ORGANIZACIJA KOD PODNIJELA PRIJAVU ASK-U

Može li Đukanović kao premijer sinu dati elektranu

Vlada, kojom je predsjedavao Milo Đukanović, je 6.10.2016. godine odobrila koncesiju za BB Hidro čiji je direktor i suvlasnik njegov sin
573 pregleda 48 komentar(a)
Blažo Đukanović, Milo Đukanović, Foto: Savo Prelević
Blažo Đukanović, Milo Đukanović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 02.03.2018. 07:42h

Organizacija KOD predala je juče Agenciji za sprečavanje korupcije zahtjev da ispita da li je bilo kršenja zakona i konflikta interesa kada je 6. oktobra 2016. tadašnji premijer Milo Đukanović predsjedavao sjednicom Vlade koja je odobrila koncesiju za malu hidroelektranu firmi BB Hidro njegovog sina Blaža Đukanovića.

Prema podacima sa sajta Vlade tu odluku je i potpisao stariji Đukanović.

Iz Organizacije KOD, navode da, prema podacima iz centralnog registra firmom BB Hidro rukovodi izvršni direktor Blažo Đukanović, koji je i njen suvlasnik sa 50 odsto.

“Kako su, prema našim saznanjima, Milo Đukanović (predsjednik Vlade u trenutku donošenja predmetne odluke) i Blažo Đukanović u bliskim srodničkim odnosima, podnosimo zahtjev kojim od Agencije za sprečavanje korupcije tražimo izjašnjenje o postojanju konflikta interesa u odnosu na navedena lica, odnosno o postojanju ugrožavanja javnog interesa, te da u skladu sa tim sprovede odgovarajuće zakonom propisane postupke”, navedeno je u zahtjevu kojeg je u ime organizacije KOD potpisao Budislav Minić.

Iz KOD-a navode da je, prema zvaničnoj informaciji Vlade, privredno društvo „BB Hidro“ podnijelo Ministarstvu ekonomije zahtjev broj: 04-2562/1 od 19.11.2014. godine za izdavanje energetske dozvole za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage do 1 megavata (MW).

“Ovim zahtjevom je zatraženo izdavanje energetske dozvole za izgradnju proizvodnog energetskog objekta, male hidroelektrane 'Bistrica', instalisane snage 993,26 kW i ukupne planirane godišnje proizvodnje 3,154 GWh. Mala hidroelektrana je planirana na dijelu vodotoka Bistrica između kota 1025 mnm (kota gornje vode) i 968 mnm (kota donje vode), KO Lipovska Bistrica, opština Kolašin. S tim u vezi, Vlada Crne Gore, kojom je predsjedavao tadašnji premijer Milo Đukanović, na 174. sjednici od 6. oktobra 2016. godine, donijela je odluku o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane 'Bistrica' na dijelu vodotoka Bistrica na osnovu energetske dozvole”, navedeno je u zahtjevu KOD-a.