podaci cbcg

Banke povećale kreditiranje, ali još nije kao 2019. godine

Banke za prva četiri mjeseca odobrile nove kredite u iznosu od 318 miliona eura, što je rast za 32 odsto u odnosu na isti period lani

5745 pregleda 2 komentar(a)
Prosječna efektivna kamatna stopa imala rast: Centralna banka, Foto: Luka Zekovic
Prosječna efektivna kamatna stopa imala rast: Centralna banka, Foto: Luka Zekovic

Crnogorske banke su u prva četiri mjeseca ove godine (januar - april) odobrile 318 miliona eura novih kredita, dok su u istom periodu prošle godine odobreni krediti iznosili 240 miliona, što je rast od 32 odsto, pokazuju podaci Centralne banke objavljeni na njihovom sajtu.

Iznos novoodobrenih kredita je i dalje manji od pretkriznog perioda izazvanog pandemijom koronavirusa, jer su u prva četiri mjeseca 2019. godine odobreni krediti u vrijednosti 387 miliona eura. Efektivne kamatne stope imale su blagi rast jer su u aprilu prošle godine bile na nivou od 5,39 odsto, dok su na kraju istog mjeseca ove godine iznosile 5,91 odsto. U aprilu 2019. godine bile su 5,99 odsto.

U odnosu na isti period prošle godine, najveći rast bio je kod kredita za likvidnost i obrtna sredstva. Takvih kredita je u prva četiri mjeseca 2020. godine, od kojih u dva i po nije bilo krize, odobreno u iznosu od 102 miliona eura, dok je u istom periodu ove godine za te namjene obobreno kredita u vrijednosti od 154 miliona eura.

Iznos novoodobrenih kredita za reprogramiranje obaveza za isti period povećan je sa 16 na 26 miliona, dok su gotovinski namjenski krediti povećani sa 58 na 71 milion eura. Porastao je iznos odobrenih kredita za nabavku osnovnih sredstava sa prošlogodišnjih pet na ovogodišnjih 14 miliona eura, kao i za realizaciju investicionih programa sa četiri na 12,4 miliona eura.

Odobravanje stambenih kredita je i dalje u padu jer su za četiri mjeseca ove godine odobreni krediti u vrijednosti od 22 miliona za ove namjene, a u istom periodu prošle godine taj iznos je bio 26 miliona eura.

Efektivne kamatne stope na odobrene kredite za likvidnost u aprilu ove godine su iznisile 5,09 odsto, dok su u istom periodu lani bile 5,35 odsto. Na kredite za refinansiranje obaveza prema drugim bankama povećane su sa 4,79 na 5,34 odsto, dok su na realizaciju investicionih programa pale sa 6,31 na 4,44 odsto.

Na kredite za nabavku osnovnih sredstava efektivna kamatma stopa povećana je sa 4,58 odsto u aprilu prošle godine na sadašnji iznos od 5,42 odsto.

Najveći rast u uporednom periodu kamata je imala na gotovinske kredite sa prošlogodišnjih 5,76 odsto na 7,92 odsto na kraju ovog aprila. Na kredite za kupovinu i adaptaciju stanova došlo je do pada prosječne efektivne kamatne stope sa 4,78 odsto na 4,07 odsto.

Prosječna efektivna pasivna kamatna stopa na depozite i štednju u aprilu ove godine je iznosila za fizička lica 0,52 odsto, a za pravna lica 0,27 odsto. U istom mjesecu prošle godine one su za fizička lica bile 0,55 odsto, a za pravna 0,26 odsto.

Ukupni odobreni krediti na kraju aprila iznosili su 3,29 milijardi, što je za 193 miliona više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Domaća privreda je na kraju aprila ove godine imala odobrene kredite u ukupnom iznosu od 1,15 milijardi eura,što je za 33 miliona više, dok je stanovništvo ima odobrene kredite od 1,39 milijardi, što je za 30 miliona više nego prije godinu.

Javni sektor ima kredite prema bankama u iznosu od 284 miliona eura, što je za 30 miliona više nego u aprilu prošle godine.

Stranim firmama i građanima banke su na kraju aprila ove godine imale ukupne kredite od 430 miliona eura, što je za 112 miliona više nego prije godinu.

Depoziti za godinu porasli za 176 miliona

Ukupan iznos depozita-štednje u bankama na kraju aprila ove godine iznosio je 3,48 milijardi, što je za 172 miliona eura više nego u istom mjesecu prošle godine.

Privreda u bankama sada drži milijardu eura, što je za 42 miliona više nego lani, dok građani u bankama imaju 1,27 milijardi ili 16 miliona više nego u aprilu prošle godine.

Strane firme i građani su u bankama u Crnoj Gori na kraju aprila ove godine držali 857 miliona eura, što je za 110 miliona više nego u istom mjesecu lani.

Preporučujemo za Vas