odluka vijeća apelacionog suda

Atlas CAP da plati 2,14 miliona eura

Pravosnažna presuda u sporu s Invest bankom Montenegro u stečaju

11044 pregleda 9 komentar(a)
Atlas CAP kontroliše preko kiparske firme: Knežević (arhiva), Foto: Savo Prelević
Atlas CAP kontroliše preko kiparske firme: Knežević (arhiva), Foto: Savo Prelević

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu firme Atlas CAP koju, preko kiparske firme, kontroliše Duško Knežević i moraće da plati 2,14 miliona eura Invest banci Montenegro u stečaju (IBM).

Od toga se na glavnicu duga odnosi oko 1,98 miliona eura, a na kamatu preostali iznos.

Tuženi Atlas CAP treba da plati i dodatno tužiocu IBM-u 15,27 hiljada eura sudskih troškova.

Ovu odluku je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavala Lidija Ivanović, a u kojem su još bile sudija Milić Međedović i Nevenka Popović, kao izvjestilac u ovom predmetu.

Atlas CAP je s 99 odsto vlasnik firme Meljine kompleks koja je vlasnik Opšte bolnice Meljine u stečaju iz Herceg Novog. Formalni osnivač ove firme, povezane s Kneževićem, je kiparska firma Meljine Complex Limited iz grada Limasola.

Predmet spora pred Privrednim sudom Crne Gore prethodno je bio zahtjev IBM-a u stečaju da se obaveže tuženi Atlas CAP da isplati dug na ime Protokola zaključenog 3. februara 2010. godine, s pripadajućim aneksima.

Prvostepeni sud je u predmetu, kojim je rukovodila sutkinja Senada Hasangić, prethodno usvojio tužbeni zahtjev IBM-a.

Tužilac je u tužbi naveo da je između njega, tuženog i Atlasmont banke, kao potpisnika, zaključen protokol, kojim su definisana međusobna prava i obaveze članova konzorcijuma koji je platio dio kupoprodajne cijene za bivšu Vojno-medicinsku ustanovu “Meljine” u Herceg Novom, što se desilo 29. januara 2010. godine.

Spor

Poslije osam aneksa protokola, tužilac je tuženom 31. maja 2018. godine uputio opomenu o neizmirenim obavezama i obavijestio ga da je za novčano potraživanje s kamatom dužan 2,47 miliona eura.

Nakon ukidnog prvostepenog rješenja Apelacionog suda od 27. novembra 2019, u ponovljenom postupku Privredni sud je utvrdio konačnu obavezu Atlas CAP-a s kamatama u iznosu od 2,14 miliona eura.

U Privrednom sudu u februaru ove godine je ponovo prekinuta druga parnica nastala po tužbi Vlade Crne Gore protiv konzorcijuma koji čine Invest banka Montenegro, Atlas banka, Atlas Cap i Specijalna bolnica “Sveti Nikola”, a kojom se nekoliko godina tražio raskid privatizacionog ugovora za bivši vojni kompleks i bolnicu u Meljinama, kao i nadoknada štete.

Razlog za prekid postupka je pokretanje stečaja u Opštoj bolnici Meljine tokom 2019. godine, do kojeg je došlo na zahtjev Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) zbog nenaplaćenog potraživanja u iznosu od oko 250 hiljada eura.

Vlada je ranije, pred ovim sudom, pokušala da raskine privatizacioni ugovor za bivši vojni kompleks i bolnicu u Meljinama i nadoknadi štetu od konzorcijuma koji je godinama kontrolisao Knežević.

Kupoprodajni ugovor s državom za bivši vojni kompleks u Meljinama potpisan je 2008. godine, a konzorcijum je platio 25 miliona eura, većinom obveznicama (kupljenim uz diskont po nižoj cijeni) i utvrđeno je da nije poštovao ugovorenu obavezu da za sedam godina investira 120 miliona eura.

Kupac atraktivnog kompleksa u Herceg Novom je od 2012. godine Vladi predlagao aneks ugovora na koji država nije pristala već je od kraja 2014. godine, zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza, htjela raskid privatizacionog ugovora.