objavili Izvještaj o reviziji

DRI: Negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj CNP, poslovanje neusklađeno sa više zakona

"Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JU "Crnogorsko narodno pozorište" za 2020. godinu, nadležni Kolegijum DRI je stekao razumno uvjerenje da isti sadrži pogrešna prikazivanja koja imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj i stoga isti ne daje prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor"

4192 pregleda 1 komentar(a)
CNP (Ilustracija), Foto: Duško Miljanić
CNP (Ilustracija), Foto: Duško Miljanić

Državna revizorska institucija (DRI) dala je negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JU "Crnogorsko narodno pozorište" (CNP) za 2020. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima, saopšteno je danas iz te institucije.

U saopštenju DRI se navodi da su revizijom pravilnosti poslovanja CNP utvrđene neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu, Zakonom o radu, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.

Iz DRI je saopšteno da su objavili Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU "Crnogorsko narodno pozorište" za 2020. godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici.

"Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu i reviziju pravilnost poslovanja JU "Crnogorsko narodno pozorište". Nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (Rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma), izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj JU "Crnogorsko narodno pozorište" za 2020. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima", ističe se u saopštenju DRI.

U saopštenju se dodaje da je "finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja JU "Crnogorsko narodno pozorište" za 2020. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao razumno uvjerenje da isti sadrži pogrešna prikazivanja koja imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj i stoga isti ne daje prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor".

"Revizijom pravilnosti poslovanja JU "Crnogorsko narodno pozorište" utvrđene su neusklađenosti poslovanja istog sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu, Zakonom o radu, Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini. Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da se Konačni izvještaj o reviziji dostavi Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore", piše u saopštenju DRI.

Preporučujemo za Vas