pomire sa gubitkom firme u iznosu od oko 12,8 miliona eura.

Otpisano potraživanje Rudnika uglja prema Elektroprivredi nastalo je zbog višegodišnjeg različitog obračuna cijene rude koja je prodavana Termoelektrani koja je dio EPCG.

Najveći akcionar Rudnika je A2A sa 39,5 odsto akcija a država je druga sa 31 odsto.