ostavka u državnoj kompaniji nepunih 20 dana nakon imenovanja

Lončarević podnijela ostavku na mjesto v.d. direktora Aerodroma

Navela je da ostavku podnosi zbog nepremostivih razlika sa nadležnima oko načina i organizacije poslovana Aerodroma

31037 pregleda 310 reakcija 71 komentar(a)
Aerodrom Podgorica, Foto: Boris Pejović
Aerodrom Podgorica, Foto: Boris Pejović

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore, Ana Lončarević, podnijela je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je "Vijestima" u državnoj kompaniji.

Ona je na tu poziciju došla kao nestranačka ličnost.

Navela je da ostavku podnosi zbog nepremostivih razlika sa nadležnima oko načina i organizacije poslovana Aerodroma.

"Vijesti" integralno prenose obrazloženje njene ostavke, u koje imaju uvid:

"Funkciju v.d izvršne direktorice kompanije, kao nestranačka ličnost, prihvatila sam u najtežem mogućem trenutku za crnogorske aerodrome od njihovog osnivanja. Razlog ovakvog mog postupanja bio je isključivo moja želja da svo svoje profesionalno znanje i reference stavim u službu rješavanja teškog stanja u kom se nalazi naša kompanija. Međutim, smatrala sam da ću u tom svom naumu imati nesebičnu pomoć organa upravljanja, kao i nadležnih iz resornog ministarstva. Nasuprot tome, sem izostanka prethodno tretirane podrške postale su upitne i moje zakonom određene nadležnosti. Na svim dosadašnjim sastancima sa predstavnicima organa upravljanja Društva, resornog ministarstva i predstavnika Vlade Crne Gore kao Osnivača, pokušala sam da objasnim svoje viđenje prioriteta u poslovanju, kao i značaj ove kompanije na komplentnu turističku privredu Crne Gore. Šira elaboracija sa zvaničnih sastanaka na ovu temu nalazi se u dopisu br. 01-2412, koji sam dana 23.04.2021.godine uputila na sve relevantne adrese, uz upozorenje i anticipaciju nadležnima mogućih scenarija za Aerodrome Crne Gore ukoliko se ne nađe adekvatno rješenje, a koji bi imali katastrofalne posljedice ne samo na aerodrome već i cijelu crnogorsku privredu.

Ukazivala sam i na nepobitnu činjenicu da Aerodromi Crne Gore imaju pravo na naplatu svojih potraživanja od Države u iznosu od 9.4 miliona EUR po pravosnažnoj i izvršnoj presudi Privrednog suda Crne Gore u korist Aerodroma Crne Gore, a koja se odnosi na dug Montenegro Airlines-a prema ACG shodno Zakonu o ulaganju i konsolidaciji. ( ukupan dug prema Aerodromima Crne Gore je 17.miliona). Iz odluka nadležnog suda nesporno proizilazi da je potraživanje izvršnog povjerioca u naznačenom iznosu od 9.4 miliona EUR u postupku preneseno na Državu Crnu Goru Zaključkom javnog izvršitelja o prenosu potraživanja I.br 135/2021 od 22.01.2021.godine.

S tim u vezi, ne smatram opravdanim predloge nadležnih da je jedino rješenje izlaska iz aktuelne finansijske situacije kreditno zaduživanje ACG, a pogotovo u trenutku kada je izvjesno da su nadležne sudske instance riješile prethodno navedeno potraživanje u našu korist. Naročito ne smatram opravdanim kreditno zaduženje uz državne garancije, uz obavezu ACG da daju popuste na svoje usluge avio kompanijama, a šta je takođe bio jedan od predloga nadležnih. Ovakav predlog osim što je u suprotnosti sa EU Regulativom, nelogičan je sa aspekta svjesnog umanjenja prihoda kompanije iz kojih servisira kreditno zaduženje kao i sve druge obaveze ( prema zaposlenima, dobavljačima i državi).

Nadalje, za sav ovaj period trajanja pandemije, Aerodromi Crne Gore nisu bili korisnici bilo kakve finansijske pomoći budući da nisu prepoznati u donesenim paketima podrške za djelatnosti čije je poslovanje ugroženo krizom izazvanom pandemijom, za prvi kvartal 2021.godine koje je donijela Vlada Crne Gore, a što je nedopustivo obzirom da je ovo djelatnost čije je poslovanje najugroženije posljedicama pandemije a što je prepoznato i svuda u svijetu.

Treba napomenuti i da mnoge evropske države odobravaju čak do 30% državne pomoći aerodromima za pokrivanje fiksnih troškova aerodroma. Svi prethodno navedeni problemi dobijaju na posebnom značaju imajući u vidu aktuelni trenutak a to je da smo na pragu ljetnje turističke sezone, a da još uvijek nemamo jasnu i konkretnu usaglašenu strategiju u rješavanju ovako ozbiljnih pitanja.

Na kraju, želim i da ukažem na probleme koji su se dešavali u prethodnom periodu vezani za moja zakonska ovlašćenja i dužnosti.

Naime, moj profesionalni i lični integritet mi ne dozvoljava da prihvatam gruba kršenja mojih zakonskih ovlašćenja koja jasno precizira Zakon o privrednim društvima.

Kada sam prihvatila predlog za imenovanje, dobila sam garancije da ću u funkciji organizovanja svog posla i što efikasnijem rukovođenju ovom kompanijom, u skladu sa dugogodišnjim iskustvom u firmi, biti najpozvanija da formiram svoj tim. Međutim, nasuprot tome, dobili smo već pripremljena kadrovska rješenja od strane resornog ministarstva, a što je za mene takođe neprihvatljivo. Ovo naročito imajući u vidu da je između ostalog, predlog resornog ministarstva da najbliži saradnici v.d izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore budu ljudi koji su u menadžmentu ACG od osnivanja Društva. To je već samo po sebi kontradiktorno, posebno u odnosu na činjenicu da ljudi koji su predloženi da budu novi menadžment su upravo ista ona lica koja su od osnivanja pa skoro do današnjeg dana bili na najvišim i najodgovornijim pozicijama u kompaniji. Prema tome, rezultati Društva koje osporava Ministarstvo kapitalnih investicija su i njihovi rezultati.

Zbog dijametralno različitog pristupa u vođenju poslovne politike i rješavanju aktuelnih problema preduzeća Aerodromi Crne Gore AD, nepostojanja jasnog koncepta daljeg razvoja aerodroma od strane nadležnih, miješanja u nadležnosti v.d izvršnog direktora kao i miješanje u kadrovsku politiku, a uzimajući u obzir faktor vrijeme kao bitan činilac u kontekstu svih dešavanja i turističke sezone, te poštovanja sopstvenih principa i profesionalnih načela, odlučila sam da relaksiram Odbor direktora i resorno ministarstvo svog učešća u ovim procesima podnošenjem ostavke sa željom za uspjeh u radu i nalaženju rješenja na dobrobit i Aerodroma Crne Gore AD i samim tim sveukupne crnogorske ekonomije", navodi se u neopozivoj ostavci.

Preporučujemo za Vas