Koliko stvarno znate o svojim potrošačkim pravima?

Ako potrošač traži 1,5 kg mesa, a umjesto toga dobije 1,8 kg, trgovac se ponaša kako ne smije i nameće potrošaču da troši više novca nego što je planirao
12 komentar(a)
prava potrošača, trgovina, prodavnica, Foto: Shutterstock
prava potrošača, trgovina, prodavnica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 24.12.2012. 19:29h

Nepoznavanje sopstvenih prava koje građanin ima kada bilo šta trguje je osnovni problem crnogorskih potrošača. Da to nije činjenica, nijedan trgovac se ne bi usudio da u radnji istakne natpis "kupljenu robu ne vraćamo" jer je takav stav nemoguć i suprotan onome što garantuje Zakon o zaštiti potrošača.

Potrošač može da podnese prigovor ukoliko smatra da je kupio robu sa nedostatkom i da zahtijeva "zamjenu proizvoda za nov ili da vrati proizvod uz povraćaj plaćenog iznosa, da zahtijeva otklanjanje nedostatka ili smanjenje cijene, srazmjerno nedostatku".

Brojna su prava koja garantuje Zakon, a na koja se malo ko poziva. U zamjenu za novac koji daje, potrošač mora da dobije ono što očekuje da je kupio.

Kad se traži 1,5 kg mesa, neka bude toliko

Zakon o zaštiti potrošača donijet je 2007. godine, ali nije doprinio značajnijoj edukaciji crnogorskih potrošača. On pruža zaštitu građanima koji su svjesni svojih prava, ali i obaveza trgovaca koji svako neznanje iskorišćavaju.

Ako potrošač traži kilogam i po mesa, a umjesto toga dobije 1,8 kilograma, trgovac se ponaša kako ne smije i nameće potrošaču da troši više novca nego što je planirao

Sva prava potrošača su obaveze trgovca koji je, između ostalog, dužan da prilikom prodaje potrošaču isporuči proizvode u tačnoj mjeri ili količini koja je tražena. Prema tome, ako potrošač traži kilogam i po mesa, a umjesto toga dobije 1,8 kilograma, trgovac se ponaša kako ne smije i nameće potrošaču da troši više novca nego što je planirao. Kvalitet bilo kojeg proizvoda mora biti propisanog ili ugovorenog kvaliteta, označen, deklarisan i sa ispravama, po ugovorenim cijenama.

Cijene da su tačno istaknute

Trgovci su u obavezi da sve cijene proizvoda vidno istaknu, da cijena bude ista sa onom na kasi i na izlogu. To u praksi najčešće nije slučaj jer je to jedan od češćih propusta koje primjećuju tržišni inspektori. Zabranjeno je davati obavještenja o cijeni koja dovodi u zabludu i stvara utisak da je proizvod jeftiniji nego što zaiste jeste. Takvo ponašanje je najuočljivije kod robe koja se prodaje ili prepakuje u količinama manjim od kilograma pa kupac ne može odmah da uoči koliko zapravo košta i da li je isplativije da kupuje u mjerama manjim od kilogram.

Za svako lažno prikazivanje karakteristika proizvoda, za robe lošeg kvaliteta i nezadovoljavajući način pružanja usluga, potrošač ima pravo na pravično obeštećenje. I to je jedno od prava koja potrošači rijetko ili nikako koriste.

Zabranjene netačne reklame

Zabranjeno je agresivno reklamiranje proizvoida i uznemiravanje potrošača kako bi se primorali da kupe proizvod koji im se nudi. U Zakonu je navedeno da je zabranjeno i saopštavanje netačnih i dvosmislenih informacija o proizvodu ili uslovima prodaje kojima se potrošač dovodi u zabludu, uslovljavanje prodaje proizvoda prodajom drugih proizvoda, djelovanje ili promovisanje piramidalne promotivne mreže u okviru koje potrošač plaća za mogućnost zarade koja prvenstveno zavisi od uvođenja drugih potrošača u mrežu, upotrebljavanje izraza “rasprodaja” i “totalna rasprodaja” ili slične oznake kada trgovac ne prestaje sa poslovanjem…

Potrošač može da podnese prigovor ukoliko smatra da je kupio robu sa nedostatkom i da zahtijeva zamjenu proizvoda za nov ili da vrati proizvod uz povraćaj plaćenog iznosa

Ako je snižena roba sa nedostatkom ili zato što joj ističe rok taj razlog mora biti istaknut, činjenica je da se u većini crnogorskih prodavnica tako savjesno ponašanje trgovace ne praktikuje.

Trgovac je dužan i da u prodajnom objektu istakne obavještenje o načinu i mjestu podnošenja prigovora, u kome tokom radnog vremena mora biti prisutno lice ovlašćeno za rješavanje prigovora.

Tražite fiskalne račune

Izdavanje fiskalnih računa je obavezno prilikom svake kupovine i to je propisano i Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (PDV) i Zakonom o zaštiti potrošača. Iako su brojne inspekcije nadležne za kontrolu izdavanja, to je i dalje jedna od najčešče izbjegavanih obaveza gotovo svih crnogorskih trgovaca.

Propisano je da račun mora biti čitljiv i jasan i da sadrži “naziv i sjedište trgovca, mjesto prodaje, podatke o proizvodu odnosno naziv, vrstu, količinu, cijenu i ukupnu vrijednost prodatih proizvoda i datum prodaje.

Takođe, ako je potrošaču prilikom kupovine proizvoda odobren popust, na računu mora biti iskazana i visina popusta u procentima i umanjeni iznos ukupne vrijednost prodatih proizvoda koji je potrošač dužan da plati. Svi prizvodi moraju da imaju garanciju.

Deklaracija je obavezna

Nepostojanje deklaracija je često na prehrambenim proizvodima, ali i obući, manjim kućanskim aparatima i drugoj tehničkoj robi. Sva roba u prometu mora da ima deklaraciju.

Propisano je da deklaracija mora da sadrži naziv, odnosno trgovačko ime pod kojim se roba prodaje, ime i sjedište proizvođača i uvoznika, zemlju porjekla, količinu, sastav, kvalitet, tip i model robe, datum proizvodnje i rok upotrebe, način upotrebe, održavanja i čuvanja robe i upozorenje o mogućim rizicima u vezi s pravilnom i nepravilnom upotrebom, zavisno od prirode robe. Zabranjeno je uklanjanje ili mijenjanje podataka iz deklaracije.

Bonus video: