Građanima poručuju da im je "dosta" po dva eura dnevno, a po sjednici dobijaju 250 i 400 eura

"Članstvo se plaća po prisustvu na održanim redovnim sjednicama u iznosu od 400 eura za predsjednika/cu i 250 eura za članove i sekretara Savjeta. Elektronske - dopisne sjednice biće plaćene u iznosu od polovine naznačenih iznosa", navedeno je u tadašnjem zapisniku, uz obrazloženje da će odluka biti novi član u Poslovniku o radu Savjeta

69272 pregleda 336 reakcija 61 komentar(a)
Savjet većinom čine direktori i predstavnici državnih institucija: Sjedište Monstata, Foto: Savo Prelević
Savjet većinom čine direktori i predstavnici državnih institucija: Sjedište Monstata, Foto: Savo Prelević

Članovi Savjeta statističkog sistema, institucije koja usvaja programe statistike i metodologije pa i one po kojoj je dovoljno dva eura dnevno za hranu, primaju naknade od 250 eura po sjednici, dok predsjednica tog Savjeta Vesna Karadžić ima 400 eura po sjednici.

Odluku o iznosima te naknade donijeli su na sjednici 1. jula prošle godine, što se vidi iz zapisnika.

Članove ovog Savjeta postavlja Ministarstvo finansija i ono je finansiralo njegov rad do kraja 2018, da bi 2019. godine “zbog restriktivne politike” ukinulo tu budžetsku stavku.

Međutim, od 1. jula im se ponovo isplaćuju naknade po sjednici - “na teret Ministarstva finansija”.

Sjednica od sat vremana

Članovi savjeta su većinom državni funkcioneri, direktori institucija poput Uprave za statistiku, Centralne banke, Komisije za hartije od vrijednosti, Instituta za javno zdravlje... koji su se sastajali nekoliko puta godišnje da bi dali saglasnost na strategije i planove iz oblasti statistike koje su pripremile druge institucije - Uprava za statistiku, Ministarstvo finansija...

Kada je Monstat prije dvije godine saopštio da je za život dovoljno nešto preko dva eura dnevno za hranu, upravo su se pozvali da ih je ovaj Savjet obavezao da prehrambenu korpu računaju na minimalni unos kalorija. Metodologiju, ni pored negodovanja sindikata i u dijelu javnosti, nije promjenio ni novi saziv Savjeta.

Prema zapisniku, ova konstitutivna sjednica Savjeta od 1. jula, kada su sebi dodijelili naknade, trajala je oko sat vremena, sve je usvojeno jednoglasno i skoro bez rasprave.

Prema podacima o ukupnim isplatama za rad Savjeta, nijesu svi članovi Savjeta dobijali naknade ili nijesu prisustvovali sjednici da bi mogli da ih naplate.

Prethodni saziv uzeo 72 hiljade

“Vijesti” su predsjednicu Savjeta Vesnu Karadžić i potpredsjednicu i direktoricu Monstata Gordanu Radojević pitale kada je donijeta odluka o plaćanju naknada po sjednicama, zbog čega je uvedeno plaćanje, od kada se isplaćuju te naknade i koliko sjednica je imao Savjet u 2019. godini, a koliko u ovoj godini.

U odgovoru iz Monstata navedeno je da je Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemom zvanične statistike definisano da Savjet ima 17 članova koje imenuje ministar finansija na period od pet godina.

“Aktuelnom sastavu Savjeta za statistički sistem, čiji je mandat rješenjem ministra finansija započet juna 2019. godine, za rad u Savjetu isplaćene su nadoknade u ukupnom iznosu od 6.650 eura. Ukupno su održane 4 sjednice. Prethodnom sastavu Savjeta čiji je mandat rješenjem ministra finansija određen za period novembar 2013-2018. godine, isplaćene su nadoknade u ukupnom iznosu od 72.053 eura. Ukupno je održano 19 sjednica u petogodišnjem mandatu”, zvaničan je odgovor iz Monstata.

Jednoglasno

Prema zapisniku sa konstitutivne sjednice od 1. jula, članica Savjeta i direktorica Monstata Gordana Radojević na početku je predložila da se za predsjednicu Savjeta izabere profesorica sa Ekonomskog fakulteta dr Vesna Karadžić, što je jednoglasno prihvaćeno. Zatim je Karadžićeva predložila direktoricu Monstata za potpredsjednicu Savjeta, što je takođe prihvaćeno kao i izbor sekretarke Savjeta Rene Lazović. Jednoglasno i bez rasprave usvojene su i izmjena poslovnika o radu Savjeta.

Oko četvrte tačke davanje mišljenja na predlog Strategije razvoja zvanične statistike za period 2019-2023. godine bila je kraća rasprava u kojoj je predstavnici Monstata Bojana Radojević predstavila strategiju, a zatim su u raspravi pozitivno mišljenje dali Dragan Koprivica, predstavnik NVO sektora, članovi Radomir Đurović, Zoran Đikanović, Boban Mugoša i Vesna Karadžić. Jednoglasno je dato pozitivno mišljenje na Strategiju i procesuirali su je Vladi na konačnu saglasnost.

Svoje naknade pod tačkom razno

Pod tačkom “razno” Gordana Radojević je predložila da se donese odluka o finansiranju Savjeta “ukazujući da je zbog restriktivne politike ukinuto finasiranje Savjeta, ali iskustvo je pokazalo da taj model nije efikasan”.

“Ministarstvo finansija nije obezbijedilo sredstva u budžetu Crne Gore za finansiranje Savjeta za 2019. godinu i predložila je (Radojević) da se članstvo plaća po prisustvu na održanim redovnim sjednicama u iznosu od 400 eura za predsjednika/cu i 250 eura za članove i sekretara Savjeta. Elektronske - dopisne sjednice biće plaćene u iznosu od polovine naznačenih iznosa”, naveden je u zapisniku predlog potpredsjednice Savjeta. Obrazloženo je da će ova odluka biti novi član u Poslovniku o radu Savjeta.

Bonus video: