"time bi se u znatnoj mjeri povećala produktivnost rada"

USSCG pokreće kampanju za očuvanje prava na neradnu nedjelju

USSCG je apelovala na Vladu da odbaci inicijative poslodavačkih udruženja usmjerene na ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, polazeći od toga da se radi o sektoru u kome se najčešće krše radna prava, gdje zaposleni rade prekovremeno...

3044 pregleda 8 komentar(a)
Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Unija slobodnih sindikata (USSCG) pokrenuće narednih dana među svojim članstvom, ali i prema ukupnoj javnosti, sveobuhvatnu kampanju sa ciljem očuvanja prava zaposlenih u sektoru trgovine na neradnu nedjelju i slobodan dan za vrijeme državnih i drugih praznika.

Iz USSCG su, povodom sve učestalijih inicijativa poslodavačkih udruženja za ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je propisano da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, ali i najave Vlade da će ih razmotriti, podsjetili da od 2009. godine vode kontinuiranu kampanju usmjerenu na poštovanje prava zaposlenih na 40-satnu radnu sedmicu, sedmični odmor nedeljom i pravo zaposlenih na odmor u dane državnih i drugih praznika.

"Takođe, upravo na inicijativu dijela privrednika koji posluju u sektoru trgovine, a koji su članovi Privredne komore, izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini zaposlenima u ovom sektoru garantovano je jedno od, najčešće uskraćivanih, osnovnih prava iz i po osnovu rad - na slobodan dan u toku sedmice i na praznovanje državnih i drugih praznika", navodi se u saopštenju USSCG.

Iz USSCG su rekli da nijesu zaboravili da su se putem sredstava javnog informisanja, kao i ostali građani, upoznali sa tim da je Odbor udruženja trgovine PKCG na sjednici u oktobru 2018. godine podržao predlog trgovaca o uvođenju neradne nedelje.

Oni su rekli da bi se time u znatnoj mjeri povećala produktivnost rada, da bi radnici bili zadovoljniji i odgovorniji prema radnim zadacima, da bi provodili i planirali više vremena sa porodicom, da neradna nedjelja ne bi oštetila poslodavca, jer promet ne bi opao već se prelio na ostale dane, pa bi se u tim danima angažovao veći broj radnika, te ne bi došlo do smanjenja radne snage.

"Danas svjedočimo dijametralno suprotnim tvrdnjama jedne iste organizacije koja je na, skoro održanoj sjednici, tražila ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini tvrdeći zapravo sve suprotno od onoga što su tvrdili ne tako davno, prilikom iniciranja, a kasnije i usvajanja izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini”, kazali su iz USSCG.

Prava zaposlenih ne mogu i ne smiju, kako su rekli, biti urušavana pod plaštom zdravstvene krize sa kojom se svi suočavaju. Uvažavajući posljedice koju po ukupnu ekonomiju ostavlja zdravstvena kriza, u USSCG smatraju da je najveći broj preduzeća iz sektora trgovine obavljao svoju djelatnost od prvog dana proglašenja epidemije do danas, a da je veliki broj preduzeća svoje poslovanje prilagodilo trenutnoj situaciji uvodeći sistem online trgovine i dostave.

USSCG je apelovala na Vladu da odbaci inicijative poslodavačkih udruženja usmjerene na ukidanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, polazeći od toga da se radi o sektoru u kome se najčešće krše radna prava, gdje zaposleni rade prekovremeno, gdje su uskraćeni za pravo na puni godišnji odmor, slobodan dan u toku sedmice i u vrijeme praznika, da ne postoje negativni ekonomski efekti za poslodavce, budući da se trgovina sa nedjelje prelila na ostale dane u sedmici, kao i da svaka porodica ima pravo na jedan zajednički dan u sedmici.

"Iako ne bi bilo prvi put da se zaposlenima i građanima Crne Gore ukidaju stečena prava, vjerujemo da će Vlada imati sluha za ovo, veoma osjetljivo pitanje, gdje se radi o gotovo 40 hiljada njenih građana koji, decenijama unazad, nijesu mogli da ostvare osnovno pravo na dan sedmičnog odmora koje je garantovano međunarodnim i nacionalnim pravnim aktima", dodaje se u saopštenju.

Izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini u konačnom je postignuto ono što nije bilo moguće postići primjenom Zakona o radu, što je dovoljan razlog da krajnje senzibilno razmišlja o tom pitanju i ne dozvoli urušavanje prava na minimalne uslove dostojanstvenog rada koji su članom 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini garantovani zaposlenima u trgovini na veliko i malo.

Preporučujemo za Vas