Uputili dopis apelacionom sudu

Ministarstvo ekonomskog razvoja traži izuzeće Jovanića u slučaju Sveti Stefan

"Jovanić vodi predmetni postupak uz očiglednu pristrasnost, bez želje da objektivno sagleda pravnu situaciju"

19060 pregleda 102 reakcija 14 komentar(a)
Foto: Biljana Matijašević
Foto: Biljana Matijašević

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) tražilo je od predsjednika Apelacionog suda Crne Gore da donose odluku kojom će izuzeti iz daljeg postupanja sudiju i predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića koji je prihvatio zahtjev kompanije “Adriatic Properties” da uvede privremenu mjeru vezanu za zakup hotela Sveti Stefan.

Kompanija "Adriatic Properties", iza koje stoji Petros Statis, je početkom jula predložila Privrednom sudu da se državi Crnoj Gori zabranjuje da preduzima radnje koje mogu nanijeti štetu ovoj kompaniji, kao i zabranu da se vrše promjene na imovini koja je predmet Ugovora o zakupu hotela "Sveti Stefan" i "Miločer", kao i Ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža".

“Vijesti” imaju uvid u dopis koji je MER uputio Apelacionom sud u kojem se navodi da Jovanić vodi predmetni postupak uz očiglednu pristrasnost, bez želje da objektivno sagleda pravnu situaciju.

U obrazloženju MER navodi da Jovanić pomenutu odluku bazira u cjelosti na zapisniku sa sastanka koji je održan 24. maja ove godine na kojem su prisustvovali predstavnici MER-a, kompanije “Adriatic Properties” i predstavnici "AMAN Group Sarl-a".

Kako su kazali, taj zapisnik predstavnici MER-a nisu potpisali, smatrajući da kazivanja učesnika nisu autentično reprudokovana, "te da to nije bilo ni moguće s obzirom na to da zapisnik nije vođen neposredno i da isti neće potpisati".

"Dakle, postupajući sudija predmetno rješenje i.br. 96/21 zasniva na nepotpisanom zapisniku, sačinjenom po slobodnoj volji “Adritatic Properties”, koji je Ministarstvo ekonomskog razvoja odbilo da potpiše, a o čemu je sudiji dostavljen dokaz, prigovorom koji je podnijet na navedeno rješenje", navodi se u dopisu.

Iz MER-a smatraju najvećim apsurdom za pravni poredak u Crnoj Gori to što Jovanić kao dokaz cijeni to da je MER podstakao treća lica na uzrokovanje incidenta od 30. marta ove godine svojim stavovima konstatovanim na zapisniku sa sastanka od 24. maja.

"Nevjerovatno je i sa stanovišta zakona, ali i zdrave logike da postupajući sudija može da izvede takav zaključak, prvenstveno sa razloga jer sastanak nije bio javan da bi ministar putem istog mogao da podstanke dio građana da naprave incident 30.03.2021.g. Dalje, Ministar ekonomskog razvoja (Jakov Milatović) ni u kojem slučaju niti na bilo koji način nije mogao izjavom od 24.05.2021. g. da podstakne građane da dva mjeseca ranije odnosno 30.03.2021. g. naprave incident", smatraju iz MER-a.

Uz to dodaju da Jovanić takvim ponašanjem postaje saveznik „Adriatic Properties“ , "koji nizom svojih radnji zamjenjuje teze i pokušava da lažnim prikazivanjem činjenica kreira nezakonit pravni osnov".

"Kulminacija protivzakonitog postupanja i očigledne pristrasnosti i namjere da se po svaku cijenu odredi predmetna privremena mjera se ogleda u načinu i osnovu određivanja iste. Naime, odredba člana 289 st. 2 ZIO daje mogućnost da sud odredi privremenu mjeru na način što će određenom licu zabraniti da preduzima tačno određene radnje usljed kojih bi mogla nastati šteta po predlagača. U konkretnom slučaju, postupajući sudija određuje privremenu mjeru potpuno prazne sadržine koja nije usmjerena na zabranu bilo kakvih postupanja i jedini cilj predmetne mjere jeste da se predlagaču tj. „Adriatic Properties“ DOO Budva pomogne u pripremi najavljenog arbitražnog postupka. To je i jedina posljedica koju ovakva mjera ostavlja u pravnom prometu", piše u dokumentu.

Na osnovu toga, iz MER-a smatraju da je postupajući sudija povrijedio pravo na pravično suđenje, i u okviru toga i pravo na nepristrasan i nezavistan postupak.

Oni su ponovili da je u konkretnom slučaju sud kao vjerodostojan i značajan za donošenje odluke cijenio dokaz koji je dostavio predlagač, odnosno zapisnik od 24. maja koji, kako su kazali, nisu potpisali Hotelska grupa Budvanska rivijera i Vlada Crne Gore i MER (Država), već da su oni osporili istinitost tog zapisnika.

"Takođe, sud je prihvatio navode Predlagača koji su krajnje nelogični i očigledno neosnovani. Naime, Ministar ekonomskog razvoja nije mogao podstaći dešavanja 30.03. bilo kakvom izjavom izrečenom 2 mjeseca kasnije. Iskustvo predsjednika suda koji postupa u ovom postupku ne smije dozvoliti ovakav previd, pa se radi o očigledno zanemarenoj činjenici. U svakom slučaju, ne može biti sporno da se radi o grubom nemaru", piše u dopisu Apelacionom sudu i dodaje se da sud nije ni uzeo u razmatranje brojne dokaze i navode koje je dostavila Država.

Ovakvi propusti u radu i zapažanju ukazuju, kako navode iz MER-a, na pristrasno i neodgovorno postupanje.

"U svakom slučaju, postupanje sudije ne može ostaviti realan utisak o nezavisnom i nepristrasnom postupanju, zbog čega ga valja izuzeti", zaključuju iz MER-a.