O ISPLATI SOCIJALNIH DAVANJA

Odbor u četvrtak o izmjenama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Predlog tog zakona utvrdila je crnogorska Vlada zbog, kako je obrazloženo, ublažavanja posljedica epidemije na socijalni status najugroženijih kategorije stanovništva
593 pregleda 0 komentar(a)
Sa ranije sjednice (arhiva), Foto: Igor Sljivancanin, Igor Sljivancanin
Sa ranije sjednice (arhiva), Foto: Igor Sljivancanin, Igor Sljivancanin

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, razmatraće u četvrtak Predlog izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim se omogućava isplata socijalnih davanja u izbornoj godini i u slučaju epidemije ili pandemije zaraznih bolesti.

Izmijenjenim članom Zakona "zabranjuje se sa tekuće budžetske rezerve sa državnog i sa lokalnog nivoa dodjela socijalnih davanja u godini u kojoj se održavaju lokalni ili parlamentarni izbori, osim u slučaju ratnog stanja, vanrednog stanja, epidemije ili pandemije zaraznih bolesti“.

Predlog tog zakona utvrdila je crnogorska Vlada zbog, kako je obrazloženo, ublažavanja posljedica epidemije na socijalni status najugroženijih kategorije stanovništva.

Predloženo je da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore radi, kako se navodi, otklanjanja posljedica nastalih pandemijom novog koronavirusa.

Socijaldemokratska partija (SDP) je najavila da če podnijeti amandmane na predložene izmjene Zakona radi obezbjeđivanja maksimalne transparentnosti socijalnih pomoći iz budžetske rezerve u izbornoj godini.

“SDP će tražiti da odluke o izdvajanju socijalne pomoći iz budžetske rezerve donosi posebno tijelo u kojem će, pored predstavnika vlasti, participirati i predstavnici opozicije i civilnog sektora”, saopšteno je iz te stranke.

Sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana u Plavoj sali crnogorskog parlamenta.

Poslanici, odnosno predstavnici predlagača, koji nijesu zbog vanredne situacije u mogućnosti da dođu, moći će da učestvuju u radu sjednice elektronskim putem.

Preporučujemo za Vas