Pred tužilaštvom bivša uprava MN Bonusa

Ministarstvo kapitalnih investicija predalo dokaze o spornim izvještajima i radu bivše uprave ove državne kompanije

4682 pregleda 3 komentar(a)

Ministarstvo kapitalnih investicija dostavilo je Vrhovnom državnom tužilaštvu informaciju o mogućem postojanju krivičnih djela, zloupotreba ovlašćenja u privredi i višegodišnjem lažiranju bilansa državne naftne kompanije Montenegro Bonus, saznaju “Vijesti.

Novi menadžment državne kompanije Montenegro Bonus, dostavio je Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) nalaz vanredne revizije finansijskih iskaza te kompanije za 2020., koji je tokom oktobra ove godine sačinila renomirana revizorska kuća iz Podgorice. Prema tom nalazu, kako je navedeno u informaciji koja je upućena u tužilaštvo, došlo se do saznanja i sumnji o mogućem postojanju niza krivičnih djela: prevarnih radnji, zloupotreba ovlaššćenja u privredi, zloupotreba procjene i višegodišnjem lažiranju bilansa kompanije.

Nalaze revizora Ministarstvu je predala nova predsjednica Odbora direktora Montenegro Bonusa Slađana Džaković, koja je predložila da Odjeljenje za borbu protiv korupcije MKI analizira dokumenta i proslijedi materijal sa dokazima nadležnim za utvrđivanje privrednog kriminala.

Sporne prošlogodišnje bilanse Montenegro Bonusa, kako je navedeno, potpisao je bivši izvršni direktor Milan Čolaković, a sastavila ih je finansijska direktorica Rajka Petranović. Prethodni Odbor direktora, koji je usvajao sporne izvještaje predvodio je kao predsjednik Miroslav Ivanišević (bivši predsjednik Savjeta Državne revizorske institucije), a u upravi su još bili Rajko Kovačević, Jovo Rabrenović, Andrija Ivanović i Dragan Janković.

”Za 2.346.283 eura su precijenjeni troškovi amortizacije iz ranijih godina, kao i poslovni rezultat u zavisnosti da li je bio iskazan na godišnjem nivou dobit ili gubitak. Društvo je za 850.998 eura pogrešno prikazalo efekat odloženog poreza, za 487.426 eura su precijenjene obaveze po osnovu odloženog poreza, za 455.208 eura je precijenjen gubitak iz ranijih godina, za 363.573 su podcijenjena odložena poreska sredstva dok je dobit iz ranijih godina podcijenjena za 143.448 eura, a za 220.125 eura je precijenjen gubitak tekuće godine”, navodi se u izvještaju.

Montenegro Bonus je pogrešno iskazao i potraživanja od Vlade u ukupnom iznosu od 14.836.725 eura i dobit iz ranijih godina u istom iznosu, jer ukoliko Vlada ne izmiri obaveze prema CGES-u i Elektroprivredi, obaveza ostaje društvu. Navedeno je da je svim ovim radnjama nanijeta imovinska šteta kompaniji.

U izvještaju se navodi da su neki članovi uprave, poput Ivaniševića, kao i neki zaposleni imali privilegiju da pozajmljuju novac od ove kompanije, kao i da je bivši odbor direktora “kadrovima od posebnog interesa” 13. novembra prošle godine odobrio 100 hiljada eura, od čega je uplaćeno 60 hiljada.

Citiran je i raniji nalaz Državne revizorske institucije, da revizorskom odboru ove kompanije nije omogućeno da obavlja svoje zakonske nadležnosti.

Bonus video: