POSLOVANJE LAŽIRALI, POREZE UTAJILI...

Revizija poslovanja FK Bokelj: Gdje su hiljade eura od ulaznica, članarina, sponzorstava

Revizori utvrdili da FK Bokelj nije evidentirao, ni na svoje račune uplaćivao prihode od ulaznica i članarine, nema uvida u isplate pojedinim igračima, uplate skrivane, a davane pozajmice fizičkim licima

22073 pregleda 87 reakcija 20 komentar(a)
Željko Aprcović, Foto: Savo Prelević
Željko Aprcović, Foto: Savo Prelević

Revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju Fudbaskog kluba Bokelj za period od 2014. do 2017. godine, kada je na čelu njegovog Upravnog odbora bio aktuelni gradonačelnik Kotora Željko Aprcović (DPS), ukazuju na moguće velike nezakonitosti i veoma sumnjiva kretanja s desetinama hiljada eura novca iz klupske kase.

Prema zvaničnim finansijskim izvještajima koje je podnio taj klub, Bokelj je u tom periodu ostvario ukupne prihode od 969.439 eura, dok su rashodi iznosili 1.036.065 eura. Reviziju poslovanja FK sredinom prošle godine zatražilo je bivše rukovodstvo Opštine predvođeno Demokratama, neposredno prije nego što će uz pomoć SDP-a i njihove odbjegle odbornice Brune Lončarević, DPS preuzeti lokalnu vlast. Na funkciji gradonačelnika od tada je Aprcović.

Revizori koje je angažovala bivša lokalna vlast svoje su izvještaje u avgustu 2019. dostavili aktuelnoj upravi. Revizorske izvještaje je radila nezavisna revizorska kuća “MV Konsalt“ iz Podgorice. Od četiri finansijska godišnja izvještaja, revizor je dao negativno mišljenje na njih tri, dok je za izvještaj iz 2016, revizor izrazio “uzdržano mišljenje“.

U to vrijeme, s izuzetkom 2017. godine kada je Kotorom vladala koalicija predvođena Demokratama, na vlasti u tom gradu bio je DPS, a Aprcović je u FK bio odgovorno lice jer je obavljao funkciju predsjednika UO. Aprcović je od 2013. nakon transformacije FK Bokelj koji je do tada bio 50 odsto u vlasništvu Opštine, s 15 odsto kapitala upisanog na sebe, postao jedan od osam privatnih lica formalnih suvlasnika tog kluba, zajedno s aktuelnim predsjednikom SO Kotor Jovom Suđićem (DPS) na koga se vodilo 20 odsto akcija Bokelja. Među suvlasnicima s 15 odsto upisanog kapitala na svoje ime bio je i tadašnji predsjednik OO DPS Borislav Kašćelan. FK Bokelj je u prvoj polovini prošle godine formalno bez nadoknade vraćen u vlasništvo Opštine.

Revizorski izvještaji pokazali su da je dok je na čelu UO bio Aprcović, taj klub podnosio zvanične “finansijske iskaze koji ne prikazuju istinito i objektivno stanje FK Bokelj Kotor kao i rezultate poslovanja”. Iz revizorskih nalaza koje “Vijesti” posjeduju, vidi se da klub nije evidentirao ni na svoje račune uplaćivao prihode od prodatih ulaznica za utakmice Bokelja, prihode od klupskog ugostiteljskog objekta, niti prihode od članarine.

“Prihodi od prodaje ulaznica nijesu uplaćivani na račun kluba niti su prikazani u poslovnim knjigama kluba kao prihod. Cijena po ulaznici je iznosila dva eura. Prihode od članarina klub nije prikazivao u okviru prihoda, a iste je naplaćivao. Prihodi od kafane-bifea nijesu prikazivani u poslovnim knjigama. Registar kasa nije postojala - nije mi dato na uvid. Postoje neformalne, nepotpisane i nezavedene specifikacije na mjesečnom nivou gdje je prihod prikazivan od 30 do 100 eura. Troškovi nabavke robe, pića i hrane nijesu takođe prikazani u poslovnim knjigama Kluba”, piše u izvještajima revizora za svaku od pregledane četiri poslovne godine, uz napomenu da za dvije od revidovanih godina “u pojedinim dnevnicima blagajne je evidentiran priliv po osnovu ulaznica”, ali da “revizor nije dobio na uvid blokove ulaznica u cjelosti da bi konstatovao da su prilivi u cjelosti prikazani”.

Revizoru uprava Bokelja nije na uvid dala ugovore o radu lica koja su profesionalno angažovana u klubu, obračune zarada na mjesečnom nivou niti prijave i odjave zaposlenih u Poreskoj upravi.

“Nijesam dobila na uvid isplate pojedinim igračima, a u skladu s potpisanim ugovorima koje sam dobila na uvid. Uvidom u ugovore o djelu nije previđena ni u jednom ugovoru visina naknade, odnosno plaćanje usluge angažovanom licu. Uvidom u isplatne liste, na mjesečnom nivou, za stipendije odnosno hranarine, postoje jedni spiskovi za isplatu, drugi za listu igrača, treći evidentirani kod FSCG. Ne postoji identičan spisak igrača za isti period za različite svrhe. S druge strane, ne postoje ugovori s igračima da bi provjerila tačan spisak. Prilikom isplata postoje primjetno različiti potpisi u ime istog igrača”, konstatovala je u svim izvještajima revizorka Ilinka Vuković.

Pored ostalog, ona je konstatovala da je FK Bokelj pod rukovodstvom Aprcovića redovno utajivao porez koji je trebalo da plati državi.

“U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori isplaćivane stipendije - hranarine prevazilaze iznose koji nijesu oporezivi. U tom smislu klub nije obračunao i platio odgovarajuće poreze prilikom isplata”, navela je revizorka koja je utvrdila i da Bokelj godinama nije Poreskoj upravi predavao obrasce s mjesečnim obračunima zarada i naknada svojih zaposlenih, te da po tom osnovu godinama državi nije uplaćivao porez.

Utvrđeno je i da je “Bokelj” neadekvatno i netačno prikazivao svoje obaveze, odnosno prihode od FSCG, kao i da se većina finansijskog poslovanja kluba odvijala gotovinski i to bez adekvatnog pokrića u računima, priznanicama i drugim papirima. Neažurno se vodila i evidencija osnovnih sredstava kluba, kao i kreditne obaveze kluba.

“Evidencija promjena u poslovnim knjigama Kluba je dosta neuredno prikazivana... nalozi nemaju adekvatnih priloga tj. osnova za izvršena knjiženja. Posebno je nekompletna evidencija gotovine pošto je rad kluba uglavnom zasnivan na gotovinskim isplatama, ne samo članovima kluba već i dobavljačima. Ne postoje uredni dnevnici blagajne s prilozima - nalozima naplate i isplate”, piše u sva četiri revizorska nalaza.

Revizori su otkrili i pozajmice koje je klub uzimao ali i davao raznim fizičkim licima u iznosima od po nekoliko hiljada eura, a da revizorima nisu dati na uvid ugovori o tim pozajmicama.

“Svi zajmovi su uplaćeni preko blagajne, a zatim je klub sredstva naknadno uplaćivao na račun kluba i u opisu navodio pojedina fizička lica kao da su oni izvršili uplate. Nijesam dobila dnevnik blagajne da bih vidjela ulaze novca u blagajnu”, piše u jednom od svojih nalaza revizorka.

Otkriveno je i više u najmanju ruku čudnih slučajeva isplata iz klupske kase, kao što je onaj s firmom “Braća Magud“ Kotor od 23. 9. 2014. godine u iznosu od 2.000 eura (prevoz i isporuka tampona - ravnjanje valjkom, rad bagera, isporuka betona, radovi oko stadiona) koji nije evidentiran u poslovnim knjigama, a istom dobavljaču je dva puta uplaćen iznos od po 2.000 eura.

“Tokom 2016. godine prikazane su ukupno obaveze prema Gardašević d.o.o. Nikšić u iznosu 20.704 eura, kao i uplata u iznosu 10.000 eura. Nijesmo dobili na uvid IOS od Gardaševića koji smo poslali tokom rada revizije. Ugovor o poslovnoj saradnji koji sam dobila na uvid je potpisan samo od strane kluba. Ugovor ne predviđa finansijski dio koji se odnosi na pružanje usluga. Dobijene fakture su kopije, a u dijelu kopije ponuda”, piše u nalazu za 2016. godinu dok je za godinu kasnije evidentiran identičan slučaj u poslovnoj saradnji s tom firmom gdje su “prikazane ukupno obaveze prema Gardašević d.o.o. Nikšić u iznosu 13.063 eura, kao i uplata u iznosu 7.500 eura.”

Aprcović ni nakon dva dana nije odgovorio na set pitanja “Vijesti” u kojima mu je traženo da pojasni mnoge od, u revizorskim izvještajima, konstatovanih nepravilnosti i nezakonitorsti u finansijskom vođenju FK Bokelj u kojem je od od 2014. do 2017. bio “odgovorno lice” kao predsjednik UO.

Ne zna se gdje je završila Bemaxova donacija

Revizori su utvrdili i da je FK Bokelj dobijao na desetine hiljada eura godišnje iz budžeta Opštine i da su te uplate često bile i veće od onoga što je prikazivao kroz zvanične papire. Tako je klub 2015. uvidom u raspodjelu novčanih sredstava od opštinskog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti klub dobio 75.000 eura. Predsjednik Komsije za sport pri Sekretarijatuje bio Aprcović koji je ujedno tada u klubu bio predsjednik UO.

“Uvidom u pregled sredstava Sekretarijata - Komisija za sport, ukupno opredijeljena sredstva za Klub za 2015. godinu iznose 65.000, a Opština Kotor je ukupno uplatila tokom 2015. godine 85.490 odnosno za 20.490 eura više”, piše u izvještaju revizora za 2016.

Iz nalaza revizije za 2015. godinu prozilazi dilema oko iznosa od 5.000 eura koje je te godine Bokelju kao svoju donaciju uplatila kompanija Bemax.

“Tokom rada revizije dobila sam na uvid potvrdu kluba broj 22/15 od 22.11.2015. godine kojom se potvrđuje da su primili 5.000 eura od Bemaxa na ime sponzorstva. Ugovor nijesam dobila na uvid. Za 5.000 eura klub nije prikazao prihode od sponzorstva, potcijenjeni su prihodi a neto rezultat - gubitak je više iskazan za isti iznos. Tokom rada revizije dobila sam potvrdu salda i prometa sa klubom, od Bemaxa broj 15705 od 8.8.2019. godine. U potvrdi je navedeno da Bemax nije imao poslovnih odnosa sa FK Bokelj u periodu od 2014. godine do 2018. godine, niti zaključenih ugovora ili sporazuma”, piše u izvještaju revizorke.

Preporučujemo za Vas