Montenegro airlinesu pred izbore 25 miliona eura iz budžetske rezerve

Počela primjena posebnog zakona o MA, a još nema mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije da li je to u skladu s pravilima o državnoj pomoći

86380 pregleda 93 reakcija 18 komentar(a)
Akumulirani gubitak državne avio-kompanije 97 miliona, Foto: Siniša Luković
Akumulirani gubitak državne avio-kompanije 97 miliona, Foto: Siniša Luković

Nacionalnom avio-prevozniku Montenegro airlinesu (MA) isplaćeno je iz tekuće budžetske rezerve 25 miliona eura nekoliko dana pred parlamentarne izbore koji su održani u nedjelju.

To se vidi iz analitičke kartice Ministarstva finansija o isplatama iz tekuće rezerve u periodu od 23. avgusta do 29. avgusta.

Novac je 25. avgusta usmjeren MA.

Ovom isplatom počelo je sprovođenje posebnog Zakona o ulaganju i konsolidaciji državnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa (MA) iako, prema saznanjima “Vijesti” iz više izvora, još nije završeno mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) po pitanju legalnosti državne pomoći MA koja je predviđena ovim posebnim zakonom.

66 miliona eura je u ovogodišnjem zakonu o budžetu ostavljeno u tekućoj budžetskoj rezervi za primjenu zakona za MA

Iz MA je početkom maja je “Vijestima” zvanično rečeno da je sprovođenje posebnog zakona privremeno odloženo zato što se radi dodatna analiza opravdanosti ulaganja u tu državnu firmu koja treba da posluži kao osnova za izjašnjenje AZK.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, mišljenje AZK bi trebalo da bude tokom ovog mjeseca.

U ovogodišnjem budžetu 66 miliona eura je ostavljeno u tekućoj budžetskoj rezervi za primjenu posebnog zakona za MA.

Ministarstvo finansija je u decembru prošle godine amandmanski djelovalo da se za tu sumu poveća ta stavka u budžetu, pa je budžetska rezerva u konačnom iznosila 88,5 miliona eura.

Nakon rebalansa u julu ona je uvećana na 133 miliona eura, a dodatno uvećanje namijenjeno je za suzbijanje pandemije koronavirusa.

Zakon kojim država sa 155 miliona eura pokušava još jednom da spasi MA usvojen je krajem prošle godine, ali nije dobijena saglasnost da je on u skladu sa pravilima EU o kontroli državne pomoći.

AZK je saopštila da joj je dostavljen nepotpun materijal za donošenje odluke o tome da li je lex specialis za MA usklađen s propisima o državnoj pomoći.

“Pravilno rješavanje slučaja MA je važan test za funkcionisanje crnogorskog sistema kontrole državne pomoći i za dalji napredak u pregovorima o Poglavlju 8 - Konkurencija”, poručeno je iz Delagacije EU u Crnoj Gori nakon što je Vlada u decembru utvrdila predlog zakona.

Šta predviđa zakon

Zakonom je definisano da nacionalni avio-prevoznik tromjesečno (kvartalno) izvještava vlasnika - Vladu o aktivnostima koje su preduzete radi konsolidacije i razvoja, ali da izvještaj za prvi kvartal (januar, februar, mart) još nije dostavljen.

“Sprovođenje zakona je privremeno odloženo budući da se radi dodatna analiza opravdanosti ulaganja u MA koja treba da posluži kao osnova za izjašnjenje AZK po pitanju legalnosti državne pomoći, predviđene ovim zakonom. To je jedan od razloga zašto nije bilo formalnog izvještaja za protekli kvartal. Drugi razlog je situacija nastala epidemijom koronavirusa, koja je dovela do potpunog obustavljanja međunarodnog putničkog saobraćaja od 18. marta i odlaganja sprovođenja određenih aktivnosti”, kazali su ranije iz MA.

Zakonom je definisano da država ove godine za MA plati obaveze od 105 miliona eura, a u 2021. do 2024. godine za kupovinu dva aviona još 50 miliona eura plus pripadajuće poreze.

Državni avio-prevoznik ovaj novac “vraća” ustupanjem svojih akcija Vladi i to po cijeni od 8,855 eura duga za jednu akciju.

Od osnivanja kompanije, Vlada je direktno ili indirektno aviokompaniju pomogla sa 102 miliona eura, ali joj ni to nije pomoglo da zadrži pozitivno poslovanje.

Na kraju 2018. godine akumulirani gubitak iznosio je 90 miliona eura, a kratkoročne i dugoročne obaveze procijenjene su na 95 miliona eura.

Zakonom se pokrivaju sve sadašnje obaveze kompanije, ali se nigdje ne garantuje da će MA nakon toga moći da posluje bez nove pomoći države.

Odobreno je pokrivanje duga za poreze i doprinose od 25 miliona eura, duga Vladi za druga plaćanja od devet miliona, naknade Aerodromima od 32 miliona, Kontroli letenja SMATSA 6,5 miliona, Hipotekarnoj banci za kredite od 6,8 miliona, dugovi ostalim dobavljačima od šest miliona...

Gubici

Revizorski izvještaj o poslovanju državnog avio-prevoznika za prošlu godinu još nije javno dostupan.

Prema finansijskom izvještaju za prošlu godinu koji se nalazi na sajtu Poreske uprave MA je 2019. završio s gubitkom od 7,96 miliona eura. Ukupni poslovni prihodi firme su bili 80,6 miliona eura od čega su prihodi od prodaje bili 75,17 miliona.

Na zarade 373 zaposlena u prošloj godini je potrošeno 10,35 miliona eura.

Akumulirani gubitak firme je dostigao 97 miliona eura, dok je njegova vrijednost negativna i iznosi minus 60 miliona eura.

Bonus video: