Pšenica ponovo na tenderu po istoj cijeni

Ekotoksikološki centar potvrdio da pšenica zadovoljava sve kriterijume kvaliteta

11163 pregleda 5 komentar(a)
Državna delegacija u maju 2020. sa tadašnjom ministarkom ekonomije Dragicom Sekulić dočekivala pšenicu u Luci Bar, Foto: gov.me
Državna delegacija u maju 2020. sa tadašnjom ministarkom ekonomije Dragicom Sekulić dočekivala pšenicu u Luci Bar, Foto: gov.me

Na javni tender za prodaju pšenice, koju je bivša Vlada kupila u aprilu prošle godine, nije se javio nijedan kupac pa je Uprava za katastar i državnu imovinu juče objavila novi tender dok je cijena, na predlog procjenjivača, ostala ista.

”Uzimajući u obzir interesovanje potencijalnih ponuđača u periodu između dva javna poziva, mišljenja smo da ćemo pšenicu prodati na drugom javnom pozivu”, kazao je “Vijestima” vršilac dužnosti direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Koča Đurišić.

Rok za prijave na novom nadmetanju je 25. oktobar, dok će se javno usmeno nadmetanje obaviti 29. oktobra sa početkom u 13 časova u prostorijama Uprave za katastar i državnu imovinu. Na prodaju je 10,5 hiljada tona pšenice, po početnoj procjenjenoj vrijednosti od 247,5 eura po toni odnosno ukupno za 2.598.750 eura.

Bivša Vlada je kupila ovu količinu pšenice iz Francuske sa obrazloženjem stvaranja državnih rezervi zbog mogućih prekida snabdijevanja zbog pandemije. Za nju je tada plaćeno 2,4 miliona eura ili 229,23 eura po toni, ali je u međuvremenu dato još skoro 100 hiljada eura za skladištenje i njenu zaštitu. Tako da bi u slučaju prodaje na novom tenderu po početnoj cijeni, država mogla nadoknaditi trošak.

Đurišić navodi da je Vlada 17. juna zadužila Upravu da ovu pšenicu upiše u jedinstvenu evidenciju državne imovine, kao i da nakon toga angažuje procjenitelja i započne proceduru za njenu prodaju. Uprava je angažovala nezavisnog procjenitelja koji je u izvještaju od 28. avgusta procjenio da ona vrijedi 2.598.750 ili 247,50 eura po toni.

Upravi je 6. septembra dostavljena nova analiza kvaliteta i stanja pšenice od Centra za ekotoksikološka ispitivanja u kojem je navedeno da pšenica odgovara uslovima Pravilnika o minimalnom kvaltetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda od žita i tjestenina i Pravilnika o maksmalnom nivou rezidua sredstava za zastitu bilja na ili u bilju, biljnim proizvodima, hrani ili hrani za životinje.

Vlada je 16. septembra zadužila Upravu da sprovede postupak prodaje 10.500 tona pšenice, po početnoj cijeni od 247,50 eura pot oni, a Uprava je 28 septembra objavila međunarodni javni poziv. Rok za podnošenje prijava za ušešće na javnom nadmetanju bio je do 7. oktobra. Dok je javno nadmetanje bilo zakazano za 11. oktobar ali se nije prijavio nijedan ponuđač, pa je Komisija za prodaju proglasila javno nadmetanje neuspjelim.

Bivša Vlada je kupila ovu pšenicu u aprilu prošle godine iz Francuske sa obrazloženjem stvaranja državnih rezervi zbog mogućih prekida snabdijevanja usljed pandemije virusa korona za 2,4 miliona eura

”Nakon prvog međunarodnog javnog poziva, Uprava za katastar i državnu imovinu zatražila je od nezavisnog procjenitelja da izvrši reprocjenu vrijednosti pšenice. Upravi je 13. oktobra dostavljena reprocjena u kojoj je navedeno, da cijena tone pšenice koja je utvrđena na dan 27. avgust (247,50 eura po toni) neće biti niža do kraja 2021. godine i ta cijena će biti početna na drugom javnom nadmetanju. Na osnovu reprocijenjene vrjednosti, Uprava za katastar i državnu imovinu pokrenula je proceduru pripreme novog međunarodnog javog poziva koji je objavljen u utorak 19. oktobra, a rok za učešće je 25. oktobar”, naveo je Đurišić.

Radna grupa, koju su činili predstavnici ministarstava finansija, ekonomskog razvoja i poljoprivrede i Uprave za katastar i državnu imovinu, početkom juna je predložila je da se 10.500 tona pšenice proda na međunarodnom javnog tendera u skladu sa Zakonom o državnoj imovini. Tada su postojala tri scenarija kako bi se smanjila šteta od kupovine ove pšenice, a to su - prodaja stranoj kompaniji, prodaja domaćim mlinovima ili da se samelje i dio proda, a dio podijeli privrednicima.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja ranije je bilo najavljeno da će dokumentacija o kupovini ove pšenice biti dostavljena tužilaštvu.

Bonus video: