SPORNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI OD TRI MILIONA

Finansijski izvještaj "Plantaža" opet pod rezervom revizora

S rezervom su nezavisni revizori davali mišljenje na izvještaje o poslovanju ove državne kompanije u proteklih nekoliko godina
2691 pregleda 3 komentar(a)
Sporno i knjiženje imovine, nema rezervisanja za sudske troškove, a zalihe samo rastu: Plantaže, Foto: Savo Prelević
Sporno i knjiženje imovine, nema rezervisanja za sudske troškove, a zalihe samo rastu: Plantaže, Foto: Savo Prelević

Državna kompanija “Plantaže” poslovnu 2018. završila je neto dobitkom u iznosu od 2,42 miliona eura, koji je deset odsto bio veći u odnosu na godinu ranije, ali je revizorska kuća „BDO“ dala mišljenje „sa rezervom“ na finansijske iskaze kompanije za pošlu godinu.

S rezervom su nezavisni revizori davali mišljenje na izvještaje o poslovanju ove državne kompanije u proteklih nekoliko godina.

Godišnja skupština akcionara "Plantaža" na kojoj će se razmatrati izvještaji o prošlogodišnjem poslovanju je zakazana za petak.

Osnove za mišljenje sa rezervom su, prema materijalu u koji su „Vijesti“ imale uvid, nastale zbog toga što ovo akcionarsko društvo nije obavilo ispravku vrijednosti svojih potraživanjima u iznosu od 15,77 miliona eura, koja uključuju i potraživanje u iznosu od 1,57 miliona eura od Glavnog grada, iako su ona starija od godinu dana.

Revizor BDO nije bio u mogućnosti da utvrdi potencijalne efekte obezvređenja ovih potraživanja na priložene finansijske iskaze.

Drugi razlog za mišljenje sa rezervom su iskazani kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od oko 1,47 miliona eura, koji uključuju potraživanja od povezanog društva Plant-OMP u iznosu od 1.466.328 eura, koja u najvećoj mjeri predstavljaju ulaganja u osnovna sredstva, odnosno, građevinske objekte i opremu fabrike za proizvodnju briketa od lozovine.

U Privrednom sudu se, u vezi s propalom fabrikom briketa, vodi spor između Plantaža i firme OMP Engineering, koju kontrolišu bivši direktori Telekoma Crne Gore Oleg Obradović i Miodrag Ivanović.

„Dok traje pomenuti sudski proces i vještačenje ne može se prejudicirati ishod spora, samim tim se ne može utvrditi ni stepen naplate potraživanja. Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo bili u mogućnosti da utvrdimo potencijalne efekte obezvrijeđenja ovih kratkoročnih plasmana na priložene fnansijske iskaze“, navodi se u mišljenju BDO, koje je potpisao ovlašćeni revizor Milovan Popović.

Revizor je, takođe, napomeno da se na dan 31. decembar 2018. godine protiv Plantaža vodi više sudskih sporova čiji je ishod neizvjestan.

„Priloženi finansijski iskazi ne uključuju rezervisanja za potencijalne negativne ishode sudskih sporova koji se vode protiv društva. Na osnovu prezentovane dokumentacije nismo mogli da se uvjerimo u potencijalne efekte rezervisanja po navedenom osnovu na finansijske iskaze društva za 2018.godinu“, naveli su u svom mišljenju iz BDO.

Revizor je dodatno skrenuo pažnju u napomenama da je vrijednost potpuno otpisanih nekretnina, postrojenja i opreme, koje kompanija i dalje koristi u svom poslovanju, posljednjeg dana 2018. godine i dalje navedena po nabavnoj cijeni od 28,77 miliona eura, od čega se na zasade odnosi iznos 8,79 miliona, a na opremu iznos od 19,98 miliona eura.

Neprodate zalihe narasle na 48 miliona

Dugogodišnja praksa nagomilavanja zaliha proizvoda u Plantažama nastavljena je i prošle godine. Podaci iz bilansa stanja kompanije pokazuju da su zalihe u odnosu na 2017. godinu povećane sa 47 miliona na 48,28 miliona eura.

Dugoročne obaveze kompanije za godinu su povećane sa 10,4 miliona na 13,43 miliona eura, dok su kratkoročne obaveze povećne sa 16,23 miliona na 17,87 miliona eura.