SASTANAK UBCG I CBCG

Komercijalne i Centralna banka traže izvore finansiranja privrede kroz povoljne kredite

Iz UBCG je saopšteno da je kroz tromjesečni moratorijum na otplatu kredita stopirana otplata 1,3 miliojarde eura kredita i da je tu mogućnost iskoristilo skoro 68.000 klijenat, kao i da je to 26 odsto BDP-a
3317 pregleda 2 komentar(a)
Detalj prije početka sastanka guvernera Centralne banke i predstavnika komercijalnih banaka u udruženju banaka, kojem su prisustvovli i poslanici: Žugić i Gvozdenović, Foto: Savo Prelević
Detalj prije početka sastanka guvernera Centralne banke i predstavnika komercijalnih banaka u udruženju banaka, kojem su prisustvovli i poslanici: Žugić i Gvozdenović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 28.04.2020. 17:53h

Komercijalne banke i Centalna banka uveliko pregovaraju sa međunarodnim institucijama o potencijalnim izvorima dodatnog novca kojim bi podržale finansiranje privrede kroz povoljne kreditne linije, uz grejs period i adekvatne cijene cijeneći svaki zahtjev klijenta ponaosob.

To je saopšteno danas iz Udruženja banaka (UBCG) nakon sastanka sa guvernerom CBCG Radojem Žugićem i njegovim saradnjicima.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović, poslanik DF -a Branko Radulović i državni sekretar u ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović.

"Dodatni novac je važan sa aspekta ročnosti. Sagledavala se i uloga države u cilju postizanja optimalnih uslova za povlačenje novca, imajući u obzir dobru praksu koja je realizovana prije 10 godina kada smo imali eksterno izazvanu finansijsku krizu. Pomenuo se nedostatak nepostojanja garantnog fonda koji bi bio poluga kako za jače finansiranje od strane banaka, ali i podsticaj za početnike u poslu imalai srednja preduzeća", navodi se u saopštenju koje je potpisao generalni sekretar UBCG Bratislav Pejaković.

Iz UBCG je saopšteno da je kroz tromjesečni moratorijum na otplatu kredita stopirana otplata 1,3 miliojarde eura kredita i da je tu mogućnost iskoristilo skoro 68.000 klijenat, kao i da je to 26 odsto BDP-a.

"Kroz moratorijum, procjena ukupnog upumpavanja novih likvidnih sredstava u sistem je procjenjeno na preko 150 miliona eura, Navedena sredstva predstavljaju iznos kojim je poboljšan raspoloživi dohodak građana i privrede, korisnika kredita koji su se prijavili za korištenje moratorijuma, a na račun direktnog smanjenja likvidnosti banaka, odnosno raspoloživosti sredstava za poslovanje. Konkretna reakcija banaka je i kroz novčanu podršku NKT-u od preko 600.000,00 eura i kroz medicinsku opremu još preko dva miliona eura od akcionara banaka" navodi se u saopštenju.

Saopšten je podatak da ukupni depoziti na nivou sistema na kraju marta iznose 3,36 milijardi eura i u odnosu na mart 2019. godine ukupni depoziti bilježe rast od 3,6 odsto. Likvidna aktiva na kraju prvog kvartala iznosi 955 miliona eura i predstavlja 20,90 odsto ukupne aktive.

"Sistem normalno funkcioniše i ima kreditnu aktivnost i pored napora izazvanog moratorijumom gdje 1,3 milijarde eura kreditnih potraživanja u stanju mirovanja kada je otplata u pitanju nije vraćeno u sistem.

Kreditna aktivnost banaka za mart 2020.godine je za 129 miliona eura jača nego marta 2019.godine Uz to, od 1. marta do 23. aprila plasirano je novih 105 miliona eura, kojim je kreditirano 4.607 pravnih i fizičkih lica.

Ovi podaci ukazuju na značajnu aktivnost banaka u periodu pandemije.Crnogorski bankarski sistem ima 13 komercijalnih banaka, različitih karakteristika, gdje linearne administrativne mjere nije moguće sprovoditi, jer se moraju poštovati regulatorni, EU bankarski standardi i obezbjediti održivo funkcionisanje na dugi rok. Ono što je zajedničko za sve banke jeste doprinos umanjenju negativnih posledica pandemije i spremnost podršku privredi i stanovništvu na optimalan dostupan način" saopšteno je iz UBCG.

Poslanik DF -a Branko Radulović je u parlamentu nakon sastanaka sa bankarima pozvao građane da ne povlače novac iz banaka.

"Nije vrijeme da se miču depoziti iz banaka, već su oni potrebni u ovoj situaciji u borbi za život. Depoziti su tamo sigurniji, nego u slamaricama. Važno je da se rizik ove situacije prenese na banke i državu. Treba formirati garantni fond. U sljedećem paketu mjera treba da budue novi reprogram duga za građane i privredu.To su bankari uzeli u obzir. Obećali su da neće uzimati kolaterale za kredite, odnosno, kuće, stanove i drugu imovinu" kazao je Radulović

Galerija