PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I TRANSFORMACIJE OSTRVA LASTAVICA

Nenezić za "Vijesti": Mamula za nas kulturno dobro, do sada uloženo šest miliona

Direktor kompanije OHM Mamula Crna Gora govori o tome šta je zakupac ostrva s tvrđavom do sada uradio, šta predstoji, kada će kompleks otvoriti vrata turistima, koliko su brinuli o očuvanju crnogorskog kulturno-istorijskog nasljeđa...
10270 pregleda 19 komentar(a)
Plan da autentično i unikatno mjesto dobije šansu za novi život”: Budući izgled ostrva sa tvrđavom, Foto: OHM Mamula Crna Gora
Plan da autentično i unikatno mjesto dobije šansu za novi život”: Budući izgled ostrva sa tvrđavom, Foto: OHM Mamula Crna Gora
Ažurirano: 11.02.2020. 12:16h

U projekat rekonstrukcije i transformacije ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula do sada je uloženo 6,2 miliona eura, rekao je izvršni direktor kompanije OHM Mamula Crna Gora Predrag Nenezić.

Nenezić je precizirao da se dosadašnje investicije odnose, uz pripremu projektne dokumentacije, na nabavku opreme, pripremne radove, angažovanje domaćih i stranih konsultanata te prvu fazu građevinskih i konzervatorskih radova.

“Planirana ulaganja za ovu godinu su 5,1 milion, a 2021. godine 6,45 miliona eura. Vrijednost Mamule kao kulturne baštine osnovna je ideja vodilja za oblikovanje i koncipiranje budućeg turističkog proizvoda i zbog toga su zaštita ostrva i maksimalno pažljiv i promišljen odnos srž glavnog projekta, kao i sveobuhvatnog konzervatorskog programa”, rekao je Nenezić “Vijestima”.

Predrag Nenezić
Nenezić(Foto: OHM Mamula Crna Gora)

Očekuju da ukupna investicija znatno premaši 20 miliona.

Ugovorena investiciona obaveza iznosi ukupno 15 miliona eura, a država je dala u zakup ostrvo sa tvrđavom na 49 godina.

Glavni radovi na proljeće

Protokol o primopredaji, na osnovu ugovora o dugoročnom izdavanju ostrva sa tvrđavom Mamula, potpisali su sredinom juna 2017. godine predstavnici države i švajcarsko-egipatskog kompanijom Orascom.

Rok za završetak radova je 18 mjeseci od datuma početka glavnih radova.

Prema ugovoru o zakupu, datum početka radova je vezan za period od devet mjeseci od dana izdavanja građevinske dozvole (odnosno podnošenja prijave radova) i obezbjeđenja potražnje za električnom energijom, instaliranjem odgovarajućeg električnog voda do rta Arze.

Nenezić je kazao da su radovi na ostrvu počeli u značajnom obimu već tokom faze pripremnih radova, a glavni radovi počinju ovog proljeća.

“Iako je, shodno ugovoru o zakupu, početak radova mogao biti odlagan sve dok ne bude obezbijeđen odgovarajući električni vod do rta Arza, što je bila obaveza zakupodavca, odnosno države. Odlukom da, bez obzira na nedostatak ove infrastrukture, ipak počnemo glavne radove, kao investitor smo potvrdili visok nivo kooperativnosti i odlučnosti da projekat rekonstrukcije ostrva sa tvrđavom u skladu sa konzervatorskim uslovima realizujemo na najbolji mogući način. Orascom Development Holding, preko svoje firme u Crnoj Gori, OHM Mamula Montenegro, pouzdan je partner koji planira obnovu Mamule uz puno očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa, postojećeg prostora i otvorenosti za sve posjetioce”, poručio je Nenezić.

Nenezić ukazuje da je cilj da sve bude završeno do kraja juna iduće godine, ali to zavisi i od vremenskih uslova, kao i blagovremenog obezbjeđenja priključka za električnu energiju na rtu Arza.

On je precizirao da se do jula očekuje završetak betonsko-armiračkih radova na lokaciji, a paralelno se odvijaju konzervatorski radovi za koje je angažovana specijalizovana firma iz regiona Koto. U prvom kvartalu, odnosno do aprila, najavljuje da će biti odabrani podizvođači i dobavljači za kompletnu hotelsku opremu, vanjsku rasvjetu, kaskade sa recikliranom vodom...

“U zavisnosti od dinamike završetka radova na izgradnji 10 kV voda trafo-stanice Klinci do rta Arza, očekuje se i polaganje kabla sa odabranim izvođačem u vrijednosti od preko pola miliona eura”, dodao je Nenezić.

Čuvamo autentičnost građevine

Za glavnog podizvođača angažovana je belgijska kompanija “Besix DSD”. Nenezić je kazao da je završen glavni projekat trafo-stanice na ostrvu, revizija i procjena uticaja na životnu sredinu, te projekat i revizija za polaganje podvodnog kabla od rta Arza do ostrva Lastavica i elaborat o zaštiti životne sredine.

“Odabrana je firma sa iskusnim stručnjacima za nadzor, zatim podizvođači radova za instalacije jake i slabe struje, vodovodne i kanalizacione mreže, protivpožarnu opremu, opremu za desalinizaciju, kao i za grijanje, ventilaciju i hlađenje. Za projekat podvodnog kabla i trafo-stanice je urađena posebna dokumentacija jer se radi o složenim inženjerskim objektima”, dodao je on.

Nenezić je kazao da su minimalne intervencije i očuvanje autentičnosti građevine, u smislu prostornih odnosa i izvornog graditeljskog materijala i tehnika, neke od ideja vodilja pri obnovi i uređenju.

Dodao je da je stepen očuvanosti cjeline, ali i najmanjih detalja prikazan kroz program konzervatorsko-restauratorskih radova.

“Ponuđeni turistički proizvod sastojaće se u malom spa-hotelu sa memorijalnom galerijom, ali i širokim spektrom visokokvalitetnih događaja. Naš cilj je što više posjetilaca tokom cijele godine, kako bi ovo autentično i unikatno mjesto dobilo šansu za novi život. Uostalom, kako je to rekao bivši generalni sekretar UN, Butros Butros Gali, u pismu podrške ovom projektu: istorija bi trebalo da živi među nama, da donosi radna mjesta i prosperitet, te da podstiče mlađe generacije da dublje razmišljaju o svojoj istoriji i prošlosti”, poručio je Nenezić.

Projektom je predviđena rekonstrukcija objekta tvrđave Mamula u butik hotel sa 34 hotelske sobe, četiri ugostiteljska objekta, istorijsko-memorijalnom galerijom za posjetioce, malim spa-centrom, pristaništem, tri bazena sa recikliranom vodom, centralizovanom kuhinjom i infrastrukturnim objektima poput rezervoara za pitku i otpadnu vodu, trafo-stanicom sa agregatom...

Projekat rade i nadgledaju konzervatori sa više strana

Završeni su radovi za uzornu sobu budućeg hotela, a Nenezić naglašava da su konzervatorski radovi izvedeni ručnim alatom. On je kazao da je sve dosadašnje radove nadgledao ovlašćeni konzervator.

Konzervatorske radove sada izvodi specijalizovana regionalna firma Koto.

“U skladu sa našom ambicijom da sva projektantska rješenja budu adekvatno testirana, a sa ciljem pronalaska najboljeg prostornog odgovora za veoma zahtjevan ambijent budućeg hotela na ostrvu, paralelno sa procesom projektovanja i realizacijom pripremnih radova odvijala se i priprema enterijera uzorne sobe. Na taj način nisu samo testirani koncepti uređenja enterijera već i tehnologija, upotreba izolacionih materijala, testiranje koncepta rasvjete i slično”, istakao je Nenezić.

On je ocijenio da se ta faza pokazala korisnom i nezaobilaznom jer je iz nje tim projektanata izašao bogatiji za mnoge zaključke i rješenja koja će unaprijediti konačni izgled objekta.

“Realizaciju projekta izvodiće i nadgledati konzervatori sa više strana - kao izvođači radova, potom u okviru nadzora i, sa treće strane, u ime investitora. Sve strane u procesu će imati konzervatorske stručnjake”, rekao je Nenezić, odgovarajući na optužbe dijela javnosti na račun projekta i tvrdnje pojedinaca da ne rade po pravilima, ističući da odbacuje sumnje u poštovanje principa konzervacije.

S pijetetom ćemo prikazati istoriju

Nenezić je najavio da će u drugom kvartalu ove godine početi aktivnosti za pripremu istorijsko-memorijalne galerije u saradnji sa relevantnim institucijama.

Radi se o prostoru od oko 96 kvadratnih metara, u kojem treba da bude prikazana cjelokupna istorija ostrva i tvrđave.

“Sa posebenim pijetetom će biti prikazana mračna i tužna strana njene istorije, kada je Mamula tokom Prvog i Drugog svjetskog rata bila zatvor. Mi vrlo pažljivo pristupamo tom poslu, jer želimo istinite i dokumentovane podatke koje ćemo i predstaviti u memorijalnoj galeriji. Do sada već posjedujemo veliki portfolio dokumentacije o arhitektonskom, vojnom i graditeljskom značaju tvrđave, što nas svrstava u vjerovatno jedine subjekte koji imaju svu tu vrijednu dokumentaciju”, istakao je Nenezić.

Galerija