SVOJ PORTFOLIO PRENIJEĆE NA GRAWE

Gasi se još jedan biznis Duška Kneževića: Atlas osiguranje prestaje sa radom

ANO je, u skladu sa redovnim godišnjim planom kontrole, u 2015. godini uradila sveobuhvatnu kontrolu Atlas life. Nakon te kontrole izrekla je mjere nadzora za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti, između ostalog, i mjeru nadzora zbog kapitalne neadekvatnosti društva
241 pregleda 6 komentar(a)
Atlas, Foto: Arhiva "Vijesti"
Atlas, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 06.12.2017. 06:57h

Osiguravajuća kuća Atlas life, u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, uskoro će prestati da radi, a svoj portfolio prenijeće na Grawe osiguranje.

To je zvanično potvrđeno “Vijestima” u Agenciji za  nadzor osiguranja (ANO) i u toj osiguravajućoj kući.

ANO je, u skladu sa redovnim godišnjim planom kontrole,  u 2015. godini uradila sveobuhvatnu kontrolu Atlas life. Nakon te kontrole  izrekla je  mjere   nadzora za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,  između ostalog, i mjeru nadzora zbog kapitalne neadekvatnosti društva.

Agencija je, u cilju obezbjeđenja zaštite korisnika osiguranja, odnosno zaštite novca  namijenjenog  za isplatu obaveza prema osiguranicima po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju, izrekla i mjeru privremene zabrane raspolaganja imovinom koja služi za pokriće neto tehničkih rezervi. Ta mjera je i dalje na snazi.

“Dakle,  novac koji služi za pokriće obaveza Atlas life iz ugovora o osiguranju je očuvan,  nije založen, niti služi kao koletaral za obaveze drugih pravnih lica. Uz to, deponovan je  i uložen u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi i sredstava kapitala”,  objašnjeno je iz ANO.

Regulator  je kazao da se trenutno sprovode aktivnosti  na prenosu portfelja sa Atlas life na Grawe osiguranje, shodno zahtjevu koji je podnijet u skladu sa članom 148  Zakona o osiguranju.

“Prenosom portfelja Atlas life  na Grawe osiguranje,  kao jedno od vodećih kuća   životnog osiguranja u Crnoj Gori, prava i obaveze osiguravača će preći na Grawe osiguranje. O tome će ugovarači osiguranja biti blagovremeno obaviješteni, a prava ugovarača, osiguranika i korisnika osiguranja biće u punoj mjeri zaštićena”, kazali su u ANO.

O zahtjevu Atlas life  ANO treba da odluči u roku od  dva mjeseca od podnošenja zahtjeva, a istovremeno treba da odluči  i o dozvoli Atlas life  za obavljanje poslova životnih osiguranja.

“Ulaganje sredstava kapitala ne podliježe zakonskim ograničenjima u pogledu propisanih oblika imovine i ista su predmet poslovne politike društva. Način i uslovi otpisa potraživanja vrše se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i uređeni su internim računovodstvenim politikama svakog društva za osiguranje”,  objasnili su iz agencije.   

Grawe osiguranje je početkom ove godine preuzelo Merkur osiguranje za 1,39 miliona eura.

Grawe osiguranje je dozvolu za rad u Crnoj Gori dobilo 23. septembra 2004. godine. U vlasništvu je austrijskog osiguravajućeg društva Grawe (Grazer Wechselseitige Versicherung AG). 

Gašenjem Atlas life na crngorskom  tržištu ostaće da posluje devet osiguravajućih kuća - Grawe, Sava Montenegro, Lovćen osiguranje, Generali osiguranje, Lovćen životna osiguranja, Unika životno osiguranje, Swiss osiguranje, Wiener Stadtische životno osiguranja i Unika neživotno osiguranje. 

Crnogorske osiguravajuće kuće prošle godine su ostvarile dobit od 3,82 miliona eura, dok su u 2015. imale minus od 2,76 miliona eura. To je pokazao  posljednji Izvještaj  ANO o stanju na tržištu osiguranja za 2016. godinu.

Od 11 društava za osiguranje koja su poslovala u Crnoj Gori u 2016. godini,  osam je ostvarilo dobit od ukupno 4,52 miliona eura, dok su tri imala gubitak od ukupno 695,2 hiljada eura.

Povlačimo se sa tržišta osiguranja

Iz Atlas life su “Vijestima”  kazali da  je sa Grawe osiguranjem  u toku proces prenosa potrfolija Atlas Lifea.

“Taj postupak još uvijek nije okončan. Predmetni postupak prati Agencija za nadzor osiguranja. Prenosom portfolija, ukupne poslovne aktivnosti bi prešle na Grawe osiguranje, tako da se Atlas Life povlači sa tržišta životnog osiguranja, nakon završene transakcije”,  kazali su iz te osiguravajuće kuće.

Preporučujemo za Vas