odluka vijeća apelacionog suda

Atlas CAP da plati 2,14 miliona eura

Pravosnažna presuda u sporu s Invest bankom Montenegro u stečaju

11057 pregleda 9 komentar(a)
Atlas CAP kontroliše preko kiparske firme: Knežević (arhiva), Foto: Savo Prelević
Atlas CAP kontroliše preko kiparske firme: Knežević (arhiva), Foto: Savo Prelević

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu firme Atlas CAP koju, preko kiparske firme, kontroliše Duško Knežević i moraće da plati 2,14 miliona eura Invest banci Montenegro u stečaju (IBM).

Od toga se na glavnicu duga odnosi oko 1,98 miliona eura, a na kamatu preostali iznos.

Tuženi Atlas CAP treba da plati i dodatno tužiocu IBM-u 15,27 hiljada eura sudskih troškova.

Ovu odluku je donijelo Vijeće Apelacionog suda kojim je predsjedavala Lidija Ivanović, a u kojem su još bile sudija Milić Međedović i Nevenka Popović, kao izvjestilac u ovom predmetu.

Atlas CAP je s 99 odsto vlasnik firme Meljine kompleks koja je vlasnik Opšte bolnice Meljine u stečaju iz Herceg Novog. Formalni osnivač ove firme, povezane s Kneževićem, je kiparska firma Meljine Complex Limited iz grada Limasola.

Predmet spora pred Privrednim sudom Crne Gore prethodno je bio zahtjev IBM-a u stečaju da se obaveže tuženi Atlas CAP da isplati dug na ime Protokola zaključenog 3. februara 2010. godine, s pripadajućim aneksima.

Prvostepeni sud je u predmetu, kojim je rukovodila sutkinja Senada Hasangić, prethodno usvojio tužbeni zahtjev IBM-a.

Tužilac je u tužbi naveo da je između njega, tuženog i Atlasmont banke, kao potpisnika, zaključen protokol, kojim su definisana međusobna prava i obaveze članova konzorcijuma koji je platio dio kupoprodajne cijene za bivšu Vojno-medicinsku ustanovu “Meljine” u Herceg Novom, što se desilo 29. januara 2010. godine.

Spor

Poslije osam aneksa protokola, tužilac je tuženom 31. maja 2018. godine uputio opomenu o neizmirenim obavezama i obavijestio ga da je za novčano potraživanje s kamatom dužan 2,47 miliona eura.

Nakon ukidnog prvostepenog rješenja Apelacionog suda od 27. novembra 2019, u ponovljenom postupku Privredni sud je utvrdio konačnu obavezu Atlas CAP-a s kamatama u iznosu od 2,14 miliona eura.

U Privrednom sudu u februaru ove godine je ponovo prekinuta druga parnica nastala po tužbi Vlade Crne Gore protiv konzorcijuma koji čine Invest banka Montenegro, Atlas banka, Atlas Cap i Specijalna bolnica “Sveti Nikola”, a kojom se nekoliko godina tražio raskid privatizacionog ugovora za bivši vojni kompleks i bolnicu u Meljinama, kao i nadoknada štete.

Razlog za prekid postupka je pokretanje stečaja u Opštoj bolnici Meljine tokom 2019. godine, do kojeg je došlo na zahtjev Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) zbog nenaplaćenog potraživanja u iznosu od oko 250 hiljada eura.

Vlada je ranije, pred ovim sudom, pokušala da raskine privatizacioni ugovor za bivši vojni kompleks i bolnicu u Meljinama i nadoknadi štetu od konzorcijuma koji je godinama kontrolisao Knežević.

Kupoprodajni ugovor s državom za bivši vojni kompleks u Meljinama potpisan je 2008. godine, a konzorcijum je platio 25 miliona eura, većinom obveznicama (kupljenim uz diskont po nižoj cijeni) i utvrđeno je da nije poštovao ugovorenu obavezu da za sedam godina investira 120 miliona eura.

Kupac atraktivnog kompleksa u Herceg Novom je od 2012. godine Vladi predlagao aneks ugovora na koji država nije pristala već je od kraja 2014. godine, zbog nepoštovanja ugovorenih obaveza, htjela raskid privatizacionog ugovora.

Preporučujemo za Vas