"KREATORI POLITIKA DA SPROVODE POLITIKE, STRATEGIJE I MJERE"

UPCG: Bez unaprjeđenja biznis ambijenta nema napretka Crne Gore, njene ekonomije i građana

Predstavnici UPCG su saopštili da su prošlu godinu evidentno obilježila određena pozitivna kretanja, ali ne u mjeri koja je odgovarala očekivanjima i potrebama privrede, kao i zahtjevima na koje su konstantno upućivali tokom 2016. godine
175 pregleda 0 komentar(a)
Unija poslodavaca logo, Foto: Unija poslodavaca
Unija poslodavaca logo, Foto: Unija poslodavaca
Ažurirano: 01.02.2019. 19:09h

Kreatori politika i donosioci odluka imaju obavezu da sprovode politike, strategije i mjere koje će unaprijediti biznis ambijent, jer se u suprotnom ne može očekivati napredak Crne Gore, njene ekonomije i građana, saopštili su predstavnici Unije poslodavaca (UPCG).

„Dužnost i obaveza države, odnosno kreatora politika i donosioca odluka je sprovođenje politike, strategije i mjere koje će dovesti do unaprijeđenja biznis ambijenta kako bi on bio podsticajan i stabilan i omogućio održivost i razvoj poslovanja kompanija“, kazali su predstavnici UPCG agenciji MIna-business.

UPCG, kako su dodali, od institucija sistema očekuje da u narednom periodu, kroz veću efikasnost administracije, eliminisanje biznis barijera i unaprjeđenje poslovnog ambijenta, pruže snažniju podršku procesima pokretanja, razvoja i održivosti biznisa.

„To, između ostalog, uključuje eliminaciju sadašnje prakse čestih promjena regulatornog okvira. Isti princip treba primjeniti i u vezi eliminacije problema selektivne primjene zakona prema preduzećima, što se očituje i kroz neprimjenjivanje propisa na one koji nelegalno rade“, rekli su predstavnici UPCG.

Oni smatraju da se prilikom procjene efekata modela oporezivanja privrede koji se predlažu i uvode prethodno mora uzeti u obzir ukupan poslovni ambijent, snaga privrednika, kao i zabrinjavajući stepen poslovanja u neformalnoj zoni.

„Obezbijeđenje nedostajućih budžetskih prihoda ne smije se obavljati kao do sada, povećanjem postojećih poreskih stopa ili uvođenjem novih poreskih oblika, jer to dovodi do kontra efekata. Na taj način se ugrožava opstanak preduzeća kroz rast svih ulaznih troškova poslovanja, dolazi do rasta cijena robe i usluga, pada prihoda i prometa, ali i do povećanog obima poslovanja u sivoj zoni i pada naplate fiskalnih prihoda“, objasnili su iz UPCG.

Predstavnici UPCG su saopštili da su prošlu godinu evidentno obilježila određena pozitivna kretanja, ali ne u mjeri koja je odgovarala očekivanjima i potrebama privrede, kao i zahtjevima na koje su konstantno upućivali tokom 2016. godine.

„Prošla godina je bila veoma izazovna, a za mala i srednja preduzeća koja čine oko 99 odsto crnogorske privrede i veoma teška. Često se sticao utisak da za tri prepoznata prioritetna sektora privrede nedostaju konkretni koraci i mjere, te da se više radi o formalnom, a ne i strateškom pristupu pružanja podrške održivosti i razvoju preduzeća koja posluju u tim sektorima“, naveli su iz UPCG.

Oni smatraju da su jedan od najboljih pokazatelja stanja podaci Centralne banke (CBCG) koji pokazuju da se čak 12,71 hiljada preduzeća i preduzetnika nalazi na listi onih čiji su računi u blokadi.

„To govori da privreda nije u najboljem stanju i da treba uložiti značajne napore da se uslovi za privređivanje poprave, posebno kada je u pitanju regulatorni okvir koji je nestabilan i nepredvidiv, zatim problemi po pitanju izražene sive ekonomije i postojanja nelojalne konkurencije, otežane naplate potraživanja i neodmjerene kaznene politike, posebno u smislu težine prekršaja i ekonomske snage obveznika, što se često zanemaruje“, kazali su predstavnici UPCG.

Oni su ocijenili da privrednu zbilju u Crnoj Gori karakterišu brojni fiskalni i parafiskalni nameti na državnom i lokalnom nivou, što je problem koji pod hitno treba rješavati.

„To posebno ako imamo u vidu sadržaj dokumenta UPCG pod nazivom Izvještaj o parafiskalitetima u Crnoj Gori, koji je, kroz rezultate spropvedenog istraživanja, pokazao da su privrednici zabrinuti zbog visine i uvođenja parafiskalnih nameta od lokalnih samouprava“, rekli su predstavnici UPCG.

Oni su podsjetili da je 85 odsto privrednika navelo da je visina, odnosno iznos parafiskaliteta veliki, dok sa druge strane većina privrednika i dalje pokazuje nezadovoljstvo njihovom uključenošću u procese donošenja odluka, smatrajući da taj proces nije dovoljno transparentan.

Istraživanje UPCG je, kako su dodali, pokazalo da su određene lokalne samouprave uvele parafiskalitete u visini koja ne odgovara vrijednosti usluge koja se dobija za to plaćanje.

„Ipak, ono što uliva nadu je činjenica da su nadležna ministarstva prepoznala naš izvještaj kao dobru bazu za buduću reformu parafiskalnih nameta, što je aktivnost koju UPCG snažno podržava i u tom dijelu će pružiti punu podršku“, saopštili su predstavnici UPCG.

Oni su najavili da će UPCG i tokom ove godine, uz podršku Međunarodne organizacije rada, nastaviti sa aktivnostima koje se nadovezuju na već započetu implementaciju zajedničkih projekata koji se odnose na parafiskalne namete.

„Tu ćemo se fokusirati upravo na određene lokalne samouprave. U tom dijelu očekujemo saradnju i realizaciju najavljenih aktivnosti nadležnih institucija, posebno u dijelu implementacije preporuka koje je UPCG već dala u dokumentu Izvještaj o parafiskalitetima u Crnoj Gori“, naveli su iz UPCG.

Oni su podsjetili da su neke od glavnih preporuka za unaprijeđenje stanja u toj oblasti detaljna analiza svih parafiskalnih nameta na nacionalnom i lokalnom nivou i preispitivanje ukidanja i/ili smanjivanja visine određenih parafiskaliteta.

„Potrebno je utvrditi i ukinuti one parafiskalitete koji se po istom osnovu naplaćuju dva ili više puta, uraditi inventar svih parafisklanih nameta koje treba da plaća jedan privrednik, uraditi kodifikaciju parafiskalnih obaveza kao u slučaju administrativnih taksi, obezbijediti veće učešće privrednika u proces donošenja i kreiranja odluka posebno na lokalnom nivou, i samim tim unaprijediti rad lokalnih socijalnih savjeta, unaprijediti transparentnost komunikacije između privrede i lokalnih samouprava u cilju dostavljanja blagovremenih informacija o promjenama koje se neminovno dešavaju na polju uvođenja parafiskaliteta i uravnotežiti nesrazmjerno opterećenje određenih subjekata po određenim nametima“, saopštili su iz UPCG.

UPCG će i ove godine djelovati u skladu sa poslovnom vizijom postavljenom još 2005. godine, prilikom osnivanja, koja podrazumijeva poslovni ambijent u kojem će svi građani imati mogućnost za stalno i stabilno zaposlenje.

UPCG će, kako su najavili njeni predstavnici, nastaviti sa snažnim zalaganjem za unaprijeđenje poslovnog ambijenta, smanjenje biznis barijera i poboljšanje uslova poslovanja, povećanje efikasnosti državnih službi i administracije, rješavanje brojnih ekonomskih i socijalnih izazova uzrokovanih ekonomskom krizom.

„Nesumljivo je da će unaprijeđenje poslovnog ambijenta za rezultat imati smanjenje troškova poslovanja i vremena neophodnog za razne administrativne poslove, što se direktno može odraziti i na pojačani interes domaćih i stranih ulagača za poslovanje u Crnoj Gori“, kazali su predstavnici UPCG.

UPCG će, kako su naveli njeni predstavnici, nastaviti da pruža podršku jačanju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga, jer se u državi koju karakteriše poštovanje zakonske legislative i u kojoj se eventualni nesporazumi rješavaju pregovorima, mirnim putem i uz primjenu socijalnog dijaloga, može očekivati privredni razvoj i napredak ukupnog društva.

Na međunarodnom nivou, aktivnosti UPCG biće primarno usmjerene na proces pristupanja Crne Gore EU, usaglašavanju domaćih standarda i poboljšanju poslovnog ambijenta i spremnosti poslodavaca da uspješno odgovore tom procesu.

„Bavićemo se i podsticanjem privredne saradnje sa inostranstvom, osvajanjem novih tržišta, promocijom crnogorske privrede i uspostavljanjem poslovnih veza domaćih i kompanija iz inostranstva“, rekli su predstavnici UPCG.