Vlada garantuje za kredit Montenegro erlajnsa kod Prve banke

Vlada je krajem decembra 2010. donijela zaključak kojim je prihvatila Informaciju o otvaranju novih linija MA i povećanju broja frekvencija na već postojećim
11 komentar(a)
Embraer Montenegro Airlinesa, Foto: Arhiva "Vijesti"
Embraer Montenegro Airlinesa, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 14.02.2013. 22:22h

Nacionalnoj aviokompaniji Montenegro erlajns biće izdata državna garancija na kredit od 1,2 miliona eura kod Prve banke.U Informaciji o zaduženju Montenegro erlajnsa za potrebe finansiranja u osnovna sredstava, koju je danas razmatrala Vlada, navedeno je da je kompanija definisala kreditni ugovor sa Prvom bankom, u iznosu od 1,2 miliona eura. Kredit bi bio odobren na osam godina sa grejs periodom od dvije godine. Redovna kamatna stopa je šestomjesečni EURIBOR plus osam odsto na godišnjem nivou.Jedan od uslova za kreditni aranžman je izdavanje državne garancije. Kako bi navedena garancija bila izdata, Ministarstvu finansija dostavljen je nacrt ugovora između Prve banke i Montenegro erlajnsa. "Nakon analize dostavljenog dokumenta, Ministarstvo finansija je saglasno sa navedenim predlogom i smatra da bi trebalo izdati garanciju kompaniji za kreditni aranžman. Sredstva aranžmana poslužiće za unaprijeđenje poslovanja kompanije", navodi se u Informaciji. Vlada je krajem decembra 2010. donijela zaključak kojim je prihvatila Informaciju o otvaranju novih linija MA i povećanju broja frekvencija na već postojećim. Zaključkom je Vlada zadužila Ministarstvo finansija da obezbijedi izdavanje garancije za kreditne aranžmane koje Montenegro erlajns bude ugovorio sa komercijalnim bankama. Predviđeno je da se garancija izda na iznos od 9,6 miliona eura, sa grejs periodom od dvije godine i rokom otplate šest godina. "Navedena sredstava bi se iskoristila za otvaranje novih linija, u iznosu od 4,6 miliona eura zatim četiri miliona za učešće u kupovini novog aviona, tipa Embraer 195, a preostali milion za generalnu reviziju motora za avion tipa Foker 100", podsjećaju iz Vlade. Do sada je Montenegro erlajns zaključio dva kreditna aranžmana od ukupno 4,4 miliona eura, za koje je Vlada, u skladu sa navedenim zaključkom, izdala garancije. Garancije su izdate za kredite kod NLB banke u iznosu od 2,4 miliona eura i kod Hipotekarne od dva miliona. Preostali iznos za koji još nijesu zaključeni kreditni aranžmani je 5,2 miliona eura.Komisija za kontrolu državne pomoći donijela je prošle godine rješenje kojim se kao oblik pomoći navodi preostali iznos kredita u visini od 5,2 miliona eura.Prijavljena državna pomoć odnosila se na Plan restrukturiranja Montenegro erlajnsa koji je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a koji je ocijenjen kao usklađen sa Zakonom o kontroli državne pomoći.

Bonus video: