"POGREŠNE POLITIKE"

Mrdović: CG ostala bez blizu 80 miliona eura, bivša Vlada DPS za najbogatije predvidjela povlašćeni poreski sistem

"Sa 80 miliona eura ova zemlja, u kojoj su bolnice iz vremena bivše Jugoslavije, koja nema dnevne centre za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u svim gradovima, koja nema dovoljno domova za stare, škola, dječjih vrtića, gdje je putna, elektro i vodovodna infrastruktura na granici podnošljive, je mogla dosta toga da uradi, umjesto da se daju povlastice za već bogate"

30219 pregleda 309 reakcija 25 komentar(a)
Mrdović, Foto: Boris Pejović
Mrdović, Foto: Boris Pejović

Zbog privilegujuće poreske politike na promet goriva za jahte i brodove, sa graničnog prelaza Porto Montenegra u Tivtu, država Crna Gora je u protekloj deceniji ostala bez blizu 80 miliona eura, koje je mogla prihodovati da bivša Vlada Demokratske partije socijalista (DPS) nije za najbogatiji društveni sloj predvidjela povlašćeni poreski sistem, saopštila je danas Ines Mrdović, pravna savjetnica pri nevladinoj organizaciji (NVO) Akcija za socijalnu pravdu.

Ona je dodala da je ASP nedavno je saopštila podatke da je država protekle decenije sa graničnog prelaza Porto Montenegra prihodovala skromnih 656 hiljada eura po osnovu naplate akciza i poreza na dodatu vrijednost (PDV) na promet goriva.

"U međuvremenu je ASP zatražila od Poreske uprave podatke o iznosima oslobođenih akciza i PDV-a na promet goriva na graničnom prelazu u Tivtu, na lokaciji Porto Montenegro. U odgovoru Poreska uprava navodi da se snabdijevanje gorivom brodova, jahti i čamaca vrši shodno Pravilniku o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robu koja se koristi za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju. Ukazuje da se plovni objekti snabdijevaju gorivom i mazivom pod carinskim nadzorom prije napuštanja teritorijalnih voda, a pravno lice je dužno da carinskom organu podnese deklaraciju za ponovni izvoz strane robe do 10-tog u mjesecu, za robu prodatu u prethodnom mjesecu", istakla je Mrdović.

Ona je dodala da se dalje u odgovoru Poreske uprave precizira da s obzirom da je riječ o carinskom postupku – ponovnom izvozu robe, shodno Carinskom zakonu nema nastanka carinskog duga i samim tim nema naplate akciza i PDV-a.

"Ukoliko bi predmetno gorivo kojim se snabdijevaju plovni objekti bilo stavljeno u slobodan promet, odnosno uvozno ocarinjeno, isto bi dobilo status domaće robe i bio bi naplaćen carinski dug – akciza 54.527.336,75 eura i PDV 24.968.162,29 eura", navodi Poreska uprava.

Mrdović navodi da se "dakle, radi o sumi od blizu 80 miliona, koje nijesu postale državni prihod zbog pogrešnih politika bivših(e) Vlade DPS-a, a koje su bile plod direktnih dogovora tokom prodaje nekadašnje vojne lokacije stranom investitoru, koji je razvio Projekat Porto Montenegro, a tražio zauvrat niz povlastica, pored ostaloga, i nižu stopu PDV-a na djelatnost jahti, pa ona iznosi samo sedam odsto".

"Sa 80 miliona eura ova zemlja, u kojoj su bolnice iz vremena bivše Jugoslavije, koja nema dnevne centre za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u svim gradovima, koja nema dovoljno domova za stare, škola, dječjih vrtića, gdje je putna, elektro i vodovodna infrastruktura na granici podnošljive, je mogla dosta toga da uradi, umjesto da se daju povlastice za već bogate", zaključila je Mrdović.

Preporučujemo za Vas