"USPOSTAVLJEN JE SISTEM NEKAŽNJIVOSTI ZA NEODGOVORNO TROŠENJE SREDSTAVA"

Na Filološkom fakultetu više trošili za plate, putovanja i prevoz

Služba za unutrašnju reviziju državnog Univerziteta utvrdila nepravilnosti u poslovanju Filološkog fakulteta
7958 pregleda 7 komentar(a)
Filološki fakultet, Foto: Arhiva
Filološki fakultet, Foto: Arhiva
Ažurirano: 04.01.2020. 18:07h

Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore nedomaćinski je poslovao, a finansijski plan su prekoračili kada je riječ o neto zaradama zaposlenih i službenim putovanjima.

To je utvrdila Služba za unutrašnju reviziju UCG, a objavljeno je u Biltenu ustanove. “Revizorskim nalazom ukazano je na određene nepravilnosti u radu organa Filološkog fakulteta, koje se u bitnom odnose na prekoračenje finansijskog plana za: neto budžetsku zaradu, službena putovanja u inostranstvu, ostale usluge i naknade troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada”, stoji u Biltenu UCG i precizira da je konačan izvještaj Služba dostavila 10. oktobra. Dekanica Tatjana Jovović kazala je kratko “Vijestima” da je uglavnom riječ o “nepravilnostima koje je zatekla kad je stupila na funkciju”. Upravni odbor je Jovovićevu, stoji u Biltenu, zadužio da postupa na osnovu preporuka iz nalaza Službe za unutrašnju reviziju i da ih o tome informiše. “Konačni izvještaj revizije dostavlja se rektoru UCG, radi preduzimanja aktivnosti iz dijela nadležnosti organa Univerziteta, na koje je ukazano preporukama revizije”, navodi se u Biltenu UCG. Nalaz Službe za unutrašnju reviziju finansijskog poslovanja Filološkog fakulteta UCG samo potvrđuje štetne posljedice stavljanja pod tepih starih problema, ocijenila je viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje (CGO) Snežana Kaluđerović. Podsjetila je da je CGO još 2015. godine, kada su došli u posjed internog revizorskog izvještaja tada jedinstvenog Filozofskog fakulteta, ukazao na brojne nezakonitosti i podnio krivičnu prijavu. “Neshvatljivo je da je rukovodstvo Filozofskog fakulteta, između ostalog, nenamjenski potrošilo 726.111 eura, koji su bili opredijeljeni za poreze i doprinose, čime su za tu cifru postali vrlo neodgovorni poreski dužnici, a da niko za to nije nikada odgovarao. Takođe, u istom izvještaju se navodi da Filozofski fakultet niti jednu javnu nabavku nije sproveo u skladu sa zakonom propisanom procedurom, što tada nije bilo sporno Tužilaštvu koje je poslije dugo vremena držanja ovog slučaja u fioci isti odbacio”, ističe Kaluđerović. Kaže da je logično iako, naravno, nije ni prirodno ni domaćinski, da se takve prakse nastavljaju.

“Jer je uspostavljen sistem nekažnjivosti za neodgovorno trošenje sredstava. Vjerujemo da slučaj Filološkog fakulteta nije usamljen, ali je svakako interesantno da je sada ovako izdvojen od strane rukovodstva UCG. Indikativno je i da se dio nepravilnosti ponavlja u odnosu na ono na što smo mi ukazivali još 2015, odnosno da se radi o prekoračenjima koja se tiču neto budžetske zarade, službenih putovanja u inostranstvu, troškova prevoza i ostalih usluga. Odgovornost za ovo nesumnjivo nosi dekan, ali i rektor koji je tog dekana izabrao”, poručila je Kaluđerović. Ocjenjuje i da u toj NVO nijesu optimisti da u rukovodstvu UCG postoji opredjeljenje za sistemski pristup uređenju finansijama. “A što podrazumijeva ne samo ovako javno objavljivanje informacija opšteg karaktera o utvrđenim nepravilnostima, već i procesuiranje istih prema Tužilaštvu, čime se i oni sa UCG ukoliko ovo nijesu prijavili postaju saučesnici u toj nezakonitoj radnji”, zaključila je Kaluđerović.

CGO: Kad Univerzitet pitate za finansije, kao da im zdrav zub vadite

Kaluđerović napominje i da to što javnost godinama nema uvid u poslovanje UCG i njegovih jedinica, “najbolje govori upravo o tome da ta ustanova ima razloga da nešto krije u svom poslovanju”. “Mi smo se u to uvjerili i kroz sopstveno iskustvo u pokušaju da dođemo do podataka o finansijskom poslovanju UCG i njegovih organizacionih jedinica jer se ponašaju kao da im zdravi zub vadimo, a ne da tražimo bazične informacije o protoku sredstava koje dobijaju iz budžeta. Naravno, bićemo uporni i dalje i javno ćemo prozivati sve dekane i članove rukovodstva UCG koji više vremena troše izmišljajući načine sa izbjegnu davanje informacije nego u odgovornom rukovođenju fakultetskih jedinica i samog UCG”, poručila je Kaluđerović.

Preporučujemo za Vas