PANDEMIJA USPORILA REALIZACIJU PROJEKTA EKONOMSKOG DRŽAVLJANSTVA

Korona stavila na čekanje izdavanje crnogorskih pasoša, teško do 15 miliona

Aktuelna zdravstvena i ekonomska kriza usporila realizaciju projekta ekonomskog državljanstva. Do sada podnijeto 28 aplikacija, od čega je za njih šest donijeto rješenje o ispunjenosti uslova za sticanje crnogorskog državljanstva
20355 pregleda 5 komentar(a)
Pasoš Crne Gore, Foto: Vijesti
Pasoš Crne Gore, Foto: Vijesti
Ažurirano: 25.05.2020. 10:25h

Pandemija koronavirusa usporila je realizaciju projekta ekonomskog državljanstva, ali on nije prekinut i od 28 aplikacija za šest je donijeto rješenje o ispunjenosti uslova za sticanje crnogorskog pasoša. 

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao direktor Agencije za investicije (Montenegro investment agency - MIA) Dejan Medojević.

MIA je formirana nakon stupanja na snagu Zakona o privatno-javnom partnerstvu (usvojen krajem prošle godine) i preuzela je sve poslove, obaveze i dokumentaciju Sekretarijata za razvojne projekte koji je ukinut.

Vladina Odluka o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore primjenjuje se od 1. januara 2019. godine. 

Na osnovu ove odluke koja će važiti tri godine moguće je najviše izdati 2.000 crnogorskih pasoša.

Teško do 15 miliona

Ovogodišnjim budžetom bilo je projektovano da se u državnu kasu slije oko 15 miliona eura po osnovu ovog projekta, ali imajući u vidu aktuelnu zdravstvenu i ekonomsku krizu teško je očekivati prihod u tom iznosu.

“Epidemija izazvana korona virusom, naravno, kao i na sve ostale segmente ekonomije, uticala je dijelom i na ovaj program. On je usporen, ali nije prekinut. Međutim, kako je Agencija informisana od strane licenciranih agenata za posredovanje, (koji su renomirane međunarodne kompanije sa razvijenim kontaktima na globalnom tržištu) interesovanje za program je i dalje veliko. Priprema aplikacija se vrši planiranom dinamikom iako glavno ograničenje predstavljaju zatvorene granice. Sve ostalo funkcioniše uglavnom nesmetano”, objasnio je Medojević.

Dejan Medojević
Nezahvalno prognozirati prihode zbog krize: Medojević(Foto: Savo Prelević)

MIA je,kako je on kazao, u svojstvu nadležnog organa u prethodnoj godini, obezbijedila sve administrativne uslove za nesmetan prijem i obradu aplikacija,a licencirani agenti za posredovanje rade na promociji programa, pripremi i podnošenju zahtjeva za sticanje državljanstva.

Na pitanje da li će se planirana projekcija od 15 miliona eura u ovogodišnjem budžetu revidirati i koliko se može novca od ovog projekta prihodovati u ovoj godini Medojević je pojasnio da je nezahvalno zbog aktuelne epidemiološke situacije davati prognoze.

“Programom je definisano da po jednom zahtjevu minimalna obaveza ulaganja bude 100 hiljada eura za razvoj manje razvijenih opština i minimum 250 hiljada, odnosno 450 hiljada za ulaganje u jedan od projekata sa Liste razvojnih projekata (u zavisnosti od regiona u koji se ulaže). Program je ograničen na broj od 2000 zahtjeva. Nezahvalno je u ovom trenutku prognozirati koliko ćemo aplikacija imati, posebno ako se uzme u obzir trenutna epidimiološka situacija u svijetu vezano za pojavu i širenje korona virusa”, istakao je Medojević.

Ulaganja u turizam

On je rekao da je od stupanja na snagu odluke o načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, odnosno od 1. januara 2019. godine, MIA u prethodnom periodu primila ukupno 28 aplikacija - odnosno zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva.

“Trenutno je za šest aplikacija donijeto rješenje o ispunjenosti uslova za sticanje crnogorskog državljanstva, dok šest zahtjeva nije ušlo u postupak, a razlog je negativno mišljenje agenta za ocjenu međunarodne podobnosti. Sve ostale aplikacije su u fazi obrade, a jedan od koraka u proceduri obrade je ocjena međunarodne podobnosti od strane licenciranih agenta angažovanih za tu svrhu, koja uključuje i provjeru porijekla novca namijenjenog za ulaganje. Do sada, ni za jednu od navedenih aplikacija nije dodijeljen crnogorski pasoš, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, koja je za posljedicu imala zatvaranje granica” istakao je Medojević.

On je podsjetio da je procedura obrade predviđa provjeru ispunjenosti uslova datih odlukom, zatim provjeru međunarodne podobnosti, nakon čega, u slučaju dobijanja pozitivnog mišljenja o međunarodnoj podobnosti slijedi provjera od strane nacionalnih institucija odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Pristigli zahtjevi se odnose na šest projekata koji se nalaze na Listi razvojnih projekata za oblast turizma, koja je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma(MORT). Ovo ministarstvo objavilo je javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, koji je i dalje otvoren”, kazao je Medojević.

Kako se može steći državljanstvo

Aplikant može steći državljanstvo ako je na ESCROW račun položio 100.000 eura za razvoj manje razvijenih opština, za namjenu iz člana 18 Zakona o regionalnom razvoju.

Može ga steći i ako je na ESCROW račun uplatio najmanje 450.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici ili primorskom regionu, ili iznos od najmanje 250.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Podgorice. 

Aplikant mora da položi 15.000 eura za sebe, po 10.000 za najviše četiri člana porodice i po 50.000 za svakog narednog člana porodice.

Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje, uključujući dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganja u skladu sa Vladinom odlukom. 

Ako se naknadno utvrdi da je osoba koje je stekla crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa odlukom dala lažne podatke ili namjerno prikrivala činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za tu osobu u svom izvještaju dao netačne podatke, donijeće se rješenje o gubitku državljanstva.

Preporučujemo za Vas