"VANREDNI RAD INSPEKCIJSKIH SLUŽBI"

Prljević: Od početka godine zabranjen uvoz 364 tone hrane

"Dobra snabdjevenost tržišta hranom u vrijeme pandemije koronavirusa zahtijevala je i zahtijeva vanredne napore svih zaposlenih u Upravi za bezbjednost hrane, a naročito inspekcijskih službi"
3169 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 12.05.2020. 14:00h

Pomoćnica direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Zorka Prljević za "Vijesti" je kazala da je u vrijeme pandemije koronavirusa pojačan uvoz hrane što je uslovilo i vanredni rad inspekcijskih službi koje su određenu količinu pošiljki vratile sa graničnih prelaza.

Podaci Uprave pokazuju da je od kraja januara do kraja aprila zabranjen uvoz 63 pošiljke hrane u količini od 364 tone, od čega je samo u martu zabranjen uvoz 140 tona.

"Dobra snabdjevenost tržišta hranom u vrijeme pandemije koronavirusa zahtijevala je i zahtijeva vanredne napore svih zaposlenih u Upravi za bezbjednost hrane, a naročito inspekcijskih službi. Kako bi se doprinijelo propisanim mjerama ono što je urađeno je da se inspekcija za hranu sa carinskih ispostava izmjestila na granične prelaze. Na ovaj način se skratio put hrani, ali se ubrzala dostupnost hrane krajnjem potrošaču.Granični veterinarski, fitosanitarni inspektori za hranu su uz sanitarne inspektore, carinu i policiju u ovim izmijenjenim okolnostima obezbijedili visok nivo zaštite potrošača i nesmetan i brz protok pošiljki hrane prilikom uvoza kroz rad u dvije smjene svih sedam dana u sedmici", objasnila je Prljević, koja se se svima njima zahvalila na nesebičnom i posvećenom radu u otežanim uslovima.

Ona je pojasnila da je kontrolama veterinaskih, fitosanitarnih i inspektora za hranu u skladu sa analizom rizika obezbijeđeno da se samo hrana koja ispunjava priopisane nalazi na tržištu Crne Gore.

"Prilikom kontrole uvoza inspektori su u periodu pandemije poseban akcenat stavili na kontrolu osnovnih životnih namirnica brašna,ulja, mesa, voća, povrća i sve pošiljke za koje je inspektor utvrdio ili pošiljke kod kojih se laboratorijskim ispitivanjem utvrdilo da ne odgovaraju zahtjevima bezbjednosti su vraćene inoisporučiocu ili su uništene na propisan način", istakla je sagovornica "Vijesti".

Poređenjem podataka za 2019. i 2020. godinu do kraja aprila evidentno je, kaže Prljevićeva, da je došlo do povećanja uvoza u tom periodu (januar-april 2020.)

"Dobrom organizacijom naše inspekcije uspjeli smo da iskontrolišemo svu ovu robu prilikom uvoza. Evidentno je da je zabranjen uvoz 63 pošiljke hrane u količini od 364 tone, što je skoro 100 odsto povećanje u 2012. godinu. Samo u martu ove godine je zabranjen uvoz oko 140 tona hrane voća i povrća i uglavnom je potvrđeno prisustvo rezidua pesticida ili je bilo došlo do promjene kvaliteta. Za isti period u 2019. godinu zabranjen je uvoz 63 tone nezbezbjedne hrane", naglasila je Prljevićeva.

Osim kontrole uvoza (zbog veće potražnje voća i povrća) inspektori su imali pojačan nadzor nad prometom hrane u unutrašnjem tržištu.

"To su pijace i maloprodajni objekti, skladišta, proizvodnja hrane biljnog porijekla u plastenicima, staklenicima, njiva, otvoreni prostora... Priikom kontole ovih objekata i pijaca gdje se znači prometovala hran, inspektori su su periodu pandemije poseban akcenat stavili na higijensko rukovanje hranom, održavanje higijene hrane, vršila se provjera roka upotrebe, oznaka na hrani..lzvršena je 321 kontrola i možemo da saopštimo da su subjekti koji prozvode tu hranu i lica koja prodaju tu hranu uglavnom postupala u skladu sa preporukama. Postoji manji broj uočenih nepravilnosti koje se odnose na nepostojnje opreme za pranje ruku, nepravilno izložene ili označene hrane. Uništena je mala količina voća i provrća koe je imali promijenjena svojstva i ta se akrtivnost odradila na licu mjesta", kazala je Prljevićeva.

Uprava za bezbjednost hrane je dodatno u ovoj godini odradila i uzela 135 uzoraka u skladu sa monitoringom za 2020. godinu.

To je urađeno, kako pojašnjava Prljevićeva, zato što su smatrali da je u skladu sa procjenom rizika opravdano vršiti dodatno sistematsko praćenje paramatara bezbjednosti hrane koja je stavljena u promet na teritoriji Crne Gore.

"Želim da poručim da je u vrijeme epidemije Uprava za bezbjednost hrane pokazala da ima kapacitete, da Crna Gora ima dobro osmišljen sistem za bezbjerdnost hrane i da je Crna Gora sprema da odgovori svim izazovima koji se pred taj sistem stavljaju i da naši građani na svojim trpezama imaju bezbjedne priozvode" rekla je Prljevićeva.

Preporučujemo za Vas