REVIZORI UPOZORAVAJU DA DVIJE DRŽAVNE KOMPANIJE JEDVA POSLUJU

"Plovidbe" potonule, državu mogu da koštaju još 60 miliona

Vlada do nedjelje treba da plati 4,8 miliona eura za nove dospjele rate. Revizori naveli da kompanije nemaju izvjesnost redovnog poslovanja
15131 pregleda 22 komentar(a)
Slab rezultat od velikih planova za obnovu brodarstva u Crnoj Gori: Sa preuzimanja broda “21. maj” 2012, Foto: Shipspotting.com
Slab rezultat od velikih planova za obnovu brodarstva u Crnoj Gori: Sa preuzimanja broda “21. maj” 2012, Foto: Shipspotting.com

Na teret državnog budžeta će da padne preostalih 60 miliona eura kredita Crnogorske i Barske plovidbe prema kineskoj Eksim banci, za koje je Vlada garantovala, jer obje kompanije, upozoravaju njihovi revizori, nijesu u stanju da nastave redovno poslovanje.

Na naplatu u nedjelju 21. jula dospijevaju rate od 2,8 miliona eura za Crnogorsku i dva miliona eura za Barsku plovidbu. Vlada je u januaru ove godine platila 2,8 miliona za Crnogorsku i 1,7 miliona za Barsku plovidbu koja je tada imala svojih oko 300 hiljada eura za nedostajuću razliku.

U izvještaju za Barsku plovidbu za 2018. godinu, nezavisni revizor BDO navodi da je kompanije na kraju prošle godine imala “nepokriveni gubitak u ukupnom iznosu od 11.851.090 eura, a kratkoročne obaveze su veće od obrtnih sredstava za 1.359.024 eura”.

“Društvo je u tekućoj godini imalo veće poslovne prihode, ali je ostvarilo značajan gubitak prije svega zbog negativnih kursnih razlika koje su nastale zbog kreditnih obaveza u USD. Navedena pitanja ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja”, naveo je revizor.

Barska plovidba je prošlu godinu završila sa gubitkom u poslovanju od 2,6 miliona eura, dok je vrijednost kapitala kompanije na kraju 2018. iznosila minus 1,3 miliona eura. Ona je uz garancije Vlade 2012. godine uzela kredit od 46,4 miliona dolara od Eksim banke za kupovinu dva broda u Kini - “Bar” i “Budva”. Na kraju prošle godine dug po ovom osnovu iznosio je 39,1 milion eura.

Revizor za Crnogorsku plovidbu iz Kotora, “MV Konsalt”, navodi da je iznos gubitka ove kompanije veći od njenog kapitala. Njen neraspoređeni gubitak iznosi 13,3 miliona eura kad je osnovni kapital 10,6 miliona eura. Kompanija je lani imala gubitak od 1,9 miliona eura.

“Društvo iz redovnih sredstava - aktive ne može izmiriti gubitak kao ni prispjele obaveze. Sposobnost društva da nastavi sa poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanjem zadovoljavajućeg stepena likvidnosti. Nedostatak obrtnog kapitala može, s jedne strane, prouzrokovati smanjeni obim poslovanja, a s druge povećati rizik nesolventnosti. Mogućnosti poboljšanja finansijskog poslovanja Društva su ograničene i gotovo u cijelosti zavise od podrške Vlade Crne Gore i njenih planova za restrukturiranje društva”, naveo je revizor.

U izvještaju revizora je navedeno da Crnogorska plovidba ima kratkoročni dug od 12,6 miliona eura prema Vladi i povezanim licima, koji se odnosi na novac koje su Ministarstvo finansija i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva uplaćivali na račun kompanije za svrhu otplate prethodnih rata kredita Eksim banci. Tokom 2018. godine kompanija je po ovom osnovu primila 4,9 miliona eura, a vratila je 9.269 eura.

Ukupan prihod Crnogorske plovidbe od najma dva broda “21. maja” i “Kotora” prošle godine je iznosio pet miliona eura i bio je za 1,3 miliona veći nego godinu ranije. Rashodi poslovanja iznosili su 4,7 miliona a finansijski 3,3 miliona eura.

Ministar saobraćaja Osman Nurković u aprilu ove godine je kazao da već godinu rade analizu za ove dvije kompanije i da razmatraju mogućnost njihovog spajanja u jednu kompaniju. Plan bi bio da se dva prekookeonska broda iz Barske plovidbe prebace u Crnogorsku, a da za Barsku bude nabavljen putnički brod za liniju Bar - Bari.

On očekuje da bi Crnogorska plovidba sa četiri broda bila konkurentnija i da bi prilikom ugovaranja cijene najma broda postigla veći iznos nego kada nudi samo dva broda. Za ovakav plan restrukturiranja kompanija saglasnost bi morala da da i Eksim banka. Crnogorska plovidba je u 100-odstotnom vlasništvu Vlade, dok država u Barskoj kompaniji ima 52 odsto kapitala.