Krajem juna prvi podaci o kvartalnom BDP-u

Potpuni, pravovremeni i pouzdani podaci, kako su dodali, neophodni su kako kreatorima ekonomske politike, tako i njihovim kritičarima, ali i analitičarima
0 komentar(a)
ekonomija, Foto: Shutterstock.com
ekonomija, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 15.04.2012. 13:05h

Monstat će do 30. juna objaviti kvartalne podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP), koji će se odnositi na prva tri mjeseca ove godine.Iz Monstata su agenciji Mina-business kazali da je Godišnjim planom statističkih istraživanja definisano da je rok objavljivanja podataka kvartalnog BDP-a, odnosno prvog tromjesečja ove godine, na nivou Crne Gore, 30. jun.“Imajući u vidu značaj ovog podatka za ekonomiju Crne Gore, Monstat radi na kvalitetu i shodno tome držaće se datuma koji je planom definisan”, rekli su predstavnici Monstata.Oni su dodali da je za sada urađen obračun kvartalnog BDP-a za period 2010–2011 godina, takozvani prvi rezultati obračuna.“Imajući u vidu rok za objavljivanje prvog kvartala, procijenili smo da je to ujedno i pravo vrijeme za objavu kompletne serije, pa će i sami podatak dobiti na značaju”, objasnili su iz Monstata. Potpuni, pravovremeni i pouzdani podaci, kako su dodali, neophodni su kako kreatorima ekonomske politike, tako i njiho­vim kritičarima, ali i analitičarima da bi ocijenili tržišne uslove.

Kvalitet kvartalnog BDP-a zavisi prije svega od izvora podataka koji su osnova u njihovoj izradi

“Što su podaci kvalitetniji i vremenske serije duže, to su i mjere ekonomske politike plodotvornije, a kritike i analize utemeljenije”, smatraju u crnogorskom Zavodu za statistiku.Za kreatore ekonomske politike od značaja je dostupnost podataka, kao i mogućnost da se izmjeri ekonomska aktivnost, odnosno da se obračuna BDP, ne samo na godišnjem, već i na kvartalnom nivou. “Kvartalni BDP je značajna osnova za ekonomska i privredna predviđanja države. Empirijska istraživanja pokazuju da između makroekonomskih pokazatelja sa jedne strane i razvijenosti statističkih istraživanja sa druge, postoji kauzalna veza”, kazali su iz Monstata. Iz Monstata su napomenuli da kvalitet kvartalnog BDP-a zavisi prije svega od izvora podataka koji su osnova u njihovoj izradi. “Što su izvori za obračun detaljniji, kvalitetniji i pravovremeno raspoloživi, to će i kvalitet njihove izrade biti veći i precizniji”, tvrde iz Monstata.

Iz Monstata su podsjetili da, kao i prethodnih godina, rezultate godišnjeg obračuna BDP-a treba očekivati u septembru

Oni su objasnili da kod sastavljanja kvartalnih računa jedan od problema jeste efikasno upravljanje podacima. “Za prognoziranje budućih kretanja kvartalnog BDP-a, potrebne su duže, a pouzdane vremenske serije. U slučaju Crne Gore postoje kratke vremenske serije što donekle i komplikuje stvari”, poručili su iz Monstata. Iz Monstata su podsjetili da, kao i prethodnih godina, rezultate godišnjeg obračuna BDP-a treba očekivati u septembru. “Prateći praksu zemalja EU, u trećem kvartalu objavićemo rezultate godišnjeg obračunatog BDP-a za prošlu godinu. Upravo tada shodno rezultatima obračuna objaviće se i realna stopa rasta”, zaključili su u Monstatu.

Bonus video: