sa sastanka udruženja špeditera pkcg

Nema uslova za poskupljenje namirnica

U slučaju da se situacija pogorša, moglo bi doći do poskupljenja, procjenjuju predstavnici Odbora Udruženja špeditera

7790 pregleda 3 komentar(a)
a jednog od sastanaka Odbora udruženja špeditera Privredne komore, Foto: PKCG
a jednog od sastanaka Odbora udruženja špeditera Privredne komore, Foto: PKCG

Preduzeća koja se bave poslovima zastupanja pred carinskim organom smatraju da trenutno ne postoji nijedan uslov za poskupljenje namirnica, iako se poslovanje u tom sektoru obavlja u otežanim okolnostima, saopštili su iz Odbora Udruženja špeditera Privredne komore (PKCG).

„Međutim, u slučaju da se situacija pogorša, moglo bi doći do poskupljenja namirnica“, rekli su agenciji Mina biznis predstavnici Odbora Udruženja špeditera.

Oni ukazuju da je pandemija koronavirusa uticala na usporavanje privrednih aktivnosti u oblasti špedicije, iako je ta grana privrede bila izuzeta od zabrane obavljanja djelatnosti.

„Sam proces rada na granicama, u carinarnicama i skladištima morao se prilagoditi preporukama zdravstvenog sistema, radi očuvanja zdravlja i sprečavanja širenja zaraznih bolesti, uz obaveznu socijalnu distancu i poštovanje drugih mjera koje se odnose na korišćenje zaštitne opreme“, objasnili su iz Odbora Udruženja špeditera.

Dodali su da je usljed pandemije koronavirusa na tržištu znatno smanjen broj dostupnih prevoznika, zbog čega dolazi do povećanja cijena prevoza i otežanog i neblagovremenog transporta.

„U sektoru špedicije i logistike, evidentno je da je došlo do pada broja operacija, samim tim i pada prihoda, što će se dugoročno svakako negativno odraziti na cjelokupno poslovanje“, saopštili su predstavnici Odbora. Navode da bi se dugoročne posljedice po sektor špedicije, osim trenutno osjetnog pada obima posla, mogle ogledati u smanjenju iskorišćenosti kapaciteta na svim nivoima, skladišnih i distributivnih, ali i u eventualnom smanjenju broja zaposlenih.

Problem naplate i plaćanja obaveza

Iz Odbora su kazali da je najveći problem kompanija u sektoru špedicije nemogućnost ili usporenost naplate usluga.

Dodatni problemi se odnose na izmirivanje tekućih obaveza, odnosno otplatu kredita, kao i plaćanje zakupa i dažbina - poreza, doprinosa, taksi i naknada državi i lokalnim samoupravama. Tu su i reklame, pristupni putevi, odvoz smeća, porez na nepokretnosti i mjesečni režijski troškovi.

„Usljed pandemije značajno je, naročito u toku ljetnje sezone, došlo do smanjenja opšte potrošnje, što je izazvalo veliki pad prihoda i u sektoru špedicije. Naročito u ovakvoj situaciji trebalo bi povesti računa da se na graničnim prelazima obezbijedi prisustvo inspekcija i da se na svim nivoima ubrza procedura puštanja robe u slobodan promet“, kazali su predstavnici Odbora Udruženja špeditera.

Preporučujemo za Vas