Direktor se bira na period četiri godine

I Medojević bi u fotelju direktora AZLP

Direktora imenuje Savjet AZLP, na čijem je čelu od kraja prošle godine Sreten Radonjić, a članovi su Bojan Obrenović i Muhamed Đokaj. Radonjić i Obrenović su blisko sarađivali sa Vučinićevom, kao direktor, odnosno član Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije kada je ona bila na čelu tog tijela
11341 pregleda 1 komentar(a)
Đokaj i Mitrović, Foto: AZLP
Đokaj i Mitrović, Foto: AZLP

Za mjesto direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) prijavila su se tri kandidata - sadašnji direktor Čedomir Mitrović, članica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije Goranka Vučinić i pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma Ivan Medojević, saznaju “Vijesti”.

Direktora imenuje Savjet AZLP, na čijem je čelu od kraja prošle godine Sreten Radonjić, a članovi su Bojan Obrenović i Muhamed Đokaj. Radonjić i Obrenović su blisko sarađivali sa Vučinićevom, kao direktor, odnosno član Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije kada je ona bila na čelu tog tijela.

Đokaj je bio predsjednik Savjeta u periodu kada je Mitrović bio direktor. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisano je da za direktora ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava uslove da bude član Savjeta AZLP.

To znači da za direktora ne može, između ostalog, biti izabrani poslanik ili odbornik, član Vlade, osoba koju je imenovala ili postavila Vlada ili predstavnik političke partije...

Zakonom je propisano da direktor, između ostalog, organizuje i vodi AZLP, izvršava odluke Savjeta, predlaže Savjetu planove rada, izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka, mišljenja o tome da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica, predloge i preporuke za unapređenje zaštite ličnih podataka, podnošenje predloge za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka.

Direktor se bira na period četiri godine. Statutom AZLP je propisano da ukoliko niko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, konkurs će se ponoviti.

Do imenovanja direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti direktora, ali ne duže od šest mjeseci. Savjet AZLP, na predlog direktora, imenuje pomoćnika direktora i sekretara.

Pomoćnik direktora i sekretar AZLP se imenuju na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Preporučujemo za Vas