Fond PIO sa zakašnjenjem pojasnio nejasnoće iz zakona

Za sedam mjeseci prihodi od doprinosa za 82 miliona eura bili manji od novca potrebnog za isplatu penzija

8693 pregleda 2 komentar(a)
Zgrada Fonda PIO, Foto: Boris Pejović
Zgrada Fonda PIO, Foto: Boris Pejović

Nesporno je da je Stručna služba Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO), pri svakim promjenama u sistemu tj. izmjenama Zakona o PIO dodatno opterećena jer nova zakonska rješenja podrazumjevaju i određenu programsku nadogradnju donošenje nove forme upravnih akata, ali te aktivnosti ne sprečavaju Stručnu službu da, kao i u svakodnevnoj komunikaciji, za svaku nejasnoću i dilemu uposlenih u područnim jedinicama, pruža stručnu pomoć”, kazao je “Vijestima” direktor Fonda PIO Dušan Perović, na pitanje zašto radnici i penzioneri proteklih dana nijesu mogli iz Fonda dobiti dodatna objašnjena koja su im bila potrebna, dok je još važio prethodni zakon.

Više penzionera i radnika pred penzijom žalilo se proteklih dana da se na telefon Fonda PIO niko ne javlja, kao i da službenike nijesu mogli naći u kancelarijama ove institucije. Odgovori na njihova pitanja, koja su “Vijesti” prošle sedmice proslijedili Fondu PIO, stigli su tek juče nakon što je napisano da Fond ne odgovara na pitanja penzionera.

Povezani članci

12. Avgust 2020.

Zakon nejasan, Fond PIO ćuti na pitanja penzionera

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen je u Službenom listu 4. avgusta, a stupio na snagu juče, tako da su penzioneri, koji su se pitali da li im je bolje da zahtjev predaju prije stupanja na snagu novog zakona, kasno dobili dodatna tumačenja.

“Da li osiguranik koji već danas preda zahtjev za odlazak u penziju, prema važećem zakonu ima pravo na preračun primanja po novom zakonu, iako ne ispunjava uslove da ode u penziju po novom Zakonu”, bilo je jedno od “gorućih” pitanja na koje penzioneri širom Crne Gore od prošle sedmice nijesu mogli dobiti odgovor od “prezauzetih” službenika Fonda PIO.

Perović je saopštio juče da “osiguranik koji je do dana stupanja na snagu novog Zakona po prvi put ostvario pravo na penziju, po zahtjevu koji je podnio od 1. januara 2020. do dana stupanja na snagu ovog zakona, ima pravo da mu se, na njegov zahtjev, ponovo odredi penzija primjenom odredbi st. 1 do 5 ovog člana, ukoliko zahtjev podnese do 31. decembra 2020.

“U slučaju iz stava 6 ovog člana, novi iznos penzije se određuje od dana kada je ostvareno pravo na penziju po prethodnom rješenju, ali najranije od 1. januara 2020. Prema gore navedenoj odredbi, osiguranik koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona (12. 8. 2020.) prvi put ostvario pravo na penziju, na njegov zahtjev će mu se ponovo odredi penzija primjenom odredbi st. 1 do 5 člana 200a Zakona, ukoliko zahtjev podnese do 31. decembra 2020, a novi iznos penzije će se odrediti od 1. januara 2020, bez obzira da li ispunjava uslove za penziju po Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji stupa na snagu 12. avgusta”, objasnio je direktor Fonda PIO.

On je napomenuo da se Fond dominantno finansira od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se nedostajuća sredstva obezbjeđuju iz opštih prihoda budžeta.

“Za finansiranje rashoda Fonda za prvih sedam mjeseci 2020. godine iz opštih prihoda budžeta obezbijeđeno je 81,54 miliona eura ili 32,49 odsto, koliko iznosi i deficit Fonda PIO”, zaključio je Perović.

Najznačajnije novine i benefiti koje donose novi propisi su smanjenje starosne granice na 66 godina za muškarce, odnosno 64 godine za žene, za sticanje prava na penziju. Iz osnovice za obračun penzije, novim propisom, se izuzima četvrtina najnepovoljnijih godina, zbog čega će mnogim penzionerima iznos penzije biti veći u odnosu na rješenje iz postojećeg zakona kada su sve godine staža jednako uzimane u obzir prilikom izračunavanja koeficijenata. Predviđena je nova formula za usklađivanje primanja najstarije crnogorske populacije, kao i povećanje najniže mjesečne penzije na iznos od 145 eura.

Joksimović: Sumnjamo da će doći do ispravke rješenja

Predlagači dopunjenog zakona su u Skupštini kazali da oni koji su stekli pravo na penziju i podnijeli zahtjev od 1. januara 2020, pa im se obračun penzije uradio po tadašnjem zakonu, imaju pravo da im se obračun penzije izvrši po novom Zakonu, da im se donese novo povoljnije penzijsko rješenje, primjenom novog zakona, saopštio je predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije (PIR) Momo Joksimović.

„Ako se ima u vidu da je već sada u prvoj polovini 2020. ostalo bez posla zbog pandemije preko 35.000 radnika, to je kasa Fonda PIO prazna i zavisi od državnog budžeta. Pošto će nakon izbora sigurni smo doći do smanjenja plata i penzija, sumnjamo da će penzionisanim doći do novog obračuna penzija. Očekujemo sličnu situaciju kao i sa majkama - nema novca. Tačno je i jedino sigurno, da nas poslije izbora čeka jedan od najtežih perioda u novijoj crnogorskoj istoriji, zato sumnjamo da će se Fond PIO odlučiti za ispravku već donijetih novih povoljnijijih penzijskih rješenja“, istakao je Joksimović.

On je istakao da inicijativa i novo zakonsko rješenje „da se izbaci 10 najnepovoljnijih godina radnog staža je značajno pitanje, takoreći životno pitanje za svakog budućeg penzionera“.

„S pravom novinari „Vijesti“ traže informacije od Fonda PIO, kao i veliki broj penzionera koji su životno zainteresovani, hoće li im penzija biti veća za 10 ili 20 eura. Svaki euro za penzionera je veliki“, zaključio je Joksimović.