UDRUŽENJE BANAKA O RASKIDU GRANSKOG UGOVORA

Pejaković: Sindikati krivi za prekid dogovora

Imali smo dobru volju, ali stavovi USS i Saveza sindikata nijesu bili usaglašeni, kazao je sekretar UBCG Bratislav Pejaković
229 pregleda 0 komentar(a)
Bratislav Pejaković, Foto: Boris Pejović
Bratislav Pejaković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 07.02.2018. 19:24h

Povodom izjave predsjednice Sindikata banaka pri Uniji slobodnih sindikata Lidije Pejović u vezi sa Granskim kolektivnim ugovorom, reagovali su iz Udruženja banaka (UBCG) tvrdnjom da bankare ne treba kriviti zbog toga što nije dogovoren ugovor jer su “imali dobru volju i konkretnu ponudu, ali druga strana nije imala usaglašen stav”.

“Predstavnici Unije slobodnih sindikata (USS), Saveza sindikata (SSCG) i Unije poslodavaca (čije su banke članovi) u martu 2013. počeli su pregovore o tom ugovoru, ali do rješenja nije došlo usljed neusaglašenosti predstavnika sindikata USS i SSCG. S obzirom na to da pregovori nijesu dali rezultat, donijeta je odluka o otkazu tog granskog ugovora. Dakle, ne treba kriviti bankare, koji su imali dobru volju i konkretnu ponudu, ali druga strana nije imala usaglašen stav, odnosno prisutan je bio maksimalistički pristup uzmi ili ostavi, ali od strane upravo sindikata koji sada želi da prikaže druge kao krivce za svoju nekooperativnost u konkretnom djelovanju, sa svim posljedicama dešavanja nakon odbijanja”, saopštio je sekretar UBCG mr Bratislav Pejaković.

Pejović je prije tri dana saopštila da tri godine poslije otkaza GKU od 15 banaka u Crnoj Gori, 10 nema nikakav kolektivni ugovor , a mnoge revizijama smanjile prava radnika. Ona je tada navela da su prekid razgovora i htjeli iz Udruženja banaka, zbog pozamašnih bonusa koje dobijaju ako smanje troškove poslovanja.

U međuvremenu, kako je dalje naveo u reagovanju Pejaković “sindikalci su ipak prepoznali kvalitet prethodno ponuđenih uslova od strane menadžmenta banaka, ali praksa koja je u međuvremenu zaživjela odaljila je prvopostavljene pozicije, ne krivicom poslodavaca kako se maliciozno imputira”.

“Zaposleni u bankama i drugim finansijskim institucijama ostvaruju svoja prava po Opštem kolektivnom ugovoru (OKU), dok je ostavljen prostor da sindikati i poslodavci pregovaraju o granskom kolektivnom ugovoru za tu djelatnost, a koji opet mora biti u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom. Udruženje banaka nije socijalni partner u pregovorima, što nažalost nije jasno onima koji kao sindikalci treba da vode pregovore, ali na nivou strukovnog udruženja tretiralo je ovu problematiku uz razmjenu stavova po ovom pitanju”, dodao je Pejaković.

Zbog nekonstruktivnog stava sindikalaca, napominje dalje Pejaković, “donijeta je odluka da svaka banka ponaosob rješava pitanja kolektivnog ugovora i konstatovano da ne postoje uslovi za obnavljanje pregovora, uz navođenje: da su banke poštovale socijalni dijalog i vodile pregovore u duhu dobre volje, ali da su zbog dijametralno suprotnih stavova pregovarača, pregovori završeni neuspješno”.

“Odlučeno je i da je prioritetan stav da se ubuduće radi na individualnim ugovorima po bankama, jer su prethodni pregovori bili dugi i na kraju neuspješni pored konkretne ponude bankara. Nije prihvaćena niti inicijativa od bankara da se zbog raznolikosti finansijskog sektora (banke, osiguravajuće kuće, mikrokreditne...) treba razmišljati o segmentaciji gdje bi bio poseban granski kolektivni ugovor za banke usluge. Poznat je stav koji ističu i sindikalci, kroz pravo sindikata i poslodavca da podnose prijedloge za izmjenu, ili dopunu kolektivnog ugovora, gdje same izmjene i dopune mogu biti važeće isključivo ukoliko se postigne saglasnost obje strane u pregovorima”, zaključio je Pejaković.

Plate bankara stvar vlasnika

Pejaković je kazao da je populistički, ali i kontraproduktivno da se pominju primanja u bankama, koje su akcionarska, privatna društva gdje se na osnovu jasno definisanih kriterijuma određuju i primanja, istakao je Pejaković, ističući da je “gđa Pejović upravo direktore koji su najviše uradili da dođe do dogovora 'prozivala' u novinama”.

“Treba li podsjećati da je znatna većina banaka u inostranom vlasništvu!? Da li se preporučuje uravnilovka, iz nekog ranijeg perioda, a ne odraz rezultata poslovanja”, pita sekretar UBCG.