KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA PRIVREDNE KOMORE

Spalević: Siva ekonomija i korupcija razaraju našu privredu

Privredna komora treba biti okupljajući akter stranih i domaćih investitora i influensera u poslovanju, a da to ne može postići bez tijesne i zdrave saradnje sa Vladom, smatra Spalević

15328 pregleda 214 reakcija 14 komentar(a)
Spalević, Foto: Privatna arhiva
Spalević, Foto: Privatna arhiva

Proaktivno djelovanje na smanjenje i suzbijanje sive ekonomije i korupcije u zemlji, treba biti osnov za dalji napredak privrede, jer siva ekonomija i selektivnosti u primjeni ili donošenju zakona napisanih za jednu interesnu grupu predstavljaju razarajući faktor u poslovanju naše privrede, kazao je Boris Spalević jedan od kandidata za predsjednika Privredne komore koji je pristao da predstavi svoj program pred sjutrašnju sjednicu Skupštine PKCG.

"Pored ostalog u programu sam predvidio da je neophodno za rješavanje privrednih problema, kreirati i ogranke regionalnih privrednih komora za sjever Crne Gore i Primorje, a potsticao bih i glavni grad da formira Privrednu komoru grada Podgorice, jer bi na taj način glas biznisa dolazio sa više adresa. Kreiranje nove generacije mladih privrednika ispod 40 godina treba biti u fokusu, sa ciljem da im se obezbjede transferi znanja. Članicama PKCG jednokratno bih sufinansirao izradu prijavne dokumentacije za projekte koji se sufinansiraju iz EU fondova jer je to resurs koji do sada nismo dovoljno prepoznali“, kazao je Spalević.

On je naveo da je svojim ličnim integritetom, akademskim zvanjem, dugogodišnjim radom i kontaktima sticanim u radu na razvojnim projektima u sektoru mljekarstva koje je EAR, prethodnica sadašnja Evropske komisije, implementirala u Crnoj Gori, preko kompanije Agrisystem iz Velike Britanije, kao i radeći na ključnim pozicijama i projektima razvoja privatnog sektora u Crnoj Gori koje je USAID implementirao prekointernacionalnih kompanija Booz Allen Hamilton i CHF International, stekao ogromno iskustvo i znanje u korporativnom upravljanju, timskom radu, izradi stretegija, ispitivanju tržišta, uočavanju, prepoznavanju i uklanjanju biznis barijera itd.

„Tada smo dali veliki doprinos ne samo privatnom sektoru, već i institucijama na državnom i lokalnom nivou, sa kojima smo sarađivali i bili partneri, uključujući i rad sa PKCG. Svoje iskustvo i direktan rad u privredi obavljao sam uspješno i kao komercijalni direktor u crnogorskim fabrikama Crnagoracoop i Pirella, gdje sam pored komercijalnih poslova i organizacije prodaje i izvoza učestvovao u implementaciji sistema za bezbjednost hrane HACCP, radeći paraleno na implementaciji sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001 i ISO 22000. Nekoliko godina bio sam i direktor prodaje za mala i srednja preduzeća u kompaniji Telenor. Punih pet godina sam na poziciji Generalnog sekretara Udruženja naftnih kompanija Crne Gore, gdje dajemo svoj doprinos u pravljenju što zdravijeg poslovnog ambijenta, učestvujući u radnim grupama sa sugestijama i predlozima prema nadležnim ministarstvima“, naveo je Spalević.

Od januara ove godine Spalević je direktor prodaje za kompaniju Datalab MN – Pantheon.

"Upravo ogromno radno iskustvo u crnogorskoj privredi i rad na međunarodnim razvojnim projektima i internacionalnim kompanijama dalo mi je motiv, da se kao nestranačka ličnost i nezavisni kandidat, poznavajući odlično način funkcionisanja državne administracije, kao i poznavajući spoljno-trgovinske i diplomatske protokole, kandidujem za poziciju predsjednika PKCG“, kazao je Spalević.

On navodi da je svoje ciljeve i program definisao na propagiranju i zastupanju privrede, valjanom i blagovremenom informisanju, umrežavanju privrednih interesa i sektorskih potencijala kao i jačanju korporativnih vrijednosti, timskog rada i depolitizaciji PKCG.

"To bi bila moja obaveza i dužnost, da budemo pouzdan izvor informacija privatnom sektoru i njihovim inostranim partnerima“, smatra Spalević.

Na pitanje kako vidi budući razvoj PKCG, kazao je da Privredna komora treba biti okupljajući akter stranih i domaćih investitora i influensera u poslovanju, a da se to ne može postići bez tijesne i zdrave saradnje sa Vladom i obratno

"Vjerujem i siguran sam da svi trebamo biti na istom zadatku, a to je ozdravljenje privrede i ekonomski razvoj kao prioritet. Kao predsjednik zalagao bih se kao i sve razvijene zemlje za kontinuiranu e-platformu za B2B, B2C i B2G umrežavanje članstva na nivou lokalnih zajednica, države, regiona, EU i potencijalnih zemalja partnera i težiti svim kapacitetima i resursima da u simbiozi sa Vladom, privlačimo strane direktne investicije, a to možemo ako budemo kreatori zdravog poslovnog okruženja bez biznis barijera, korupcije, sive ekonomije, zakona i propisa koji nisu usklađeni sa EU direktivama“, naveo je Spalević.

Jačanje odnosa sa kretorima politika i donosiocima zakona na lokalnom i državnom nivou biće, kako je kazao, njegov moj najvažniji cilj.

"A ruku i jak čestiti stisak, pružiću svima koji budu razmišljali u pravcu zdrave tržišne i razvojne ekonomije sa fokusom na jačanje značaja privatnog sektora. Unaprijedio bih saradnju ne samo sa Vladom Crne Gore već bi težio da PKCG kao glas biznisa poveća svoje prisustvo i uticaj u regionu Bakana i EU jer privreda ne smije imati granice i poslovne barijere, što je sada nažalost slučaj“, smatra Spalević.

Preporučujemo za Vas