održana sjednica savjeta cbcg

CBCG: Stopa pada BDP-a bi mogla iznositi oko 17 odsto

"Imajući u vidu visok stepen neizvjesnosti situacije, uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa, nedostupnost značajnog broja podataka, kao i odsustvo ranijih iskustava ove vrste, naglašeno je da ovu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvjesnosti, te da je ona predmet kontinuiranog ažuriranja u skladu sa pristizanjem novih podataka", dodaju oni

10899 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zeković
Ilustracija, Foto: Luka Zeković

Projekcije Centralne banke Crne Gore (CBCG) su da da bi stopa pada bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini mogla iznositi oko 17 odsto, saopšteno je iz CBCG, nakon sjednice današnje Savjeta CBCG.

"Imajući u vidu visok stepen neizvjesnosti situacije, uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa, nedostupnost značajnog broja podataka, kao i odsustvo ranijih iskustava ove vrste, naglašeno je da ovu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvjesnosti, te da je ona predmet kontinuiranog ažuriranja u skladu sa pristizanjem novih podataka", dodaju oni.

Savjet je, kako je saopšteno,  razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i provođenju politike CBCG za avgust 2020. godine, na osnovu kog je zaključeno da su sve aktivnosti CBCG sprovedene tokom pomenutog perioda realizovane u skladu sa Programom rada ove institucije.

"Savjet je usvojio Odluku o izmjeni Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravanju fizičkim licima. Izmjena se odnosi na uvođenje polise osiguranja kredita, kao dodatnog kolaterala za obezbjeđenje kredita, pored kolaterala koji se priznaju u skladu sa važećom odlukom iz 2019. godine. Uslov je da je polisa izdata od strane društava za osiguranje sa sjedištem u Crnoj Gori, dok će CBCG ocjenjivati prihvatljivost pojedinačnih polisa, sa stanovišta pokrića rizika kome se banke izlažu", kaže se u saopštenju.

Dodaje se i da je na  današnjoj sjednici  usvojena Odluka o izmjenama Odluke o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu. Izmjenama se uvodi obaveza dostavljanja dodatnih podataka u okviru izvještaja koje pružaoci platnih usluga, odnosno izdavaoci elektronskog novca dostavljaju CBCG, a sve u cilju detaljnijeg praćenja statistike platnog prometa.

"Kvartalni izvještaji o poslovanju pružalaca finansijskih usluga na 30.06.2020. godine, koji se odnose na Investiciono-razvojni fond, mikrokreditne finansijske institucije, lizing i faktoring društva, su takođe razmatrani na današnjoj sjednici Savjeta. Istaknuto je da je ova tržišta u drugom kvartalu tekuće godine karakterisao blagi rast likvidnih sredstava i kredita, dok se glavni negativni trend odnosio na rast kredita koji kasne sa otplatom", kaže se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje i da su se članovi Savjeta upoznali su se sa Izvještajem o toku stečajnog postupka u IBM banci za period 01. januar - 31. avgust 2020. godine.

"Stečajni upravnik IBM banke je prezentovao dosadašnje aktivnosti koje su se uglavnom odnosile na unovčavanje imovine i isplatu obaveza prema povjeriocima. Saopšteno je da je u periodu od trenutka uvođenja stečaja u ovu banku (4. januara 2019. godine) do 31.08.2020. godine, izvršena isplata prema Fondu za zaštitu depozita u iznosu od 17,5 miliona eura, što predstavlja skoro 80% ukupne obaveze prema Fondu.", zaključeno je u saopštenju.

Preporučujemo za Vas