reagovanje

Vuković nije bio šef pravne službe

Osim toga, sadašnji izvršni direktor nije nikada bio šef pravne službe, već direktor sektora pravnih poslova, a to je postao u oktobru 2017. godine (dakle, nakon što je zaključen kolektivni ugovor).

3428 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Povodom teksta “O sudbini “Plantaža” odluka u petak”, koji je u “Vijestima” objavljen juče, reagovali su iz kompanije “Plantaže” čije reagovanje prenosimo.

“Tekst sadrži netačne i neprovjerene informacije, od kojih je ključna “u periodu sklapanja ugovora kojeg sada naziva spornim Vuković je bio šef pravne službe “Plantaža”. Ako je sadašnji izvršni direktor (Miroslav Vuković) učestvovao u sačinjavanju kolektivnog ugovora protiv kojeg je nedavno pokrenuo parnicu u svojstvu zakonskog zastupnika “Plantaža”, onda bi takva informacija u najmanju ruku ukazivala na značajan defekt karaktera i profesionalizma prvog čovjeka “Plantaža”.U vrijeme kad je donošen kolektivni ugovor (februar 2017. godine), kada je sačinjen tekst prema obrascu koji je pribavljen od sindikata Luke Bar, sadašnji izvršni direktor je bio referent u pravnom sektoru u “Plantažama”. Dakle, u vrijeme kad se konstruiše ovaj nezakonit pravni posao, Vuković ne zauzima bilo kakvu poziciju iz koje je mogao uticati na sadržinu i zakonitost cijelog posla (posmatrano iz formacijskog ugla, iznad Vukovića su bili tadašnji šef pravne službe i direktor sektora pravnih poslova).

Osim toga, sadašnji izvršni direktor nije nikada bio šef pravne službe, već direktor sektora pravnih poslova, a to je postao u oktobru 2017. godine (dakle, nakon što je zaključen kolektivni ugovor).

Rukovodstvo „Plantaža“ razumije da sređivanje stanja u kompaniji ne odgovara određenim internim i eksternim nosiocima interesa. Objelodanjivanje tačnih podataka o poslovanju (što podrazumijeva i gubitak od 18,9 miliona za 2020. poslovnu godinu), popis i procjena imovine (čija računovodstvena vrijednost uskoro treba da se višestruko uveća), unapređenje korportivnog upravljanja (iz kojeg su manjinski akcionari bili gotovo isključeni), donošenje strategije transformacije kompanije (koja prepoznaje sadašnji poslovni model kao neodrživ), upravljanje odnosima sa stejkkholderima prema principu da je interes kompanije na prvom mjestu, vođenje pravosudnih postupaka sa ciljem da se utvrdi nezakonitost pravnih akata i radnji kojima se vrijeđaju interesi kompanije - dug je spisak preduzetih aktivnosti koje su potakle grupe čiji su interesi u „Plantažama“ poljuljani, odnosno njihove eksponente, da traže glave rukovodilaca koji reformišu kompaniju. O sudbini „Plantaža“ se svakako neće odlučivati u petak, bez obzira na želje pojedinaca.