investicija od preko 110 miliona eura

WPD AG podnio zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za projekat vjetroelektrane Brajići

"Projekat na Brajićima je inače bez ikakvih subvencija od države, otkup električne energije je po tržišnim cijenama. Cijeli rizik investicije je na investitoru, koji realizaciju i poštovanje svojih preuzetih obaveza obezbjeđuje bankarskim garancijama prema Državi"

6438 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Kompanija WPD AG podnijela je zahtjev za izdavanje urbanističko -tehničkih uslova za projekat vjetroelektrane Brajići.

Kako se navodi u saopštenju direktor za jugoistočnu Evropu WPD AG Andreasa Šolea, zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova predat je u skladu sa Ugovorom koji su potpisali sa Državom, gdje su precizno definisane katastarske opštine i parcele koje se nalaze u državnom vlasništvu i gdje je planom obalnog područja planirana izgradnja vjetroelektrane.

"Postoji i strateška procjena uticaja na životnu sredinu koju je radila Agencija za zaštitu životne sredine, gdje je i prikazano na čemu treba obratiti pažnju prilikom gradnje vjetroelektrane. To se definiše posebnim elaboratom o zaštiti životne sredine nakon izdavanja UTU-uslova od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i bez kojeg se ne može dobiti građevinska dozvola", naveo je Šole.

Naveo je da je njemačka grupa WPD aktivna u 28 zemalja i da imaju iskustvo gradnje 2.400 vjetroagregata snage 5150 MW.

"Projekat na Brajićima je inače bez ikakvih subvencija od države, otkup električne energije je po tržišnim cijenama. Cijeli rizik investicije je na investitoru, koji realizaciju i poštovanje svojih preuzetih obaveza obezbjeđuje bankarskim garancijama prema Državi", istakao je Šole.

Dodaje da bi vjetroelektrana poboljšala snabdijevanje električnom energijom Opština Budva i Bar, kao i da bi u mrežnoj infrastrukturi zaustavila ispade sistema dalekovoda

"Projekat VE-Brajići je investicija od preko 110 miliona eura od koga će Država Crna Gora imati benefite po osnovu poreza po raznim osnovama kao i zakupa državnog zemljišta na čemu će se za vrijeme trajanja ugovora prihodovati više od 30 miliona eura. Tu će biti i druge pomoći lokalnim zajednicama, koje će biti predmet dogovora sa lokalnim stanovništvom i Opštinama Budva i Bar", saopštio je Šole.

Objasnio je da bi vjetroelektrana Brajići od planirane Jadransko-jonske ceste bila udaljena više od 5 km i daleko od planiranog izletišta na Brajićima.

Šole je kazao da je imao i sastanak sa predsjednikom Opštime Budva Markom Carevićem.

"Objasnio sam sve nejasnoće koje su nažalost u određenoj mjeri, zbog nepoznavanja detalja, pratile ovaj projekat i priložio svu dokumentaciju od ugovora sa Državom Crnom Gorom do Rješenja sekreterijata za urbanizam Opštine Budva, da se predmetne parcele koje su predmet našeg interesovanja nalaze u državnom vlasništvu i van svih lokalnih planova", naveo je Šole.

Dodao je da WPD planira investirati u druge, nove projekte u Crnoj Gori, i ocijenio da Crna Gora ima ogroman potencijal za razvoj obnovljivih izvora energije.

"Razvojem ovih projekata bi se spriječila energetska zavisnost od drugih država,odnosno uvoza te iskoristio potencijal za plasman električne energije putem podmorskog energetskog kabla za Italiju", zaključio je Šole.

Preporučujemo za Vas