PREDLOG ZAKONA

Ko uči neće moći da bude na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

Iz Ministarstva nijesu mogli saopštiti kada očekuju da zakon bude usvojen, već su naveli da će nakon usaglašavanja sa Evropskom komisijom, Vlada utvrditi predlog zakona i poslati ga Skupštini na razmatranje
80 pregleda 2 komentar(a)
Zavod za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković
Zavod za zapošljavanje, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 02.02.2019. 06:02h

Redovni učenici, studenti osnovnih studija (i redovni i vanredni) i osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neće moći da budu na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

To predviđa predlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, kojeg je pripremilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Nezaposleni iz ovih kategorija se neće brojati kao nezaposleni, ali će, kako je saopšteno „Vijestima“ iz Ministarstva, moći direktno na tržištu naći posao i bez evidencije na Zavodu za zapošljavanje.

Postojećim Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, koji će prestati da važi usvajanjem novog, nijesu navedena ova tri razloga za prestanak vođenja evidencije. I pored toga, Zavod je početkom ove godine pokrenuo akciju brisanja nezaposlenih koji se nalaze na programu stručnog osposobljavanja, smatrajući da oni više ne mogu biti „aktivni tražioci zaposlenja“. To je tada uticalo na zvanično smanjenje nezaposlenih visokoškolaca za oko tri hiljade.

Nakon usvajanja novog predloga, Zavod će moći dodatno izbrisati i nezaposlene iz drugih kategorija. Iz Ministarstva nijesu mogli saopštiti kada očekuju da zakon bude usvojen, već su naveli da će nakon usaglašavanja sa Evropskom komisijom, Vlada utvrditi predlog zakona i poslati ga Skupštini na razmatranje.

„Redovan učenik i student osnovnih studija se ne smatraju nezaposlenim licem u smislu ovog zakona. Navedeno je propisano i važećim Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, s tim što su važećim zakonom obuhvaćeni svi studenti, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Samim tim što se ova lica ne smatraju nezaposlenim licima u smislu ovog zakona, o istima se prestaje voditi evidencija ukoliko tokom boravka na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, nezaposleno lice stekne navedene statuse“, pojašnjeno je iz Ministarstva.

 Mogu   direktno  na tržištu da traže posao

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su saopštili “Vijestima” da se navedenim kategorijama - redovni učenici, studenti osnovnih studija i osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, prestaje voditi evidencija, jer ne  mogu  biti aktivni tražioci zaposlenja, odnosno, raspoloživi za rad, ali se Zavodu za zapošljavanje  mogu  prijaviti radi savjetovanja i informisanja, kao i posredovanja pri zapošljavanju.

„Nezaposleno lice, ukoliko se ne nalazi na evidenciji Zavoda može i bez posredovanja Zavoda, na otvorenom tržištu rada, zakonito zasnovati radni odnos. Međutim, ukoliko nezaposleno lice želi da bude na evidenciji, radi korišćenja usluga koji pruža Zavod za zapošljavanje, ovo lice pored prava koje mu zakon pruža, ima i određene obaveze i neispunjavanje istih je razlog za prestanak vođenja u evidenciji“, naveli su iz Ministarstva rada i socijanog staranja.