Poreska uprava:

Dug poreskih obveznika 354 miliona eura

"Za poreze koji se utvrđuju podnošenjem poreske prijave evidentiran je poreski dug od 290,8 miliona eura“, navodi se u saopštenju
50 pregleda 1 komentar(a)
Ažurirano: 19.03.2013. 19:33h

Nivo realnog poreskog duga na kraju 2012. iznosio je 354 miliona eura, pokazali su podaci Ministarstva finansija i Poreske uprave (PU).

Predstavnici PU su objasnili da je kod evidentiranja i naplate poreskih obaveza, bitno utvrditi razliku između poreza za koje je propisano podnošenje poreske prijave i poreza i doprinosa na lična primanja i drugih poreza po odbitku.

"Za poreze koji se utvrđuju podnošenjem poreske prijave, gdje, između ostalog, spadaju porez na dobit, na dodatu vrijednost (PDV) i akcize, evidentiran je poreski dug od 290,8 miliona eura. Od tog iznosa na likvidirane poreske obveznike se odnosi 24,7 miliona eura tako da ostaje dug od 266,1 milion eura“, navodi se u saopštenju.

Taj iznos se, kako su naveli, može smatrati podatkom sa visokim stepenom tačnosti za te vrste poreza. Po tom osnovu, kako su naveli, najveći dio duga se odnosi na oko 120 obveznika.

Drugi segment odnosi se na poreze i doprinose na lična primanja i dug po tom osnovu je procijenjen na 119,8 miliona eura.

TV Vijesti, Daniela Vranković

"Taj podatak izveden je procjenom, pa ga karakteriše određeni stepen nepouzdanosti, usljed brojnih tehničkih i problema u samom načinu evidentiranja poreskih obaveza", navode iz PU.

Oni su objasnili da poreska obaveza kod poreza i doprinosa na lična primanja i drugih poreza po odbitku nastaje u momentu isplate prihoda i isplatilac ima obavezu da obračun poreza i doprinosa podnese poreskom organu i da ih plati.

"Međutim, u proteklom periodu su egzistirala različita zakonska rješenja, što je dovelo do toga da se u pogledu obaveza kod određenih kategorija obveznika ne iskazuje pravo stanje duga", kazali su iz PU.

Postoje, kako su naveli, situacije da poreski obveznici nijesu adekvatno izmijenili podnijete prijave, pa postoji visok iznos evidentiranih obaveza koje realno ne postoje ili, na drugoj strani, pretplata, gdje uplatilac nije podnio prijavu.

"Postoji veći broj slučajeva gdje su prijave podnijete, a da nije došlo do uplata, naročito kada se radilo o postupcima stečaja, likvidacije ili podnošenja zahtjeva za reprogramiranje poreskih obaveza", rekli su iz PU.

Oni su objasnili da dug po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja faktički ne bi trebalo ni da postoji u poreskom računovodstvu, s obzirom na to da se prijava odnosi samo za isplaćene poreze i doprinose.

Postojeća zakonska rješenja su takva i pri tome se raspolaže podacima o periodima za koje nijesu isplaćene zarade i druga primanja na koja se plaćaju porezi i doprinosi.

"Podatak o periodu za koji nijesu isplaćene zarade je kvalitativan, ali nedostaje podatak o preciznom stanju duga. Pošto je u toku postupak eksterne revizije informacionog sistema PU, u ovom trenutku se razmišlja i o povratku na prijavljivanje obračunatih poreza na lična primanja", navodi se u saopštenju.

U poreskoj evidenciji se evidentira i reprogramirani dug, koji iznosi oko 20 miliona eura, a koji se odnosi na obaveze jedinica lokalne samouprave i njihovih javnih preduzeća i ustanova.

"Takođe se evidentira i odloženi dug od 11,5 miliona eura, gdje je Ministarstva finansija odložilo plaćanje duga u ratama u periodu do godinu", dodali su iz PU.

Prema njihovim riječima, ako se taj iznos poreskog duga izuzme, jer se odnosi na budući vremenski period, nivo duga iznosi 354 miliona eura.

Preporučujemo za Vas