DRŽAVNI SEKRETAR ZA TURIZAM O PROJEKTIMA, PRIPREMI NOVOG ZAKONA O TURIZMU...

Davidović: Nemamo spor sa Katar Diarom, brzo dozvola za Plave horizonte

Ministarstvo iduće sedmice daje građevinsku dozvolu za izgradnju hotela sa pet zvjezdica na Plavim horizontima
189 pregleda 1 komentar(a)
Damir Davidović, Foto: Vlada Crne Gore
Damir Davidović, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 07.11.2017. 15:20h

Državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Damir Davidović u razgovoru za "Vijesti" je kazao da će tokom naredne sedmice biti izdata građavinska dozvola kompaniji Katar Diar za izgradnju hotela sa pet zvjezdica i da projekat gradnje novog luksuznog rizorta u uvali Pržna - Plavi horizonti kod Tivta nije prekinut, već ide svojim tokom.

Davidović je istakao da se o daljim aktivnosti za izgradnju hotela As u Perazića dolu sada teško može govoriti zbog toga što se trenutno vodi postupak pred nadležnim sudskim organima.

On je najavio nova rješenje u Zakonu o turizmu kojima će se, između ostalog, omogućiti formiranje turističkih razvojnih zona u nedovoljno razvijenim područjima, a vjeruje da će novine iz Zakona o planiranju i izgradnji doprinijeti daljim investicijama u turizmu.

  • Kako država namjerava da riješi spor koji ima sa kompanijom Katar Diar koji je nedavno tužio zbog, kako tvrde, bespravno oduzete imovine? Kada se može očekivati nastavak te investicije?

Ministarstvo održivog razvoja i turizma aktivno komunicira sa kompanijom Katar Diar i u skladu sa svojim ingerencijama čini sve da podrži realizaciju tog projekta. Investicija nije prekinuta, već ide svojim tokom. Dokaz za to je i pet podnijetih zahtjeva za građevinske dozvole (glavni hotel sa pet zvjezdica, devet vila, uređenje terena, podzemne garaže i plažni bar sa teniskim klubnom). Za hotel se očekuje da će u toku naredne nedelje biti izdata građevinska dozvola, a potom i za ostale objekte. Što se imovinskih sporova tiče, u okviru nadležnosti ovog ministarstva koje se odnosi na monitoring i podršku realizacije projekta, kroz komunimaciju sa nadležnim institucijama i uvidom u elektronski katastar nepokretnosti može se konstatovati da je sporna parcela upisana kao vlasništvo te kompanije.

  • Šta će donijeti nova rješenja u Zakona o turizmu?

Ministarstvo preduzima aktivnosti na planu unapređenja postojećeg stanja u turizmu, između ostalog, i pripremom novog zakona o turizmu i ugostiteljstvu. To u cilju stvaranja preduslova za prevazilaženje glavnih prepreka u bržem razvoju turizma Crne Gore, a koji se ogledaju u nedovoljnom broju hotela visoke kategorije, visokom stepenu sezonalnosti u poslovanju turističke privrede, neravnomjernoj regionalnoj turističkoj ponudi i još uvijek prisutnom visokom stepenu „sive“ ekonomije.

U tom smislu, ključne novine u novim zakonskim odredbama, kojima će se unaprijediti i nivo kvaliteta normativnog uređenja oblasti turizma i ugostiteljstva, odnose se na uvođenje novih poslovnih modela u pružanju usluga u turizmu i ugostiteljstvu (mješoviti i integralni hotel, mješoviti rizort), usklađivanje pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga sa savremenim trendovima (pojednostavljenje procedura započinjanja i obavljanja poslovanja,elektronsko poslovanje), podsticanje razvoja turizma u nedovoljno razvijenim područjima (formiranje turističkih razvojnih zona). Novine su i podršku investitorima u realizaciji projekata za visokokvalitetne objekte sa ciljem značajnijeg podizanja nivoa kvaliteta smještajnih kapaciteta, prije svega hotela, kao i dalje implementiranje EU standarda zasnovanim na principima održive komponente razvoja turizma i usklađivanje regulative sa EU direktivama

  • Da li će izmjene Zakona o prostornom planiranju ubrzati investicije u turizmu i na koji način?

Rješenja koja su do sada implementirana u skladu sa politikom Vlade kada su u pitanju podrške projektima i investicijama u turizmu dala su značajne rezultate. Primjetno je da investicije u hotelske kapacitete imaju stabilan pozitivan trend. Plan je da se još više naglaska stavi na tu vrstu investicija koje obezbjeđuju trajnu ekonomsku aktivnost i doprinose boljoj turističkoj ponudi. Zbog toga je Crna Gora i do sada bila prepoznata kao kvalitetna turistička destinacija, a vjerujem da će pojednostavljivanje procedura i generalno reformski pristup, uz zadržavanje rješenja koja su se pokazala kvalitetnim, koje je propisan novim zakonom doprinijeti da se ovaj trend i dalje nastavi.

  • Koliko je ukupno prihodovano novca u ovoj godini od turizma i kakav je taj rezultat u odnosu na uporedni godišnji period?

Svjedoci smo da je ovogodišnja turistička sezona po svim pokazateljima rekordna. Govorimo o dvocifrenim stopama rasta i to kada je u pitanju broj turista, ostvarena noćenja kao i prihodi. Važno je napomenuti i da je ostvaren određeni napredak i kada je u pitanju produžetak turističke sezone tako da je u aprilu zabilježen rast broja turista od 34 odsto, dok u septembru i oktobru u svakoj nedelji bilježimo rast u odnosu na isti period prošle godine. Preliminarni podaci o posjetama inostranih i domaćih turista govore da smo zaključno sa avgustom mjesecom dostigli preko 90 odsto prihoda koje smo ostvarili u čitavoj 2016 godini. Uz pozitivne trendove koje sam ranije pomenuo u mjesecima septembru i oktobru, te dobrom ponudom koja je u najvećoj mjeri već definisana kada je u pitanju period dočeka nove godine, kao i pripreme zimske turističke sezone, vjerujem da će ovogodišnji prihodi značajno nadmašiti prethodnu godinu.

Šta će biti sa hotelom As znaće se poslije sudskog postupka

  • Šta se dešava sa izgradnjom hotela As i da li će taj hotel, uprkos skupštinskim zaključcima, biti vraćen u sastav Budvanske rivijere?

U martu prošle godine Ministarstvo je podnijelo krivičnu prijavu VDT -u protiv šest osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanja javne isprave, odnosno bankarske garancije. Nakon toga na zahtjev Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa (u ime države Crne Gore) i HG "Budvanska rivijera" Privredni sud je odredio privremenu mjeru radi obezbjeđenja novčanog i nenovčanog potraživanja kojom je zabranjeno protivnicima obezbjeđenja, otuđenje i opterećenje nepokretnosti. Zaštitnik i Budvanska rivijera su podnijeli i tužbu radi utvrđenja, povraćaja i naknade štete. Pošto je postupak pred nadležnim sudskim organima, o eventualnom ishodu i daljim aktivnostima vezano za AS je u ovom trenutku teško govoriti. Mišljenja smo da bi realizacijom te investicije, shodno Investicionom planu, Budva i Crna Gora dobile novi dodatan kvalitet u svojoj ponudi. Ali, o tome je trenutno teško govoriti zbog aktuelnog postupka.