"oštetili bUDžET CRNE GORE za 16.940.025,16 EuRA"

EPCG podnijela krivične prijave protiv Markovića, Sekulić, Krivokapića, Pejovića...

Krivične prijave podnijete su i protiv bivših članova Odbora direktora EPCG - Ranka Milovića, Samira Hodžića, Vladana Radulovića, Srđana Spaića, Miloša Konatara i Nikole Vujovića, kao i izvršnog direktora Fonda za zaštitu životne sredine Jovana Martinovića

98727 pregleda 1042 reakcija 59 komentar(a)
Foto: Ivan Petrušić
Foto: Ivan Petrušić

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Milutin Đukanović, u ime Elektroprivrede Crne Gore podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv bivšeg premijera Duška Markovića, bivše ministarke energetike Dragice Sekulić, bivšeg predsjednika Odbora direktora Đoka Krivokapića i bivšeg vlasnika i zastupnika Uniproma Veselina Pejovića.

Đukanović je podnio krivičnu prijavu i protiv bivšeg izvršnog direktora EPCG Igora Noveljića, kao i bivših članova Odbora direktora EPCG Ranka Milovića, Samira Hodžića, Vladana Radulovića, Srđana Spaića, Miloša Konatara i Nikole Vujovića i izvršnog direktora Fonda za zaštitu živote sredine Jovana Martinović.

Krivične prijave podnio je zbog, kako je naveo krivičnih djela "kriminalno udruživanje, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj" i da je usled njih "nastupila direktna šteta po budžet Crne Gore u iznosu od 16.940.025,16 eura".

"Oni su u vremenskom periodu 2020-2021 godina, kao organizovana kriminalna grupa koju su organizovali osumnjičeni Marković Duško, Sekulić Dragica i Pejović Veselin, pribavili privrednom subjektu UNIPROM d.o.o. Nikšić protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 16.940.025,16 evra, tako što su, po pretohodnom dogovoru, i unaprijed pripremljenom planu za svjesno kršenje propisa i pravila određivanja iznosa/količine emisionih kredita u smislu Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena, Marković Duško i Sekulić Dragica protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja, na šta ih je umišljajno podstrekao Pejović Veselin, najprije učestvovali u određivanju dodjele količine besplatnih emisionih kredita putem Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte ("Sl. list CG", br. 8/2020), tako što su kroz Uredbu za 2020. i 2021. za godinu opredijelili broj besplatnih emisionih kredita koji su pogodovali samo UNIPROMU d.o.o. Nikšić iako su bili svjesni da je broj besplatnih emisionih kredita koji je dodijeljen UNIPROMU d..o.o relano nepotreban, sve kako bi UNIPROM d..o.o. neiskorišćeni broj besplatnih emisionih kredita prenio uz enormnu naknadu na Elektroprivredu Crne Gore", naveo je Đukanović.

Dodaje da je EPCG ove emisione kredite "mogla pribaviti od nadležnog organa putem javne aukcije, i plaćanjem aukcijske cijene emisionih kredita na žiro račun Fonda za zaštitu životne sredine, a što nije učinjeno".

"Marković i Sekulić nikada nijesu formirali komisiju koja je trebala da sprovede aukciju, a sve sa ciljem da omoguće UNIPROMU da stekne protiv pravnu korist. Noveljić je kao odgovorno lice u EPCG u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za drugo pravno lice – konkretno za UNIPROM, grubo povrijedio ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom, što je učinio uz saglasnost Odbora direktora EPCG koji su činili članovi kriminalne organizacije Krivokapić Đoko, Milović Ranko, Hodžić Samir, Radulović Vladan, Spaić Srđan, Konatar Miloš i Vujović Nikola, koji su imali obavezu da daju smjernice izvršnom direktoru u pogledu vođenja poslova. Dok je osumnjičeni član kriminalne organizacije Martinović Jovan kao direktor Fonda za zaštitu životne sredine sproveo spornu transakciju- promet emisionih kredita u Registru emisionih kredita za 2020. godinu i Registru emisionih kredita za 2021. godinu, iako je znao i morao znati da sporni Sporazumi ne predstavljaju ispravu koja je podobna za upis u Registar, imajući u vidu da za svoj predmet imaju trgovinu besplatno stečenim emisionim kreditima čime je došlo do namjernog i svjesnog izigravanja propisa, i pribavljanja protivpravne imovinske koristi privrednom subjektu UNIPROM d.o.o. Nikšić, u iznosu od 16.940.025,16 eura, na štetu Fonda za zaštitu životne sredine i budžeta Crne Gore", naveo je Đukanović.

Navodi i da je Elektroprivreda uplatila ta sredstva Fondu, da bi Fond 90 odsto tih sredstava vratio Elektroprivredi kroz razne ekološke investicije.

"Nikakve uvrede i prijetnje od raznog polusvijeta, koji je uspio da se obogati za vrijeme bivšeg režima, neće zaustaviti pravdu. Neće Milivoje Katnić i Ivica Stanković dovjeka biti brana borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije", naveo je Đukanović