Ministarstvo ekonomije: Pratimo aktivnosti koncesionara na izgradnji mHE

Oni su podsjetili da Vlada već tri godine ne dodjeljuje nove koncesije za gradnju mHE, kao i da je, u slučajevima u kojima je evidentno da program podsticanja njihove gradnje nije ispunio osnovne ciljeve, pokrenula postupke raskida ugovora

1506 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ministarstvo ekonomije pomno prati situaciju u vezi aktivnostima koncesionara na izgradnji malih hidroelektrana (mHE) Crnja, Ljubaštica i Crni potok, i odlučno je u namjeri da istraje u novom pristupu u odnosu na te objekte, saopštili su njegovi predstavnici.

Oni su podsjetili da Vlada već tri godine ne dodjeljuje nove koncesije za gradnju mHE, kao i da je, u slučajevima u kojima je evidentno da program podsticanja njihove gradnje nije ispunio osnovne ciljeve, pokrenula postupke raskida ugovora.

Iz Ministarstva su naveli da je koncesionaru Dekar pravo na izgradnju mHE Crnja, Ljubaštica i Crni potok dato ugovorom o koncesiji od 26. septembra 2008. godine, kao i da je koncesionar obezbijedio potrebne građevinske dozvole početkom decembra 2011. godine za sva tri objekta.

Oni su dodali da je u okviru procesa sveobuhvatne analize efekata programa podsticanja gradnje mHE, tom koncesionaru oduzeto koncesiono pravo gradnje mHE Trepačka 1 i Trepačka 2 na vodotoku Trepačka u Andrijevici.

„Time je dosljedno ispoštovan princip obustavljanja pojedinačnih projekata gradnje malih elektrana, tamo gdje je evidentno da nijesu ostvarivi ciljevi projekta, uključujući i većinsko protivljenje lokalnog stanovništva“, objasnili su predstavnici Ministarstva.

Oni su saopštili da su, za razliku od tih projekata, prema informacijama raspoloživim u trenutku redefinisanja ugovornog odnosa, kroz zaključenje novog ugovora, kojim se praktično aneksira prvobitni, projekti mHE Crnja, Ljubaštica i Crni potok imali visok stepen lokalne podrške i široko su prepoznati kao razvojni potencijal tog kraja.

„Ministarstvo je, u tom smislu, zadužilo koncesionara da sa dužnom pažnjom, u skladu sa ugovorom, ponovo sprovede konsultacije sa predstavnicina lokalne zajednice, detaljno ih upozna sa planovima, te povratno informiše koncedenta o stepenu saglasnosti, od čega će zavisiti i dalje postupanje“, zaključuje se u saopštenju.