KOMISIJA PONIŠTILA TENDER

Ministarstvu pala nabavka od 100.000 eura

Posao se odnosio na nadogradnju i održavanje inoformacionog sistema Ministarstva turizma i održivog razvoja
3694 pregleda 1 komentar(a)
Uslovi mogli dovesti do diskriminacije ponuđača: Sajt ministarstva turizma, Foto: MORT
Uslovi mogli dovesti do diskriminacije ponuđača: Sajt ministarstva turizma, Foto: MORT

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, tender Ministarstva održivog razvoja i turizma, procijenjene vrijednosti 100.000 eura. Tender se odnosio na nabavku usluga nadogradnje i održavanja informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, saglasnosti državnog arhitekte, građevinskih dozvola i sličnih dokumenata.

Državna komisija će 15 dana po pravosnažnosti rješenja vratiti 1.000 eura firmi “Čikom” iz Podgorice, koja se žalila na postupak, dok će Ministarstvo morati da im nadoknadi 484 eura na ime troškova žalbe.

Ministarstvo je 2. marta ove godine kao najpovoljniju na tenderu izabralo ponudu firme “Winsoft” iz Podgorice. Drugorangirana je bila ponuda firme “Smart Tech”, a trećerangirana “Čikom”.

Ne ulazeći u žalbene navode, državna komisija je poništila tender po službenoj dužnosti jer je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa odredbama Zakona o javnim nabavkama koje su mogle dovesti do ograničavanja konkurencije i diskriminacije ponuđača.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je ispod tehničkih karakteristika ili predmeta nabavke, za predmjer radova, predvidjelo garantni rok od godinu od puštanja sistema u produkciju dok nijednom odredbom Nacrta ugovora nije regulisao garantni rok. Pravilnikom o obrascima u tenderskim postupcima predviđeno je da naručilac nabavke nacrtom ugovora predvidi i garantni rok.

Naručilac je predvidio da se nabavka odvija kroz četiri faze, ali je opet napravio grešku što nacrtom ugovora nije predvidio faze realizacije projekta i aktivnosti