Ponude za Besac do 7. septembra

Tvrđava Besac je kulturno-istorijski lokalitet od izuzetnog značaja i jedan od najatraktivnijih vidikovaca na Skadarskom jezeru. Zajedno s Virpazarom predstavlja “kapiju” vinskog kraja Crmnice i NP “Skadarsko jezero” kao izuzetne prirodne cjeline.

3978 pregleda 0 komentar(a)
Pogled na Besac sa Skadarskog jezera, Foto: Savo Prelević
Pogled na Besac sa Skadarskog jezera, Foto: Savo Prelević

Ministarstvo kulture produžilo je javni oglas za davanje pod koncesiju tvrđave Besac u Virpazaru na period od 30 godina, a ponude se mogu dostavljati do 7. septembra kada će biti i otvorene. Prethodno je bilo planirano da se ponude dostavljaju do 5. avgusta.

Koncesionar koji dobije na korišćenje tvrđavu na toj lokaciji gradiće objekat muzejskog karaktera s ugostiteljskim sadržajima i biće mu dozvoljeno i da izgradi privremene smještajne jedinice kategorije najmanje četiri zvjezdice.

Tvrđava Besac je kulturno-istorijski lokalitet od izuzetnog značaja i jedan od najatraktivnijih vidikovaca na Skadarskom jezeru. Zajedno s Virpazarom predstavlja “kapiju” vinskog kraja Crmnice i NP “Skadarsko jezero” kao izuzetne prirodne cjeline.

Pravo učešća na nadmetanju imaju domaća ili strana firma, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji posjeduje kvalifikacije kojima se dokazuje podobnost za učešće.

Dodjela koncesije podrazumijeva rekonstrukciju (adaptaciju), održavanje i korišćenje tvrđave koja obuhvata plato površine 1.200 metara kvadratnih i zaštićen je bedemima.

Javnim oglasom su predviđeni tehnički i finansijski kriterijumi koje budući koncesionar mora da ispuni. Pod tehničkim kriterijumima se podrazumijeva da zainteresovani ponuđač mora dokazati da je u prethodnom periodu od najmanje pet godina upravljao najmanje jednim sličnim objektom koji se nalazi u zahvatu kulturnog dobra, a ako je ponuđač konzorcijum, on u svom sastavu mora imati člana koji ispunjava taj kriterijum. Drugi tehnički kriterijum je da ponuđač mora dostaviti idejno rješenje rekonstrukcije (adaptacije) objekata u cilju valorizacije kulturnog dobra, koje uključuje i predlog glamping kapaciteta, odnosno privremenih objekta za smještaj u dijelu zaštićene okoline.

“Pod finansijskim kriterijumima se podrazumijeva da učesnik na javnom oglasu mora dokazati da je u posljednje dvije kalendarske godine ostvario pozitivan finansijski rezultat i da je u posljednjoj godini ostvario promet od najmanje pola miliona eura u oblasti ugostiteljstva. Minimalna ukupna vrijednost stalne imovine pod upravljanjem za posljednje tri fiskalne godine mora biti najmanje milion eura. Od učesnika se, između ostalog očekuje da dostavi investicioni program u kome se precizno navode struktura i dinamika investicija i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala i investicioni program mora biti obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke. Investicioni program predstavljaće jedan od kriterijuma za ocjenu ponude”, piše u oglasu Ministarstva kulture.

Besac je bio u ruševnom stanju i van funkcije više od 60 godina, kada je 2013. godine izvedena prva faza konzervatorskih restauratorskih radova na osnovu usvojenog glavnog projekta rehabilitacije.